ค้นหางานด่วน !

 บริษัทชั้นนำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ตำแหน่งงานประกาศล่าสุด

รับสมัครด่วน!พนักงานบัญชี / พนักงานการเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 มากกว่า 10 ขึ้นไป อัตรา  กรุงเทพมหานคร

-

รับสมัครด่วน!พนักงานขาย

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 50 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศ

รับสมัครด่วน!โปรแกรมเมอร์ (PL/SQL)

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 1 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ประจำสำนักงานใหญ่

รับสมัครด่วน!เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 2 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

-

รับสมัครด่วน!เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 1 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ประจำสำนักงานใหญ่

รับสมัครด่วน!เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 1 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ประจำสำนักงานใหญ่

งานแยกตามประเภทต่างๆ

งานตามสาขาวิชาชีพ

ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- ผู้จัดการสาขา
- กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
- ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)
- Reception/ Operator
- Japanese Interpreter
- Public Relations Officer (CRS)
- Assistant Manager (HR)
- Recruitment Consultant for Japanese Business
- Recruitment Specialist
- HR Shared Services Executive
- พนักงานบุคคล
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- Administration
- HR Officer
- Interpreter Japanese Chinese
- Japanese Interpreter (N 2- N1)
- HR Officer
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ)
- Sales Representative
- HR Officer
- หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- Secretary (เลขานุการ)
- PROJECT MANAGER
- BUSINESS DEVELOPMENT
- เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Junior Talent Acquisition)
- QA Staff , QC Staff
- Production Staff
- เจ้าหน้าที่จป.
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)
- าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer)
- Market Research Analyst
- Business Development Officer
- Translator
- Content Writer (e-Learning)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
- Plant HR Supervisor ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Document Control Officer
- Japanese Interpreter
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น ( Japanese Interpreter Level 3 up)
- Trainee Base on Bangkok
- Corporate Secretary / Investor Relation
- พนักงานขาย
- พนักงานจดทะเบียนลูกค้า
- พนักงานบุคคล
- พนักงานธุรการทั่วไป
- Business Development
- พนักงานขาย (Sale Representative) กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (อยุธยาฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี)
- Project Manager
- Management Trainee
- Sales Executive
- Executive Secretary
- Telesales
- Graduate Analyst
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- เจ้าหน้าที่สรรหา
- หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- Implementer
- Report Developer
- Sales Representative / พนักงานขาย
- Sale Administration Officer / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- พนักงานจัดซื้อ
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น ( N1, N2 )
- ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พนักงานขายกรุงเทพฯและปริมณฑล
- พนักงานขายส่วนกลาง
- เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
- ผู้จัดการฝึกหัด
- Sale & Marketing
- Product specialist
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- Pretty girl (P/G)
- Brand Promoter
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- Sales and Marketing Representative / เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
- หัวหน้าแผนกขายฝึกหัด (New Gen Trainee)
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Branch Customer Care Officer : BCO)
- เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer : DSO)
- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Dept Collector)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ( Merchandiser )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
- พนักงานการตลาด
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานบริการสำนักงาน (ธุรการ)
- ประชาสัมพันธ์/เลขานุการ
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- ผู้จัดการร้าน CP Fresh mart
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- แคชเชียร์
- พนักงานฝ่ายการโดยสาร (Passenger Service Agent)
- พนักงานติดตามสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Service Agent)
- พนักงานต้อนรับผู้โดยสาร (Premium Service Agent)
- พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง (Load Control)
- ผู้ควบคุมและประสานงาน งานบริการอากาศยานภาคพื้น (Turn Around Coordinator)
- พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Aircraft Load Master)
- พนักงานแคชเชียร์ (Front Cashier)
- Sale Area ดูแลเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
- Sales Promoter (พนักงานส่งเสริมการขาย)
- Event Support Staff (พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด)
- พนักงานขาย (PC ) ทั่วประเทศ
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- หัวหน้าสาขา Brand Shop
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- พนักงานสโตร์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- Sales Assitant
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
- พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน ( Scoth )
- Uniqlo Manager Candidate (UMC)
- Sales & Marketing officer
- Car Auction Officer
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
- HR manager
- Buyer
- Translator & Interpreter (Japanese)
- Translator & Interpreter (Japanese) (บางคล้า ฉะเชิงเทรา)
- Translator & Interpreter (English) (บางคล้า ฉะเชิงเทรา)
- Translator & Interpreter/ Coordinator (Manufacturing Planning, NYS) (บางพลี สมุทรปราการ)
- Translator & Interpreter (Japanese) (BTS นานา)
- Sales Admin Leader (BTS นานา)
- Compliance Section Manager (BTS นานา)
- Compliance Staff (BTS นานา)
- Translator & Interpreter (Japanese) (BTS อโศก)
- Translator & Interpreter/ Coordinator (Corporate Planning) (BTS อโศก)
- Translator & Interpreter/ Coordinator บัญชีและบริหาร (BTS นานา)
- D&D Section Manager (BTS อโศก)
- Safety Staff (BTS อโศก)
- Sales Cost (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Delivery (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Admin (บางพลี สมุทรปราการ)
- Core Function Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Planning staff All (All location)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น ( N1, N2 )
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ขาย
- พนักงานขาย
- Overseas Purchase Co-ordinator
- พนักงานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ Spa ประจำสาขา Terminal 21/ MBK/ทองหล่อ/ภูเก็ต/เชียงใหม่
- Customer Service ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(เงินเดือน)
- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
- Customer Service (Export Market) (Bangkok)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- ล่ามภาษาอังกฤษ
- Graphic Design / Video Editor
- เจ้าหน้าที่ขาย
- Secretary & Administration Staff
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
- Call Center พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- Hr trainning
- Hr event
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- Intermarketing
- เจ้าหน้าที่ Display
- มัณฑนากร (Interior Designer)
- เจ้าหน้าที่บุคคล ( สรรหา )
- เลขานุการผู้จัดการ( สาขาบริหารงานก่อสร้าง )
- HRD Officer
- ที่ปรึกษาการขาย (Hi-End Product) /Consultative Sales (Hi-End Product)
- ผู้จัดการการตลาดออนไลน์ (Online Marketing – Manager) ด่วน!!!
- Company Secretary & Coordination Officer (เจ้าหน้าที่งานเลขานุการและประสานงานองค์กร)
- Public Relations Officer (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)
สังคมศาสตร์
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- ผู้จัดการสาขา
- ทนายความ 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บังคับคดี 4 อัตรา
- Sap Administrator
- Admin Officer
- Trainee
- Admin Officer
- ประจำฝ่ายบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายเอกสารต่างประเทศ, งานสวัสดิการสุขภาพ, งานบริหารสำนักงาน, งานประกันภัย, งานสถิติ, งานธุรการ, งานเลขานุการ
- HR Officer
- ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- Training Officer
- HR Officer
- หัวหน้าแผนกบุคคล (สวัสดิการ)
- Recruitment Manager
- หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- Vice President – HR& OD
- HRM / HRD Officer
- Regulatory Officer
- Corporate Communication Officer
- Coordinator
- Director of Human Resources
- พนักงานพัฒนาสังคมชุมชน
- HR Officer
- หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- Secretary (เลขานุการ)
- PROJECT MANAGER
- BUSINESS DEVELOPMENT
- เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Junior Talent Acquisition)
- QA Staff , QC Staff
- Production Staff
- เจ้าหน้าที่จป.
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)
- าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer)
- Market Research Analyst
- Business Development Officer
- Content Writer (e-Learning)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
- Plant HR Supervisor ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Document Control Officer
- Trainee Base on Bangkok
- Corporate Secretary / Investor Relation
- พนักงานขาย
- พนักงานจดทะเบียนลูกค้า
- พนักงานบุคคล
- พนักงานธุรการทั่วไป
- Business Development
- พนักงานขาย (Sale Representative) กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (อยุธยาฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี)
- Project Manager
- Management Trainee
- Sales Executive
- Executive Secretary
- Telesales
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- เจ้าหน้าที่สรรหา
- หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- Implementer
- Report Developer
- Sales Representative / พนักงานขาย
- Sale Administration Officer / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- พนักงานจัดซื้อ
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พนักงานขายกรุงเทพฯและปริมณฑล
- พนักงานขายส่วนกลาง
- ผู้จัดการฝึกหัด
- Sale & Marketing
- Product specialist
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- Pretty girl (P/G)
- Brand Promoter
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- Sales and Marketing Representative / เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
- หัวหน้าแผนกขายฝึกหัด (New Gen Trainee)
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Branch Customer Care Officer : BCO)
- เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer : DSO)
- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Dept Collector)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ( Merchandiser )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
- พนักงานการตลาด
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานบริการสำนักงาน (ธุรการ)
- ประชาสัมพันธ์/เลขานุการ
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- ผู้จัดการร้าน CP Fresh mart
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- แคชเชียร์
- พนักงานติดตามสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Service Agent)
- พนักงานต้อนรับผู้โดยสาร (Premium Service Agent)
- ผู้ควบคุมและประสานงาน งานบริการอากาศยานภาคพื้น (Turn Around Coordinator)
- พนักงานแคชเชียร์ (Front Cashier)
- Sale Area ดูแลเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
- Sales Promoter (พนักงานส่งเสริมการขาย)
- Event Support Staff (พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด)
- พนักงานขาย (PC ) ทั่วประเทศ
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- หัวหน้าสาขา Brand Shop
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- พนักงานสโตร์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- Sales Assitant
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
- Uniqlo Manager Candidate (UMC)
- Sales & Marketing officer
- Car Auction Officer
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
- HR manager
- Buyer
- Sales Admin Leader (BTS นานา)
- Compliance Section Manager (BTS นานา)
- Compliance Staff (BTS นานา)
- Sales Admin & GA Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- D&D Section Manager (BTS อโศก)
- Safety Staff (BTS อโศก)
- Sales Cost (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Delivery (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Admin (บางพลี สมุทรปราการ)
- Core Function Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Planning staff All (All location)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ขาย
- พนักงานขาย
- พนักงานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ Spa ประจำสาขา Terminal 21/ MBK/ทองหล่อ/ภูเก็ต/เชียงใหม่
- Customer Service ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- เลขานุการผู้จัดการ( สาขาบริหารงานก่อสร้าง )
- ที่ปรึกษาการขาย (Hi-End Product) /Consultative Sales (Hi-End Product)
การบัญชี การเงินและธนาคาร
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บัญชี 4 อัตรา
- ธุรการบัญชี
- การเงิน 4 อัตรา
- นักวางแผนการเงิน
- กลุ่มงานธุรการ
- กลุ่มงานบัญชี/ สินเชื่อ/ การเงิน/ บริหารความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ
- พนักงานบัญชี (AR)
- Financial Analyst
- ACCOUNTANT (Costing, G/L, A/P, A/R)
- Accounting Staff
- Finance Staff
- เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- Financial and Accountant Officer - Manager
- Internal Audit Officer - Manager
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- หัวหน้างานแผนกการเงิน
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
- ผู้จัดการแผนกการเงิน
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- หัวหน้างานแผนกบัญชี
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
- ผู้จัดการแผนกบัญชี
- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำพระราม 3 และชลบุรี
- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ทั่วประเทศ
- Accounting Officer
- Accounting Manager
- Accounting – Supervisor
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ การตลาดสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ วิเคราะห์เครดิต
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติการ (สินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อเช่าซื้อ)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
- พนักงานการเงิน
- พนักงานบัญชี
- Finance Officer
- Accountant
- Chief Accountant
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- Management Accounting
- Corporate Accountant
- DC and Cost Accounting
- HO Accounting
- Store Accounting
- Invoice Control Supervisor
- Master Data Group (MDG) Finance Analyst
- Financial Planning and Analysis Associate (Emerging Market)
- Accountant
- พนักงานบัญชี
- พนักงานจัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน และงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME)
- เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales)
- เจ้าหน้าที่ประจำบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- Call Center Agent ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- เลขานุการ (สัญญาจ้างรายปี)
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
- เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Accountant Officer)
- เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (Accounting Officer)
- เจ้าหน้าที่การเงินและสินเชื่อ (Finance and Credit Officer)
- Accountant
- Accounts Payable (Contract)
- Finance / Accounting Officer
- Investment Consultant
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- AVP การเงิน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี(Account Staff)
- ประจำฝ่ายบัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การขาย, การตลาด, บริหารธุรการขาย, คลังสินค้า, จัดส่ง, วิเคราะห์การตลาด, วิเคราะห์ระบบ
- Financial Analyst
- Account Executive
- Finance Administrator
- Accounting Officer
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- Senior Accounting Officer
- Accounting Officer
- เจ้าหน้าที่บัญชี (AP / AR)
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- Accounting Officer
- Senior Accountant
- เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำฟาร์มท่าม่วง-กาญจนบุรี)
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- Accounting Officer
- พนักงานบัญชี
- Finance Officer
- Internal Audit Officer
- Accounting Officer
- Finance Officer
- Internal Auditor
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน
- พนักงานบัญชี (Accountant)
- Accounting Officer (กรุงเทพฯ)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน
- Accounting Officer
- Sr. Internal Audit
- Accounting Specialist
- Account Executive
- เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- Auditor
- International Key Account Coordinator
- Accounting & Finance
- Finance Manager
- เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
- บัญชี
- ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา (Estimate Manager)
- วิศวกรประมาณราคา ( Estimate Engineer )
- เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (Accounting Officer)
- พนักงานแคชเชียร์ / เปิดบิล
- ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / พนักงานบัญชี / การเงิน
- Accounting
- เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ , เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- Secretary (เลขานุการ)
- Accountant / Banking Officer / Accounting Solutions Consultant
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)
- าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer)
- Group Consolidator/Accounting
- Internal Audit Section Head
- Internal Audit Officer
- Business Development Officer
- Auditor (Database & Programming)
- Financial Controller ประจำสำนักงานบางนา
- พนักงานบัญชี และการเงิน
- เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL (Accounting Officer)
- Executive Secretary
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- หัวหน้าแผนกบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- Accounting Officer
- Sale Administration Officer / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- พนักงานตรวจสอบ
- พนักงานการเงิน/ บัญชี/ งบประมาณ
- พนักงานขายส่วนกลาง
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- จ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- พนักงานบัญชี
- พนักงานธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (Credit Support Administration : CSA)
- เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Dept Collector)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center)
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- พนักงานบัญชี / พนักงานการเงิน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- พนักงานขาย
- แคชเชียร์
- พนักงานฝ่ายการโดยสาร (Passenger Service Agent)
- พนักงานติดตามสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Service Agent)
- พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง (Load Control)
- ผู้ควบคุมและประสานงาน งานบริการอากาศยานภาคพื้น (Turn Around Coordinator)
- พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Aircraft Load Master)
- พนักงานแคชเชียร์ (Front Cashier)
- Sale Area ดูแลเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
- Sales Promoter (พนักงานส่งเสริมการขาย)
- Event Support Staff (พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด)
- พนักงานขาย (PC ) ทั่วประเทศ
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- หัวหน้าสาขา Brand Shop
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- พนักงานแคชเชียร์ / เปิดบิล
- ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / พนักงานบัญชี / การเงิน
- Accounting Officer
- Internal Audit
- Costing
- Cost Control Staff
- Cost Control Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Internal Audit (Chief/Leader) (BTS นานา)
- Internal Audit Staff (BTS นานา)
- Core Function Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Accounting staff (BTS นานา)
- Management Accounting staff (BTS นานา)
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำ คลองเตย)
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี))
- เจ้าหน้าที่ขาย
- พนักงานขาย
- พนักงานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ Spa ประจำสาขา Terminal 21/ MBK/ทองหล่อ/ภูเก็ต/เชียงใหม่
- Finance & Accounting Management Trainee
- Investor Relation Manager (Bangkok)
- หัวหน้าแผนกบัญชีบริษัทในเครือ (ต่างประเทศ) (สนง.กรุงเทพฯ)
- หัวหน้างานบัญชีบริษัทในเครือ (ต่างประเทศ)
- หัวหน้างานประมวลบัญชี (สนง.กรุงเทพฯ)
- บัญชี
- เจ้าหน้าที่แคชเชียร์-การเงิน
- เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้าบุคคล
- Accounting Officer
- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบัญชี
- Finance Manager (Treasurer) (not over85,000 Baht)
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- บัญชี
- จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- Accounting Officer
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ด่วน!!!
- Consumer Loan Officer (เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)
- Consumer Loan Sales Team Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)
- General Accounting Staff (เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงินประจำสำนักงาน
วิศวกรรมศาสตร์
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- วิศวกรประจำโครงการ 2 อัตรา
- กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์/ เพิ่มผลผลิต/ ช่างเทคนิค
- กลุ่มงานผลิต/วางแผนการผลิต
- กลุ่มงานสารสนเทศ
- วิศวกร(โยธา/ ไฟฟ้า/ เครื่องกล/อิเล็กทรอนิก) CP ALL
- วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง CP ALL
- วิศวกรจัดซื้อ CP ALL
- วิศวกร CPRAM (ลากหลุมแก้ว)
- หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมซ่อมสร้าง (สาขาขอนแก่น) CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- วิศวกรไฟฟ้า (สาขาเชียงใหม่) CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- ผจก.แผนกวิศวกรรมกลาง CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- วิศวกร (ไฟฟ้า/ เครื่องกล/ อุตสาหกรรม/ สิ่งแวดล้อม) CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- Officer IT Security (วิศวกรคอมพิวเตอร์, IT) Gosoft
- วิศวกร VRF SOLUTION
- วิศวกรขาย FACILITY SOLUTION
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเทคโนเซ็นเตอร์
- Sales Engineer
- Engineer (Electric / Mechanic)
- Site Engineer (วิศวกรสนาม - แนวราบ)
- หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร (เขตกทม.และปริมณฑล)
- Sales Engineer
- QC Engineer
- Production Engineer
- R&D Engineer
- Electrical Engineer
- Mechanical Engineer
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรบริการเทคนิค
- Quality Assurance Engineer ( QA Engineer ) & Technical Service Engineer
- Maintenance Engineer
- Production Engineer
- Engineer
- Environment / Safety Staff
- Technician
- System Analyst
- วิศวกรงานระบบ
- วิศวกรโยธา
- วิศวกร
- หัววหน้างานซ่อมบำรุง
- Service Engineer
- Installation Engineer
- วิศวกร (Engineer Staff)
- วิศวกรสนับสนุนการขาย (Sales Engineer Staff)
- ประจำฝ่ายวิศวกรรม
- ประจำฝ่ายผลิต
- Technical Sales Engineer – General Metal Finishing
- Engineer วุฒิ วศ.บ. ทุกสาขา
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- วิศวกรผลิต
- หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- Mechatronic Engineer
- Electronic / Electrical Engineer
- Tooling Engineer
- R&D Service Engineer (Automation /Robot project)
- Tool Control Engineering
- Production Engineering
- Die Casting Quality Engineering
- Production Training Engineering
- Production Engineer
- Design Engineer
- Purchasing Engineer
- Planning Engineer
- QC Engineer
- Sales Engineer
- Technical Engineer
- Spec-in Engineer
- Installation Engineer
- Service Engineer
- Training Engineer
- Production Engineer (ชลบุรี)
- วิศวกรเทคนิคและควบคุมคุณภาพ (ชลบุรี, สมุทรปราการ)
- Sales Engineer (สมุทรปราการ)
- วิศวกรไฟฟ้า (สมุทรปราการ)
- วิศวกรซ่อมบำรุง (ชลบุรี)
- วิศวกรจัดซื้อ (สมุทรปราการ)
- Lean Engineer (สมุทรปราการ)
- Marketing & Sale Engineer (ทั่วประเทศ)
- Customer Service Engineer
- วิศวกรซ่อมบำรุง
- ช่างซ่อมบำรุง
- วิศวกรควบคุมงาน(Site Engineer)
- วิศวกรบริการ(Service Engineer) CONDOMINIUM
- Production Engineer (Mechanical, IE)
- Production Engineer (Automation)
- Quality Assurance Engineer
- Research & Development Engineer
- Automation Engineer
- Furnace Engineer
- Electrical Engineer
- Mechanical Engineer(Project)
- Process Engineer(Project)
- Machine Maintenance Engineer
- Logistic Engineer
- Customer Service Engineer
- Technician
- Process Development Engineer
- Process Engineer
- Equipment Engineer
- QA Engineer (Chemical)
- Sales Engineer
- Civil Engineer
- Process Engineer
- R&D Engineer
- Machine Development Engineer
- QA Engineer
- Software Engineer (Programmer)
- SCM Engineer
- วิศวกร
- Programmer
- Service Engineer
- Sales Engineer
- Project Sales Engineer
- Support Engineer
- Project Engineer
- Design Engineer / Draftsman
- Sales Engineer / Executive
- ENGINEER ประจำโรงงาน
- Automation Engineer (PLC/SCADA)
- วิศวกรจัดซื้อ
- ช่างไฟฟ้า, ช่างระบบบำบัดน้ำ, ช่าง Automation&Control
- วิศวกรการผลิต, IPS, WCM
- Engineer Trainee
- Presale Engineer
- Network Engineer
- System Engineer
- Mechanical Technician(Engineer)
- Electrical Technician(Engineer)
- C&I Technician(Engineer)
- Operator for Power Plant(Engineer)
- Performance Engineer
- Production Engineer
- Design Engineer
- Chemical Engineering
- Mechanical Engineering
- วิศวกรออกแบบ
- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- วิศวกรเคมี
- วิศวกรจัดซื้อ
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- Civil Engineer
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรฝ่ายผลิต
- วิศวกรอุตสาหการ
- Mechanical Engineer
- Piping Engineer
- Electrical Engineer
- Instrument and Control Engineer
- Civil Engineer
- Process Engineer
- Project Engineer
- Sales Engineer
- Mechanical Supervisor
- Piping Supervisor
- QA/QC Supervisor
- พนักงานขายทางวิศวกรรม (Sales Engineer)
- วิศวอุตสาหการ (Industrial Engineer)
- วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Electronics Engineer)
- วิศวกรไฟฟ้า (กาญจนบุรี/ชลบุรี/เลย/ขอนแก่น)
- วิศวกรเครื่องมือวัด (กาญจนบุรี/ชลบุรี/เลย/ขอนแก่น)
- วิศวกรเครื่องกล (กาญจนบุรี/ชลบุรี/เลย/ขอนแก่น)
- วิศวกรเคมี (กาญจนบุรี/ชลบุรี/เลย/ขอนแก่น)
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรฝ่ายผลิต /Production
- ช่างซ่อมบำรุง
- Technician
- Network Engineer
- Presales Engineer
- Project Management Engineer
- Sales Engineer
- Network Engineer
- System Engineer
- Technical Consultant Engineer
- Engineer (Instruments / Control / Electrical)
- Engineer (Automation Control / Information Technology)
- Sale Engineer (Instrument / Control / Electrical / Mechatronic)
- Technician
- Inspector
- Engineering Manager
- Engineering Officer
- Engineer
- วิศวกร
- Process / Technical Engineer
- Injection Supervisor / Engineer
- ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ( Asst.Project Manager)
- วิศวกรโครงการ ( Project Engineer )
- วิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer./QS)
- วิศวกรประมาณราคา ( Estimate Engineer )
- วิศวกรสนาม ( Site Engineer )
- วิศวกรประสานงาน ( Project Coodinator M&E)
- โฟร์แมน,โฟร์แมนอาวุสโส ( Foreman , Senior Foreman)
- ช่างสำรวจ ( Surveyor )
- ช่างไฟฟ้าประจำโครงการ (Site Electrician)
- Engineer
- Material Control
- Service Engineer (บ้านฉาง ระยอง)
- Service Engineer (บางปู สมุทรปราการ)
- Sales Engineer (ระยอง)
- Project Engineer (บางปู สมุทรปราการ)
- Bid and Proposal Engineer (ระยอง)
- Project Manager (กรุงเทพ)
- Sales Engineer (กรุงเทพ)
- 8. Advance Service Engineer (กรุงเทพ)
- Automation Sales Engineer (กรุงเทพ)
- Automation Service Engineer (กรุงเทพ)
- Senior Sales Engineer – Industry (กรุงเทพ)
- Senior Service Engineer (บ้านฉาง ระยอง)
- Sale Engineer
- วิศวกรออกแบบงานโลหะ / งานเครื่องเสียง
- วิศวกรที่ปรึกษา
- หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
- วหน้าแผนก QC
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
- Industrial Engineer
- Process Engineer
- Sample Engineer
- Network Engineer
- Software Engineer
- System Engineer
- elecommunication Engineer
- Technical Support
- วิศวกรการผลิต
- วิศวกรงานซ่อมบำรุง
- เจ้าหน้าที่จัดซื้องานวิศววกรรม
- เจ้าหน้าที่ IT ( Support , System Engineer ,Network)
- System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)
- Product Developer (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)
- Technician & System (เจ้าหน้าที่เทคนิคและดูแลระบบ)
- Software Tester (เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ)
- BACK-END DEVELOPER
- FRONT-END DEVELOPER
- ANDROID DEVELOPER
- Graphic Designer
- Software Engineer
- Programmer
- System Administrator /Database Administrator
- IT Support / Support Desk
- System Engineer / Network Engineer
- Technical Consultant
- Service Engineer / System Engineer / Technical Support Engineer
- Sales Engineer (Power & Telecommunication Products)
- วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องกล
- ช่างกล , ช่างยนต์ และ ช่างไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
- ผู้เชี่ยวชาญงานวางแผนผลิตและซัพพลาย (Supply Planning Specialist)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค (Field Technical Executive)
- JAVA Developer
- Tester
- Server Supervisor
- Network Staff
- Software Architect
- Junior System Engineer
- Network Engineer
- Oracle Database Administrator
- Data Scientist
- Auditor (Database & Programming)
- วิศวกรอุตสาหการ
- วิศวกรอุตสาหการ
- Operations Engineer Trainees (สำหรับนิสิต/นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษา) ประจำโรงงงานบางเลน นครปฐม, แกลง ระยอง, สีคิ้ว นครราชสีมา และกาฬสินธุ์
- Quality Assurance Manager ประจำโรงงานบางเลน นครปฐม
- Senior Technical Buyer ประจำโรงงานบางเลน นครปฐม
- Assistant Purchasing Manager ประจำโรงงานแกลง จังหวัดระยอง
- Project Engineer (Electrical) ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- Maintenance Engineer (C&I) ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- QA Supervisor (Raw Material)ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- Process Engineer ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Maintenance Engineer (C&I) ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Senior Project Engineer – Electrical ประจำสำนักงานบางนา
- Senior Project Engineer – Mechanical ประจำสำนักงานบางนา
- Network Engineer
- Sales Engineer
- Technician Support
- Machine and Process Manager
- Injection Moulding Process Engineer
- Machine Automation Engineer
- Technical Function Admin
- Tool shop Planner (Work in shift pattern)
- Tool Service Technician
- Laser and CE welding Expert
- Manufacturing Manager
- Process Engineer
- Customer Quality Engineer
- Test Engimeer
- Design Engineer
- Sale Engineer
- Production Supervisor
- ศวกรส่วนวิศวกรรมชิ้นส่วน (Parts Engineer)
- วิศวกรส่วนผลิตชิ้นส่วน (Parts Manufacturing Engineer)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค ( Technician Mold & Setup Injection)
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ ( QC Engineer )
- วิศวกรส่วนผลิตชิ้นส่วนความละเอียดสูง (Precision Parts QA/QC)
- วิศวกรส่วนผลิตชิ้นส่วนความละเอียดสูง (Precision Parts Production)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technician CNC Auto Late)
- วิศวกรส่วนวิศวกรรมการผลิต (Machine Engineer)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค ( Technician Jig &Tool)
- เจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาชิ้นส่วน ( Business Officer)
- หัวหน้างานส่วนจัดหาชิ้นส่วน ( Business Foreman )
- เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ ( ISO Officer / Engineer)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Manager)
- Network Engineer
- IT Support, Helpdesk Base on Bangkok
- วิศวกรฝ่ายผลิต
- วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม
- วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
- วิศวกรฝ่ายรีด
- วิศวกรฝ่ายเทคนิค
- วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ
- Electronics Engineer (ENG)
- Pipeline Effectiveness & Technical Advisor
- Software Engineer
- Fitter/ Technician
- CNC Operator/ Machine Operator
- Electronics Engineer (EOM/ Radio Electronics)
- Electronics Technician
- Software Engineer (Replacement - Kitsadapon)
- Procurement Engineer
- PGA Engineer
- Mechanical Engineer
- Sales Engineer (inspection)
- Inspection engineer (Marine)
- RBI Engineer
- Mobile Application Developer
- Web Application Developer
- วิศวกรขาย
- โปรแกรมเมอร์ JAVA
- โปรแกรมเมอร์ .NET
- Mobile Application Developer
- วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วิศวกรควบคุมโครงการ
- นักงานบริการเทคนิค
- วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) กรุงเทพ
- วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) จ.ปราจีนบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยา
- วิศวกรโทรคมนาคม Network Operation Center (NOC)
- วิศวกรวางแผนโครงข่าย Network Planning
- วิศวกรโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ (ศูนย์ระยอง)
- ช่างเทคนิคสื่อสารโทรคมนาคม (Network Service/Network Quality)
- เจ้าหน้าที่ ICT Solution
- Project Manager for Technical Support
- Sales Engineer
- Software Sales Engineer
- Technician Service
- Service Support
- Programmer
- วิศวกรประมาณราคา
- วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโรงไฟฟ้า , วิศวกรโยธา
- ช่างเทคนิค
- Project Development
- Purchasing Supervisor
- Purchasing Engineer
- วิศวกรขาย, พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและตรวจประเมินระบบ ISO
- หัวหน้าแผนกเขียนแบบ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต(QC)
- เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้างแม่พิมพ์
- System Analyst
- Back-End Web Application Developer
- Front-End Web Application Developer
- Implementer
- Java Programmer
- Web Developer
- Report Developer
- Programmer
- Web Programmer
- iOS Programmer
- Android Application Developer
- Sales Engineer
- Trainee (Cooperative Education)
- Electrical & Maintenance Supervisor / Technician / วิศวกรไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า
- Project Engineer / วิศวกรออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์
- Sales Representative / พนักงานขาย
- Lather Technician , CNC Technician / ช่างกลึง,ช่าง CNC
- Sale Administration Officer / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Welder Technician / ช่างเชื่อม-ประกอบ
- Production Staff / ช่างเทคนิคสายพาน
- วิศวกร (โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, ทรัพยากรน้ำ, สำรวจ, ระบบควบคุม, สิ่งแวดล้อม, เคมี, อุตสาหการ)
- นายช่างเทคนิค (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา)
- พนักงานคอมพิวเตอร์
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเมคคาทรอนิคส์
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรการผลิต
- PROTOTYPE
- PROGRAMMER
- PROCESS IMPROVEMENT
- เจ้าหน้าที่ Support
- เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
- ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
- ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- R&D / QA / QC/ LAB / PACKAGING
- วิศวกร / Maintenance Engineer
- Sales Engineer
- Site Engineer
- Programmer / System Analyst / Implementer
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- โปรแกรมเมอร์ (PL/SQL)
- พนักงานขาย
- ช่างคอมพิวเตอร์
- พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง (Load Control)
- ผู้ควบคุมและประสานงาน งานบริการอากาศยานภาคพื้น (Turn Around Coordinator)
- พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Aircraft Load Master)
- IT Compliance
- Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง/สโตร์)
- Java Programmer
- Web Developer
- Report Developer
- ช่างเทคนิค
- Sale Engineering
- ช่างเทคนิค
- Sale Engineering
- นักเทคโนโลยีการบรรจุ
- เจ้าหน้าที่เทคนิค (พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม)
- เว็บมาสเตอร์ (Web Master)
- Programmer
- IT Support
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- พนักงานซ่อมบำรุงรักษา / ติดตั้งเครื่องเสียง
- ช่างเทคนิค/ธุรการเทคนิค
- วิศวกรที่ปรึกษา
- IT Programmer
- วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
- วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล
- วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล
- วิศวกรพลังงาน
- วิศวกรประจำสนาม (เครื่องกล,ไฟฟ้า สัญญาจ้าง)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เครื่องกล,ไฟฟ้า)
- Method engineer (Structural – Auto Cad)
- Automation Engineer
- Robotic Engineer
- Product Engineer
- Quality Engineer
- Test Engineer
- Programmer
- SAP Specialist
- Sourcing Engineer
- Buyer
- PCB Engineer
- SMT Engineer
- Technician
- R&D Engineer (Electric Wires) (พระประแดง)
- Production Engineer (พระประแดง)
- Process Engineer (คลองสวน สมุทรปราการ)
- IT (Network & Server) (BTS นานา)
- IT (Programer) (BTS นานา)
- Engineer: ASEAN Planning (BTS อโศก)
- D&D Engineer (BTS อโศก)
- D&D Engineer (Meter) (BTS อโศก)
- Quantity Surveying Engineer (QS)
- Site Engineer / Site Architect
- วิศวกรออกแบบ
- วิศวกรการผลิต
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- ช่างเทคนิค
- วิศวกรไฟฟ้า
- Sales Engineer
- วิศวกรการผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค
- ช่างเทคนิค
- วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี)
- วิศวกรประกันคุณภาพ-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- Sales Engineer
- Sales Representative
- Project Engineer
- Junior Graphic Designer ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Commercial Engineer (Domestic Market) (Bangkok)
- Programmer (สนง.กรุงเทพฯ)
- Network Administrator (สนง.กรุงเทพฯ)
- ช่างเทคนิคงานโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล (อ.แก่งคอย จ.สระบุรี)
- Engineer (Network Operations Center)
- Design Engineer
- Quality Engineer
- เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค / ช่างผู้ดูแลควบคุมอาคาร / ช่างไฟ
- Mechanical Design Engineer (ประจำสาขาที่ชลบุรี)
- วิศวกรโยธา (มีใบกว.) ประจำออฟฟิต
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จบ.วิชาชีพ )
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรไฟฟ้า
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรออกแบบเครื่องกล
- วิศวกรเครื่องกล
- Instrument Engineer
- Mechanical Engineer
- Static Engineer
- Electrical Engineer
- Sales Engineer
สถาปัตยกรรม
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์(สถาปนิก)
- พนักงานเขียนแบบ ( Draftman ) งานโครงสร้าง+สถาปัตย์
- นักออกแบบ (Interior Designer)
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เครื่องกล,ไฟฟ้า)
- Draftsman Auto Cad
- มัณฑนากร (Interior Designer)
- ช่างเขียนแบบ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- IT Business Analyst
- Programmer
- IT Support
- Graphic Designer
- Programmer
- IT-Support
- IT Officer
- Programmer
- Engineers
- PROGRAMMER
- IT SUPPORT
- IT Support
- Programmer
- วิศวกรพัฒนาเครื่องจักร (Design Engineer)
- Programmer, IT
- Customer Service Officer (IT)
- Business Development Manager (IT)
- Technical Services Engineer (IT)
- Product Manager (IT)
- Product Executive (IT)
- Operation Engineering - Systems Engineer
- Operation Engineering - Network Engineer
- IT – Database Administration
- IT Support (Helpdesk)
- IT Support
- เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Staff)
- เจ้าหน้าที่ IT Support
- Game Operations Assistance – FIFA Online (Korea Translator)
- R&D Software Developer (XYZ Printing)
- Software (Computer Vision ) Engineer
- Software (Robotics) Engineer
- Programmer (สมุทรปราการ)
- Help desk / IT Support (สมุทรปราการ)
- Programmer
- ICT System Analyst & Developer
- Developer / Programmer / Software
- Programmer
- โปรแกรมเมอร์
- Programmer
- โปรแกรมเมอร์ (ชลบุรี
- IT Officer
- Programmer / Developer
- Production Operator 2D
- Production Operator 3D
- Rotomation
- Project Coordinator
- System Administration (Ubuntu)
- Software Developer
- SAP Junior ABAP Programmer
- Front-end Developer
- Group Technology Executive
- Programmer
- IT Support
- Programmer / IT Support
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- เว็บมาสเตอร์ (Web Master)
- Network Engineer
- Software Engineer
- Programmer
- IT Support
- เจ้าหน้าที่ IT ( Support , System Engineer ,Network)
- Programmer
- Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์)
- System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)
- Product Developer (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)
- Web & Mobile Application Developer (นักพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น) หลายอัตรา
- PHP Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา PHP)
- Database Administrator (ผู้ดูแลฐานข้อมูล)
- Technician & System (เจ้าหน้าที่เทคนิคและดูแลระบบ)
- Software Tester (เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ)
- BACK-END DEVELOPER
- FRONT-END DEVELOPER
- ANDROID DEVELOPER
- Social Media Specialist
- Graphic Designer
- Software Engineer
- Programmer
- System Administrator /Database Administrator
- IT Support / Support Desk
- System Engineer / Network Engineer
- Technical Consultant
- Service Engineer / System Engineer / Technical Support Engineer
- JAVA Developer
- Tester
- Server Supervisor
- Network Staff
- Software Architect
- Junior System Engineer
- Network Engineer
- Oracle Database Administrator
- Data Scientist
- Auditor (Database & Programming)
- Network Engineer
- Oracle Developer
- Application Developer
- System Administrator Base on Bangkok
- IT Support, Helpdesk Base on Bangkok
- Software Engineer
- Data Programmer
- Mobile Application Developer
- Web Application Developer
- โปรแกรมเมอร์ JAVA
- โปรแกรมเมอร์ .NET
- Mobile Application Developer
- นักงานบริการเทคนิค
- Programmer
- System Analyst
- Back-End Web Application Developer
- Front-End Web Application Developer
- Implementer
- Java Programmer
- Web Developer
- Report Developer
- Programmer
- Web Programmer
- iOS Programmer
- Android Application Developer
- Sales Engineer
- Trainee (Cooperative Education)
- พนักงานคอมพิวเตอร์
- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- PROGRAMMER
- เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม(ทำเว็ปไซด์)
- เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
- เจ้าหน้าที่จัดหน้า-เรียงพิมพ์
- Programmer / System Analyst / Implementer
- โปรแกรมเมอร์ (PL/SQL)
- พนักงานขาย
- IT Compliance
- พนักงานสโตร์
- Java Programmer
- Web Developer
- Report Developer
- เว็บมาสเตอร์ (Web Master)
- Programmer
- IT Support
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- IT Programmer
- Programmer
- IT (Network & Server) (BTS นานา)
- IT (Programer) (BTS นานา)
- Junior Graphic Designer ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Web Developer (PHP Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Programmer (สนง.กรุงเทพฯ)
- Network Administrator (สนง.กรุงเทพฯ)
- IT Support (อ.แก่งคอย จ.สระบุรี)
- Application Support
- AIS Contact Center (ภาษาไทย)
- AIS Contact Center (English)
- AIS Fibre Contact Center (Thai/Eng)
- Knowledge Base Development Staff
- Social Media Contact Center (Thai/Eng)
- Programmer , สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
- เจ้าหน้าที่ it
- เจ้าหน้าที่ Programmer
- นักพัฒนาโปรแกรม (SOFTWARE DEVELOPER/PROGRAMMER)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนการใช้งานระบบ
อื่น ๆ
- วิศวกรสนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สนาม 10 อัตรา
- พยาบาลประจำการ หลายอัตรา
- ผู้ช่วยพบาบาล หลายอัตรา
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา
- นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา
- เภสัชกร OPD/IPD/ผลิตยาฯ หลายอัตรา
- หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- หัวหน้าพัสดุ 1 อัตรา
- เลขานุการ
- ธุรการสำนักงาน
- แม่บ้านสำนักงาน
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ผู้จัดการสาขา
- เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและบริการ
- แม่บ้าน
- แม่บ้านประจำบ้าน
- เจ้าหน้าที่บำบัดผิวพรรณ ด่วน
- ธุรการ 4 อัตรา
- พนักงานขายประจำโครงการ 2 อัตรา
- นิติกรประจำบริษัท 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 5 อัตรา
- ผู้จัดการโรงงาน
- ผู้จัดการฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่ Q.A.
- หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซ็ต
- ช่างพิมพ์ออฟเซ็ต
- ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท UV
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- พนักงานรับส่งเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทั่วไป
- ผู้จัดการตัวแทน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
- วิศวกรการเงิน
- ตัวแทนประกันชีวิต
- พนักงานรับงาน/ พิสูจน์อักษร
- พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ ออกแบบสิ่งพิมพ์
- ฝ่ายขาย Bless Power ทั่วประเทศ
- ฝ่ายขาย Bless Power เขตพื้นที่ กทม.
- กลุ่มงานขาย
- กลุ่มงานธุรการ
- กลุ่มงานฟาร์มไก่ และสุกร
- กลุ่มงานวิจัย/ พัฒนาผลิตภัณฑ์/ QA/ QC
- กลุ่มงานบัญชี/ สินเชื่อ/ การเงิน/ บริหารความเสี่ยง
- กลุ่มงานจัดซื้อ/ คลังสินค้า/ Logistic
- กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
- Business Development เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
- พนักงานขายต่างจังหวัด
- ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)
- พนักงานขายห้างสรรพสินค้า
- พนักงานขายเครดิต
- พนักงานฝ่ายผลิต ด่วนสุด ๆ 150 อัตรา
- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ & พนักงานโหลดของ :TLGT
- นักเรียนช่วงปิดเทอม และนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งฝ่ายผลิต
- พนักงานขายเขตต่างจังหวัด
- พนักงานขับรถ/พนักงานส่งของ/พนักงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานเปิดบิล
- พนักงานจัดเรียงสินค้า
- พนักงานช่างกลึง CNC
- ช่างมิลลิ่ง
- Sales Executive/Medical Retailer
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- เจ้าหน้าที่ขับรถส่งเอกสาร/สินค้า
- Supervisor (Electric)
- Supervisor (Mechanic)
- Foreman (Mechanic)
- หัวหน้าช่าง
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างเชื่อม
- ผู้จัดการอาคาร
- ลูกค้าสัมพันธ์
- ช่างประจำอาคาร
- พนักงานขาย (ต่างจังหวัด)
- พนักงานขับรถส่งของ
- พนักงานติดรถส่งของ
- เลขาฝ่ายขาย
- ช่างประจำเครื่องฉีด
- ช่างซ่อมแม่พิมพ์
- ช่างซ่อมบำรุง
- Mechanic (Foreman)
- Supervisor (Electric)
- ช่างแอร์
- Supervisor (Mechanic)
- Forelady(Cleaner)
- Reception/ Operator
- แคชเชียร์
- พนักงานขับรถ
- บิลเลียด มาร์คเกอร์
- Cook
- Cook Helper
- Bar Boy/ Bar Girl
- Waiter/ Waitress
- Bus Girl/Bus Boy
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- พนักงานประจำห้องแต่งตัว
- คนงาน/ คนสวน/ คนเลี้ยงม้า
- ช่างไม้
- เสมียน/ ธุรการ
- พนักงานขายหน้าร้าน (PC)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสินค้า
- Marketting
- Sales Representative / Sales Executive
- Customer Service Air Export/ Customer Service Sea Export
- Business Development Officer ( Backup Office )
- Finance officer
- Auditor Supervisor
- ผู้จัดการ SITE งาน
- SUPERVISOR SITE งาน
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- PROJECT COORDINATOR
- MARKETING
- Sales Executive (พนักงานขายอสังหาฯประจำโครงการ เขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
- Sales Manager (บ้านเดี่ยว/คอนโด/ทาวน์เฮาส์)
- Application Development Specialist
- Marketing Strategist (Low Rise/ High Rise)
- ธุรการประจำสำนักงานใหญ่
- ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน (เขตกทม.และปริมณฑล)
- ธุรการประจำโครงการ (โซนกทม.และปริมณฑล)
- พนักงานรายวัน (Part Time/Event Staff)
- นักศึกษาฝึกงานสาขาวิศวกรรมโยธา
- นักศึกษาฝึกงานสาขาการตลาดและการขาย
- Customer Service Staff / Sales Coordinator
- IT Staff
- Programmer
- Logistic Staff
- เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่วางแผนนโยบาย
- Marketing Officer - Manager
- Customer Service Officer
- Digital Marketing Officer - Manager (Online)
- Sales specialist
- Product specialist
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
- Warehouse Manager
- Return Manager
- Inventory Manager
- Assistant Outbound Manager
- Outbound Supervisor
- VP, Head of BD Strategy and Planning
- Technical Product Associate
- BI Analyst
- Educational Consultant (Sales Executive)
- Coach - English Tutor (Full Time/Part-Time)
- Promotor
- Telemarketing
- Sale Supervisor
- Sales Coordinator Officer
- Sales ทั่วประเทศเฃ
- Sales Support
- Administrative Support
- Customer Service
- Marketing Officer
- Digital Marketing
- Finance Officer
- Administrative Coordinator
- Risk Analytic - Manager
- Project Manager
- Business Analyst
- System Analyst
- Net Programmer
- QC leader
- System Admin
- System Engineer /Network & Security - Infrastruet
- Business Development
- Business Intelligence
- Deta Warehouse Specialist
- Network Engineer
- It Operator
- Programmer Analyst
- System Analyst
- System Engineer
- Quality Assurance
- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจสาขา
- เจ้าหน้าที่ / การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์(เช่าซื้อ/สินเชื่อส่วนบุคคล/เงินฝากและประกัน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ ธนบดีธนกิจ (Relationship Manager)
- พนักงานธุรการ
- นิติกร
- Quality Assurance Engineer ( QA Engineer ) & Technical Service Engineer
- Maintenance Engineer
- Production Engineer
- Sales Coordinator
- Marketing Officer
- Procurement Officer
- Administrative Officer
- Programmer
- Chief Environment/Safety Staff
- Assistant Manager (Safety)
- Investment Consultant (Marketing)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ Admin, เจ้าหน้าที่ HR, เจ้าหน้าที่บัญชี
- Fashion Merchandiser
- Designer
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ (JAPAN)
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ (ENG)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ENG)
- เจ้าหน้าที่วิจัยสรีระ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย
- เจ้าหน้าที่วิจัย
- เจ้าหน้าที่บริหารระบบ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคลังสินค้า
- เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก
- เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
- Merchandise Manager (Dry Food,Non Food,Fresh Food)
- E-Commerce Merchandising Manager (Grocery Dry Food)
- E-Commerce Business Development Manager
- Business Development
- Store General Manager
- Assistant Store General Manager
- Customer Development Manager
- Marketing Coordinator
- Regional Sales Manager
- Sales Representative
- Area Sales Manager
- Field Sales Supervisor
- Channel Development Associate (Modern Trade)
- Brand Associate (Nepal Market)
- Head of Modern Trade
- Corporate Security Manager
- QA SUPERVISOR
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (Import – Export Document)
- Sales Executive
- Telesales Call Center
- Associate Consultant
- Human Resources Officer
- Recruitment Consultant for Japanese Business
- Project Coordinator
- Marketing
- Pharmaceutical
- Sciences (R&D, Laboratory, QA & QC)
- Logistics
- ที่ปรึกษาการขาย
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- พนักงานการตลาด
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน DIY Mart
- เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสินค้า
- Graphic Designer
- Logistic
- พนักงานขาย (ประจำสาขา)
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- ที่ปรึกษาการขาย
- เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ประจำบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- Call Center Agent ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Business Coordinator) สัญญาจ้างรายปี
- เลขานุการ (สัญญาจ้างรายปี)
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (โลจิสติกส์)
- เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เจ้าหน้าที่กฎหมาย
- เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อและโลจิสติกส์ (Purchasing and Logistics Officer)
- เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer)
- เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์การตลาด (Product Management Officer)
- เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Corporate Communication Officer)
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (Export Sale)
- หัวหน้างาน QC
- หัวหน้างานผลิต (Production Supervisor)
- Data Analyst
- Graphic Designer
- Help desk
- Receptionist
- Internship
- Event Representative/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด
- Marketing Management Trainee/ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขายและการตลาด
- Buyer Officer
- Intern Students (IT / HR. / Account / Buyer)
- Account Manager (Sales)
- Inside Sales /Telesales ( IT )
- Product Admin ( IT )
- Sales Administrative Staff
- Sales / Sales Coordinator
- Supporting Staff
- Sales and Service Officer (AIS Shop)
- Sales Officer
- Purchasing Officer
- IT Support (NOC Analyst)
- พนักงานบริการลูกค้า (Teller)
- เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
- เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย
- เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ผู้จัดการโครงการ
- หัวหน้าส่วนงานธุรการขาย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- AVP Service & IT
- VP-HR
- Senior Presales
- Presales
- Service Manager
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Staff)
- เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์วัสดุศาสตร์ (Material Science Laboratory Staff)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI (Corporate Planning Staff)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ(Purchase Staff)
- เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (Logistics Staff)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HRA Staff)
- เจ้าหน้าที่ Japanese Admin
- Business Administration Senior Supervisor
- Product Training Assistant Manager
- Business Coordination Senior Supervisor
- Marketing Assistant Manager
- New Business Development Assistant Manager
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย(Corporate Legal Staff)
- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Safety Staff)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย(Sales Coordinator Staff)
- Call Center Senior Assistant
- Import Export Supervisor
- Inbound Warehouse Senior Manager
- Customer Service Officer
- Safety Officer
- QA,QC Officer
- หัวหน้างานผลิต
- หัวหน้างานประกันคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนจัดส่งผลิตภัณฑ์
- พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล
- พนักงานสโตร์
- พนักงานประกันคุณภาพ
- วิศวกรฝ่ายผลิต QA/ QC / PE
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
- Logistics Engineering
- Import-Export Officer
- จป.วิชาชีพ (สมุทรปราการ)
- ผู้จัดการประกันคุณภาพ (QA MANAGER)
- R&D
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
- หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (จัดส่ง)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- Sales Export
- F&A Officer
- เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต(ผสม)
- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายนิติบุคคลหมู่บ้าน
- Sales & Marketing Executive(Food&Non-food)
- Black Belt Specialist
- ช่างติดตั้ง (แผงโซล่าร์)
- สายงานโลจิสติกส์
- เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
- Internship
- QA/QC-STAFF to Supervisor
- Wheat Flour Mill –QC staff to Supervisor
- วิศวกรจัดซื้อ
- หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ/ผู้จัดการส่วนงานคลังวัตถุดิบ
- เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
- Warehouse Depatment Manager
- Purchasing Officer
- Technical
- Safety Officer
- Import Logistics officer
- BOI Officer
- จป.วิชาชีพ
- Safety Supervisor
- Technician
- พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
- Fresh Food Trainee Programme
- หัวหน้าส่วนไฟฟ้า โรงงานผลิตไฟฟ้า (กาญจนบุรี)
- หัวหน้าส่วนจัดหาวัตถุดิบ (ขอนแก่น)
- ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (กรุงเทพฯ)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)
- พนักงานฝ่ายผลิต
- Logistics Officer
- Logistics Staff (Monthly Contract)
- Technician (Monthly Contract)
- Internship Program
- Sale Representative
- Customer Service Officer
- Technician
- Carpenter / Painter
- Data Operator
- พนักงานฝ่ายผลิต
- พี่เลี้ยงเด็ก
- Call Center
- เจ้าหน้าที่ Audit / วิทยากร
- Customer Service Officer
- Production Planner
- Sales Representative
- ธุรการโครงการ (Site Admin )
- ช่างไฟฟ้าประจำโครงการ (Site Electrician)
- Planner
- Buyer
- HR Officer
- System Analyst
- Material Control
- Service Engineer (บางปู สมุทรปราการ)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- วหน้าแผนก QC
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
- Technical Support
- Translator
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (แพกเกิจจิ้ง/กระดาษ)
- Safety Officer ประจำโรงงานบางเลน นครปฐม
- Agronomist (2 ตำแหน่ง) ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Network Engineer
- Technician Support
- Laser and CE welding Expert
- ISO Officer
- Japanese Interpreter
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนและโลจิสติกส์ (BOI & Logistic Officer)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Manager)
- Electronics Engineer (ENG)
- Pipeline Effectiveness & Technical Advisor
- Electronics Technician
- Mechanical Engineer
- Inspection engineer (Marine)
- พนักงานบัญชี และการเงิน
- พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง
- Telesales
- Graduate Analyst
- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและตรวจประเมินระบบ ISO
- เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้างแม่พิมพ์
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- นักวิชาการ
- บรรณารักษ์
- พนักงานขายกรุงเทพฯและปริมณฑล
- พนักงานขายส่วนกลาง
- ผู้จัดการฝึกหัด
- Sale & Marketing
- Product specialist
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- Pretty girl (P/G)
- Brand Promoter
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- Sales and Marketing Representative / เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
- Brand Ambassador / เจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์สินค้าทางการตลาด
- หัวหน้าแผนกขายฝึกหัด (New Gen Trainee)
- พนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Administator)
- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Branch Customer Care Officer : BCO)
- เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer : DSO)
- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (Credit Support Administration : CSA)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center)
- Export Merchandiser
- เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ( Merchandiser )
- เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
- Designer
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- สัตวบาลประจำฟาร์ม , สัตวบาลส่งเสริม
- สัตวแพทย์ (บริการวิชาการ , ขายเวชภัณฑ์)
- Production / Planning
- พนักงานห้องปฎิบัติการ
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
- พนักงานสิ่งแวดล้อม
- พนักงานคลังสินค้า, พนักงานดูแลการขนส่ง
- พนักงานการตลาด
- พนักงานบริการสำนักงาน (ธุรการ)
- ประชาสัมพันธ์/เลขานุการ
- พนักงานจัดซื้อ (วัตถุดิบ / พัสดุครุภัณฑ์)
- นักโภชนาการ
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- ผู้จัดการร้าน CP Fresh mart
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- แคชเชียร์
- พนักงานฝ่ายการโดยสาร (Passenger Service Agent)
- พนักงานติดตามสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Service Agent)
- พนักงานต้อนรับผู้โดยสาร (Premium Service Agent)
- พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง (Load Control)
- ผู้ควบคุมและประสานงาน งานบริการอากาศยานภาคพื้น (Turn Around Coordinator)
- พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Aircraft Load Master)
- IT Compliance
- Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง/สโตร์)
- Sale Area ดูแลเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
- Event Support Staff (พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด)
- หัวหน้าสาขา Brand Shop
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- พนักงานสโตร์
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- ช่างเทคนิค
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- Sale Engineering
- ช่างเทคนิค
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- Sale Engineering
- Sales Assitant
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
- เจ้าหน้าที่เทคนิค (พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานขายสินค้า
- เซลล์ต่างจังหวัด / เซลล์กรุงเทพ ฯ
- ธุรการ(การขาย,ขายส่ง)
- พนักงานแคชเชียร์ / เปิดบิล
- เว็บมาสเตอร์ (Web Master)
- Programmer
- IT Support
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / พนักงานบัญชี / การเงิน
- เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
- พนักงานซ่อมบำรุงรักษา / ติดตั้งเครื่องเสียง
- พนักงานสโตร์
- พนักงานเช็กเกอร์ (ตรวจเช็คสินค้า) จำนวนมาก
- ช่างเทคนิค/ธุรการเทคนิค
- พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน ( Scoth )
- วิศวกรที่ปรึกษา
- Uniqlo Manager Candidate (UMC)
- Sales & Marketing officer
- Car Auction Officer
- IT Programmer
- Accounting Officer
- Internal Audit
- วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
- วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล
- วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล
- วิศวกรพลังงาน
- วิศวกรประจำสนาม (เครื่องกล,ไฟฟ้า สัญญาจ้าง)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
- Draftsman Auto Cad
- HR manager
- Method engineer (Structural – Auto Cad)
- Automation Engineer
- Robotic Engineer
- Product Engineer
- Quality Engineer
- Test Engineer
- Programmer
- SAP Specialist
- Sourcing Engineer
- Buyer
- Production planning
- PCB Engineer
- SMT Engineer
- Technician
- Costing
- Translator & Interpreter (Japanese)
- Cost Control Staff
- Translator & Interpreter (Japanese) (บางคล้า ฉะเชิงเทรา)
- Translator & Interpreter (English) (บางคล้า ฉะเชิงเทรา)
- Translator & Interpreter/ Coordinator (Manufacturing Planning, NYS) (บางพลี สมุทรปราการ)
- Import & Admin Leader (Costing) (บางพลี สมุทรปราการ)
- Cost Control Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Translator & Interpreter (Japanese) (BTS นานา)
- Sales Admin Leader (BTS นานา)
- Production Engineer (พระประแดง)
- Process Engineer (คลองสวน สมุทรปราการ)
- Compliance Section Manager (BTS นานา)
- Compliance Staff (BTS นานา)
- IT (Network & Server) (BTS นานา)
- IT (Programer) (BTS นานา)
- Translator & Interpreter (Japanese) (BTS อโศก)
- Translator & Interpreter/ Coordinator (Corporate Planning) (BTS อโศก)
- Translator & Interpreter/ Coordinator บัญชีและบริหาร (BTS นานา)
- ASEAN Development Department Manager (BTS อโศก)
- Internal Audit (Chief/Leader) (BTS นานา)
- Internal Audit Staff (BTS นานา)
- Sales Admin & GA Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Engineer: ASEAN Planning (BTS อโศก)
- D&D Engineer (BTS อโศก)
- D&D Section Manager (BTS อโศก)
- Safety Staff (BTS อโศก)
- Sales Cost (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Delivery (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Admin (บางพลี สมุทรปราการ)
- Core Function Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Planning staff All (All location)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- Accounting staff (BTS นานา)
- Management Accounting staff (BTS นานา)
- Quantity Surveying Engineer (QS)
- Site Engineer / Site Architect
- วิศวกรออกแบบ
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น ( N1, N2 )
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานบัญชี
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานความปลอดภัย
- ช่างเทคนิค
- วิศวกรไฟฟ้า
- Sales Engineer
- วิศวกรการผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- ช่างเทคนิค
- วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี)
- ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- วิศวกรประกันคุณภาพ-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำ คลองเตย)
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี))
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ขาย
- พนักงานขาย
- Sales Engineer
- Sales Representative
- Project Engineer
- Overseas Purchase Co-ordinator
- พนักงานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ Spa ประจำสาขา Terminal 21/ MBK/ทองหล่อ/ภูเก็ต/เชียงใหม่
- Customer Service ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Junior Graphic Designer ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Web Developer (PHP Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- ช่างทำเล็บ ประจำสาขา สุขุมวิท 39
- Customer Service (Export Market) (Bangkok)
- Executive Assistant to CEO (Bangkok)
- Purchasing Department Manager (Kangkoi Plant, Saraburi)
- พนักงานปฏิบัติการประกันคุณภาพ (จ.สระบุรี) 2
- พนักงานผลิต (อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband Direct Sales)
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่แคชเชียร์-การเงิน
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ล่ามภาษาอังกฤษ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Graphic Design / Video Editor
- นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ขาย
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานเดินเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทำความสะอาด
- พนักงานเสิร์ฟ/พ่อครัว/แม่ครัว
- SME Business Associate Program
- Service Quality Assurance Officer (Thai/Eng)
- Project Sale
- Channel Sale
- Secretary & Administration Staff
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
- Marketing Officer - เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
- Call Center พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- Event marketing
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- Intermarketing
- เจ้าหน้าที่ Display
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสโตร์ คลังสิ้นค้า
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (ประจำสาขาที่กรุงเทพฯ)
- ช่างยนต์ / ช่างประดับยนต์
- เจ้าหน้าที่บุคคล ( สรรหา )
- สถาปนิก (มีใบประกอบวิชาชีพ)ประจำออฟฟิต
- เลขานุการผู้จัดการ( สาขาบริหารงานก่อสร้าง )
- จัดซื้อ
- ธุรการ
- พนักงานขับรถเจ้านาย (รถตู้)
- SALE เสนอบริการ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (สโตร์)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จบ.วิชาชีพ )
- Telemarketing เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
- เลขานุการ
- แจ้งซ่อม (SA) ช่างยนต์
- ขับรถผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- Part-Time (รายได้เสริม 5,000-8,000 /เดือน)
- Telemarketing
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนการใช้งานระบบ
- ผู้จัดการฟาร์ม
- เลขานุการ ประธานบริษัทฯ
- เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- ช่างกลึง และช่างมิลลิ่ง
- พนักงาน QC. เครื่องกล
- พนักงานช่าง (Technician)
- ช่างซ่อมบำรุง
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- Government Liaison Officer
- Procurement Officer
- Supply Planner
- customer service officer
- Researcher
- พนักงานขาย เครดิต, Modern Trade (กรุงเทพ และต่างจังหวัด)
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production manager) ประจำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสินค้า (R&D) ประจำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- ที่ปรึกษาการขาย (Hi-End Product) /Consultative Sales (Hi-End Product)
- ผู้จัดการการตลาดออนไลน์ (Online Marketing – Manager) ด่วน!!!
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)
- พนักงานขายนาฬิกา (PC)
- Operation Executive
- Consumer Loan Officer (เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)
- Consumer Loan Sales Team Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)
- Telesales Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์)
- Key data officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
- Compliance Monitoring Officer (เจ้าหน้าที่งานติดตามกำกับธุรกิจองค์กร)
- Company Secretary & Coordination Officer (เจ้าหน้าที่งานเลขานุการและประสานงานองค์กร)
- Online Marketing Officer (เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์)
- Public Relations Officer (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)
- Internship (นักศึกษาฝึกงาน)
- ผู้จัดการอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
- ช่างประจำอาคาร / หัวหน้าช่างประจำอาคาร
- เจ้าหน้าที่ต้อนรับประจำสำนักงาน
บริหารธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Business Coordinator) สัญญาจ้างรายปี
- Brand Communications Senior Supervisor
- Digital Services Senior Sup.-Assistant Manager
- Digital Services Manager - Senior Manager
- Assistant Project Manager
- Line Operation Assistant Manager
- Marketing Assistant
- Planning Senior Supervisor - Assistant Manager
- Receiving Assistant Manager
- Planning Supervisor
- System Assistant Manager
- ประจำฝ่ายบัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การขาย, การตลาด, บริหารธุรการขาย, คลังสินค้า, จัดส่ง, วิเคราะห์การตลาด, วิเคราะห์ระบบ
- Media Marketing Associate
- Executive Secretary
- Marketing Officer
- Planning Officer
- Purchasing Officer
- Logistic Officer
- Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนวางแผน
- เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง
- ผู้ประสานงาน (ภาษาจีน)
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ (ภาษาจีน)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่วางแผน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- พนักงานธุรการ
- พนักงานขาย PC (ประจำห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ)
- พนักงานคลังสินค้า / QC / QA
- Secretary Coordinator
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย( Sales Executive)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายนิติบุคคลหมู่บ้าน
- Strategic and Business Development Executive
- Planning Officer
- Material Purchesing Officer
- Sales Support
- Sales Representative
- Business Development Executive
- เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายในประเทศ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายต่างประเทศ
- จัดซื้อ
- AI &Farm Equipment Salesperson
- AI & Farm Equipment Sales Manager ( Roxell )
- Salesperson Swine Breeder & Fattening Pigs
- Salesperson Feed additives and Ingredients
- Salesperson Animal Feed (Shrimp & Poultry Feed )
- Business Development Officer
- Aquatic Animal Feed Products Development
- Nursery& Replaced Department manager
- Document Officer/เลขาการตลาด
- พนักงานขายและการตลาด
- Marketing and Sales Manager (Wheat flour)
- Business Trainee (Sales)
- Business Manager
- Management Trainee
- Purchasing Officer
- Sales Officer
- Sales and Marketing Officer
- CSR
- ธุรการ
- Marketing Officer
- Administration
- Customer Service Officer (Civil)
- Business Relation Officer
- Sales Executive
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำสำนักงาน
- พนักงานขาย (Sales Executive)
- พนักงานขาย (ดูแลนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก) (Sales Executive)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (Procurement/Purchasing Officer)
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (Assistant Sales Manager)
- Store Management Trainee
- ผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- พนักงานประจำสาขา / พนักงานรายวัน (Associate / Part-time)
- พนักงานธุรการอาคารนิติฯ (กรุงเทพฯ)
- เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ (กรุงเทพฯ)
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- Procurement Officer
- Facility Support Officer
- Project Coordinator
- Developer
- Sales Executive Officer
- Analyst & ISO Officer
- Sr.Administration Officer
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- Admin Officer
- SAP Junior BI Consultant
- Administrative Officer
- Sales & Marketing Executive
- Office Manager
- Co-ordinator
- Operation Executive
- Project Coordinator
- Product Manager
- Operation Manager – Japanese Speaking
- Assistant Guest Service Manager
- Guest Service Supervisor
- Guest Service Officer
- Guest Service Officer (Chinese Speaking)
- Night Guest Service Officer
- Bellman
- Revenue Mgt and Distribution Manager
- Assistant Marketing Manager
- Assistant Sales Manager
- Sales Executive
- Administrative Officer
- Sales Executive
- Customer Relation
- เลขานุการ
- นักงานบริหารงานทั่วไป
- Production Supervisor
- Sales Representative
- ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager)
- ธุรการโครงการ (Site Admin )
- Planner
- Buyer
- HR Officer
- System Analyst
- Material Control
- Project Manager (กรุงเทพ)
- Sales Engineer (กรุงเทพ)
- หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานขายสินค้า (จำนวนมาก)
- เซลล์ต่างจังหวัด / เซลล์กรุงเทพ ฯ
- ธุรการ(การขาย,ขายส่ง)
- Inventory Control Supervisor
- Sales
- Purchasing
- Sales Support & Administrator
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิตภัณฑ์
- Product Developer (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)
- Office Operator
- Secretary (เลขานุการ)
- PROJECT MANAGER
- TECHNICAL PRODUCT / SYSTEM ANALYST
- BUSINESS DEVELOPMENT
- MARKETING EXECUTIVE
- SALES EXECUTIVE
- CUSTOMER SUPPORT
- พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
- พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Centre)
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development)
- เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Executive)
- Social Media Specialist
- SEO SEM Specialist
- เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Junior Talent Acquisition)
- Business Analyst / Business Consultant / Tester
- Sales Executive (IT Sales)
- Sales Engineer (Power & Telecommunication Products)
- Project Coordinator / Administrative Officer
- Accountant / Banking Officer / Accounting Solutions Consultant
- Logistic Staff
- QA Staff , QC Staff
- Production Staff
- เจ้าหน้าที่จป.
- International Business Staff
- ผู้จัดการเขตการขาย (Area Sales Executive)
- ผู้จัดการโครงการ-ที่ปรึกษาเทคนิค (Technical Consultant)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่งในประเทศ (Domestic Sales Coordinator)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)
- าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer)
- BI
- Market Research Analyst
- Business Development Officer
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (แพกเกิจจิ้ง/กระดาษ)
- Quality Assurance Manager ประจำโรงงานบางเลน นครปฐม
- Senior Technical Buyer ประจำโรงงานบางเลน นครปฐม
- Assistant Purchasing Manager ประจำโรงงานแกลง จังหวัดระยอง
- Production Manager – Sweeteners ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- Project Engineer (Electrical) ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- Plant HR Supervisor ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Learning and Development Manager ประจำสำนักงานบางนา
- Supply Planner ประจำสำนักงานบางนา
- Production System Expert
- ISO Officer
- Document Control Officer
- Import-BOI Officer
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนและโลจิสติกส์ (BOI & Logistic Officer)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Manager)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ( Procurement Officer ) สถานที่ทำงานอ่อนนุช
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
- Trainee Base on Bangkok
- Marketing Section Manager
- Corporate Secretary / Investor Relation
- Procurement Engineer
- พนักงานขาย
- พนักงานการตลาด
- พนักงานดูแลลูกค้า
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง
- พนักงานจดทะเบียนลูกค้า
- พนักงานบุคคล
- พนักงานธุรการทั่วไป
- Business Development
- เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Communication Officer)
- พนักงานขาย (Sale Representative) กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (อยุธยาฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี)
- เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL (Accounting Officer)
- Project Manager
- Management Trainee
- Sales Executive
- Executive Secretary
- Telesales
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- Purchasing Supervisor
- เจ้าหน้าที่สรรหา
- หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- Implementer
- Report Developer
- Marketing
- Sales Representative / พนักงานขาย
- Sale Administration Officer / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- พนักงานนโยบายและแผน
- พนักงานนโยบายและบริหารความเสี่ยง
- พนักงานงบประมาณและประเมินผล
- พนักงานตรวจสอบ
- พนักงานจัดซื้อ
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พนักงานขายกรุงเทพฯและปริมณฑล
- พนักงานขายส่วนกลาง
- เจ้าหน้าที่การผลิต
- ผู้จัดการฝึกหัด
- Sale & Marketing
- Product specialist
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- Pretty girl (P/G)
- Brand Promoter
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- Sales and Marketing Representative / เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
- Brand Ambassador / เจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์สินค้าทางการตลาด
- หัวหน้าแผนกขายฝึกหัด (New Gen Trainee)
- พนักงานสื่อสารการตลาด
- พนักงานการตลาดร้านสะดวกซื้อ
- พนักงานจัดซื้อร้านสะดวกซื้อ
- พนักงานน้ำมันสายการบิน
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Administator)
- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Branch Customer Care Officer : BCO)
- เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer : DSO)
- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (Credit Support Administration : CSA)
- เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Dept Collector)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center)
- Export Merchandiser
- เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ( Merchandiser )
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Production / Planning
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
- พนักงานคลังสินค้า, พนักงานดูแลการขนส่ง
- พนักงานการตลาด
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานบริการสำนักงาน (ธุรการ)
- ประชาสัมพันธ์/เลขานุการ
- พนักงานจัดซื้อ (วัตถุดิบ / พัสดุครุภัณฑ์)
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- ผู้จัดการร้าน CP Fresh mart
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- แคชเชียร์
- พนักงานฝ่ายการโดยสาร (Passenger Service Agent)
- พนักงานติดตามสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Service Agent)
- พนักงานต้อนรับผู้โดยสาร (Premium Service Agent)
- พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง (Load Control)
- ผู้ควบคุมและประสานงาน งานบริการอากาศยานภาคพื้น (Turn Around Coordinator)
- พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Aircraft Load Master)
- พนักงานแคชเชียร์ (Front Cashier)
- Sale Area ดูแลเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
- Event Support Staff (พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด)
- พนักงานขาย (PC ) ทั่วประเทศ
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- หัวหน้าสาขา Brand Shop
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- พนักงานสโตร์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- Sales Assitant
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานขายสินค้า
- เซลล์ต่างจังหวัด / เซลล์กรุงเทพ ฯ
- ธุรการ(การขาย,ขายส่ง)
- เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
- พนักงานเช็กเกอร์ (ตรวจเช็คสินค้า) จำนวนมาก
- พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน ( Scoth )
- Uniqlo Manager Candidate (UMC)
- Sales & Marketing officer
- Car Auction Officer
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
- Buyer
- Production planning
- Import & Admin Leader (Costing) (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Admin Leader (BTS นานา)
- Compliance Section Manager (BTS นานา)
- Compliance Staff (BTS นานา)
- ASEAN Development Department Manager (BTS อโศก)
- Sales Admin & GA Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- D&D Section Manager (BTS อโศก)
- Safety Staff (BTS อโศก)
- Sales Cost (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Delivery (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Admin (บางพลี สมุทรปราการ)
- Core Function Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Planning staff All (All location)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ขาย
- พนักงานขาย
- Overseas Purchase Co-ordinator
- Sales Marketing Operations
- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
- Commercial Engineer (Domestic Market) (Bangkok)
- Customer Service (Export Market) (Bangkok)
- Executive Assistant to CEO (Bangkok)
- Purchasing Department Manager (Kangkoi Plant, Saraburi)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้
- เจ้าหน้าที่ขาย
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้าบุคคล
- Secretary & Administration Staff
- MARKETING RESEARCH STAFF ( 1 ตำแหน่ง)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
- Marketing Officer - เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- Marketing Professional (Trading Business)
- เลขานุการผู้จัดการ( สาขาบริหารงานก่อสร้าง )
- จัดซื้อ
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ที่ปรึกษาการขาย (Hi-End Product) /Consultative Sales (Hi-End Product)
- ผู้จัดการการตลาดออนไลน์ (Online Marketing – Manager) ด่วน!!!
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)
- Operation Executive
- Consumer Loan Officer (เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)
- Company Secretary & Coordination Officer (เจ้าหน้าที่งานเลขานุการและประสานงานองค์กร)
- Online Marketing Officer (เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์)
- ผู้จัดการอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
เศรษฐศาสตร์-การเงิน
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME)
- เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales)
- Risk Analyst
- ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
- เจ้าหน้านักลงทุนสัมพันธ์IR
- เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- เจ้าหน้าที่สถิติและวางแผน
- Fresh Food Trainee Programme
- พนักงานบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล
- Project Analyst
- Sales Representative
- ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา (Estimate Manager)
- วิศวกรประมาณราคา ( Estimate Engineer )
- Buyer
- System Analyst
- Secretary (เลขานุการ)
- Internal Audit Section Head
- Internal Audit Officer
- Market Research Analyst
- Business Development Officer
- Auditor (Database & Programming)
- Plant HR Supervisor ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Financial Controller ประจำสำนักงานบางนา
- Data Analysis & Reporting Advisor
- Researcher ( Physics)
- Corporate Secretary / Investor Relation
- Researcher ( Sensor)
- พนักงานบัญชี และการเงิน
- Business Development
- เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL (Accounting Officer)
- Management Trainee
- Sales Executive
- Executive Secretary
- Telesales
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- เจ้าหน้าที่สรรหา
- Sale Administration Officer / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- พนักงานวิเคราะห์โครงการ
- พนักงานนโยบายและแผน
- พนักงานนโยบายและบริหารความเสี่ยง
- พนักงานงบประมาณและประเมินผล
- พนักงานตรวจสอบ
- พนักงานการเงิน/ บัญชี/ งบประมาณ
- พนักงานจัดซื้อ
- พนักงานขายส่วนกลาง
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้จัดการฝึกหัด
- จ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (Credit Support Administration : CSA)
- เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Dept Collector)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center)
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- พนักงานบัญชี / พนักงานการเงิน
- พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- พนักงานแคชเชียร์ (Front Cashier)
- Sale Area ดูแลเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
- Sales Promoter (พนักงานส่งเสริมการขาย)
- Event Support Staff (พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด)
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- หัวหน้าสาขา Brand Shop
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- พนักงานสโตร์
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เลขานุการ
- ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / พนักงานบัญชี / การเงิน
- พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน ( Scoth )
- Car Auction Officer
- Accounting Officer
- Internal Audit
- HR manager
- Costing
- Cost Control Staff
- Cost Control Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Internal Audit (Chief/Leader) (BTS นานา)
- Internal Audit Staff (BTS นานา)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- Accounting staff (BTS นานา)
- Management Accounting staff (BTS นานา)
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำ คลองเตย)
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี))
- พนักงานขาย
- Demand Officer
- Wealth Advisor
- Investor Relation Manager (Bangkok)
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้าบุคคล
- MARKETING RESEARCH STAFF ( 1 ตำแหน่ง)
- Marketing Professional (Trading Business)
นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
- นิติกร
- Legal Officer
- นิติกร
- Sales Representative
- หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- พนักงานนโยบายและบริหารความเสี่ยง
- นิติกร
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- นักกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เลขานุการ
- พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน ( Scoth )
- Car Auction Officer
- HR manager
- D&D Section Manager (BTS อโศก)
- Safety Staff (BTS อโศก)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(เงินเดือน)
- Graphic Design / Video Editor
- เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้
- เจ้าหน้าที่บุคคล ( สรรหา )
- Legal Administrative Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย)
เกษตรกรรม
- ประจำฟาร์ม, โรงงาน, สำนักงาน
- Swine Breeding and Genetic Improvement
- Animal Breed Development (Staff /Experts)
- Swine Diseases Experts (Work at Kanchanaburi)
- Swine Feed Development (Department / Division)
- R&D / QA / QC/ LAB / PACKAGING
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- ผู้จัดการฝ่ายอารักขาพืชและขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอารักขาพืชและขาย
- นักอารักขาพืชและขาย
- นักอารักขาพืช
- นักสัมพันธกิจพืชอัจฉริยะ
- Product Research Staff
วิทยาศาสตร์
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environment Staff)
- เจ้าหน้าที่จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Staff)
- นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส
- Chemical Analyst
- เทคโนโลยี อาหาร/ชีวภาพ
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- Environment Officer
- Fresh Food Trainee Programme
- Chemist
- Microbiologist
- Environmental Scientist
- Chemist
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานทดสอบน้ำมันเชี้อเพลิง
- Data Scientist
- Agronomist (2 ตำแหน่ง) ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Researcher ( Physics)
- Researcher ( Sensor)
- นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม,เคมี)
- พนักงานห้องปฎิบัติการ
- พนักงานสิ่งแวดล้อม
- นักโภชนาการ
- หัวหน้าสาขา Brand Shop
- เจ้าหน้าที่เทคนิค (พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม)
- พนักงานปฏิบัติการประกันคุณภาพ (จ.สระบุรี) 2
- นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production manager) ประจำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสินค้า (R&D) ประจำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- E-Commerce Manager
- Game Operations Assistance – FIFA Online (Korea Translator)
- Full Stack Web Developer – IT Team
- Game Operations Assistant (Sales & Content) - Game
- Sales Representative – BKK area
- IT Account Administrator
- IT Support
- IT Officer / Programmer
- Programmer & IT
- Programmer iOS
- Programmer Android
- Programmer Web
- Programmer
- IT Support
- Admin (Monthly Contract)
- เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / IT
- Programmer / IT Support
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- เว็บมาสเตอร์ (Web Master)
- Network Engineer
- Software Engineer
- Programmer
- IT Support
- เจ้าหน้าที่ IT ( Support , System Engineer ,Network)
- Programmer
- Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์)
- System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)
- Product Developer (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)
- Web & Mobile Application Developer (นักพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น) หลายอัตรา
- PHP Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา PHP)
- Database Administrator (ผู้ดูแลฐานข้อมูล)
- Technician & System (เจ้าหน้าที่เทคนิคและดูแลระบบ)
- Software Tester (เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ)
- BACK-END DEVELOPER
- FRONT-END DEVELOPER
- ANDROID DEVELOPER
- Social Media Specialist
- Graphic Designer
- Software Engineer
- Programmer
- System Administrator /Database Administrator
- IT Support / Support Desk
- System Engineer / Network Engineer
- Technical Consultant
- Service Engineer / System Engineer / Technical Support Engineer
- JAVA Developer
- Tester
- Server Supervisor
- Network Staff
- Software Architect
- Junior System Engineer
- Network Engineer
- Oracle Database Administrator
- Data Scientist
- Auditor (Database & Programming)
- Network Engineer
- Oracle Developer
- Application Developer
- System Administrator Base on Bangkok
- IT Support, Helpdesk Base on Bangkok
- Software Engineer
- Data Programmer
- Mobile Application Developer
- Web Application Developer
- โปรแกรมเมอร์ JAVA
- โปรแกรมเมอร์ .NET
- Mobile Application Developer
- นักงานบริการเทคนิค
- Programmer
- System Analyst
- Back-End Web Application Developer
- Front-End Web Application Developer
- Implementer
- Java Programmer
- Web Developer
- Report Developer
- Programmer
- Web Programmer
- iOS Programmer
- Android Application Developer
- Sales Engineer
- Trainee (Cooperative Education)
- พนักงานคอมพิวเตอร์
- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- PROGRAMMER
- เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม(ทำเว็ปไซด์)
- เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
- เจ้าหน้าที่จัดหน้า-เรียงพิมพ์
- Programmer / System Analyst / Implementer
- โปรแกรมเมอร์ (PL/SQL)
- พนักงานขาย
- IT Compliance
- Java Programmer
- Web Developer
- Report Developer
- เว็บมาสเตอร์ (Web Master)
- Programmer
- IT Support
- IT Programmer
- Programmer
- IT (Network & Server) (BTS นานา)
- IT (Programer) (BTS นานา)
- Junior Graphic Designer ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Web Developer (PHP Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- AIS Contact Center (ภาษาไทย)
- AIS Contact Center (English)
- AIS Fibre Contact Center (Thai/Eng)
- Knowledge Base Development Staff
- Social Media Contact Center (Thai/Eng)
- เจ้าหน้าที่ it
- เจ้าหน้าที่ Programmer
- นักพัฒนาโปรแกรม (SOFTWARE DEVELOPER/PROGRAMMER)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนการใช้งานระบบ
- ผู้จัดการการตลาดออนไลน์ (Online Marketing – Manager) ด่วน!!!
ศิลปกรรม
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)
- Graphic Designer
- ช่างพิมพ์
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- Graphic Designer
- นักออกแบบ (Interior Designer)
- เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม
- เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม(ทำเว็ปไซด์)
- เจ้าหน้าที่จัดหน้า-เรียงพิมพ์
- Designer
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- วิศวกรประกันคุณภาพ-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- สถาปนิก (มีใบประกอบวิชาชีพ)ประจำออฟฟิต
- ช่างเขียนแบบ
ครุศาสตร์
- พนักงานขาย (PC ) ทั่วประเทศ
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- พนักงานสโตร์
- HR manager
- Compliance Section Manager (BTS นานา)
- Compliance Staff (BTS นานา)
- Translator & Interpreter/ Coordinator บัญชีและบริหาร (BTS นานา)
- Sales Admin & GA Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Safety Staff (BTS อโศก)
- Sales Cost (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Delivery (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Admin (บางพลี สมุทรปราการ)
- Core Function Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Planning staff All (All location)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น ( N1, N2 )
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ขาย
- พนักงานขาย

งานตามวุฒิการศึกษา

ปวส.
- เจ้าหน้าที่สนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- ผู้ช่วยพบาบาล หลายอัตรา
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่บำบัดผิวพรรณ ด่วน
- เจ้าหน้าที่บังคับคดี 4 อัตรา
- การเงิน 4 อัตรา
- ธุรการ 4 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 5 อัตรา
- ผู้จัดการโรงงาน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่ Q.A.
- หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซ็ต
- ช่างพิมพ์ออฟเซ็ต
- ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท UV
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ตัวแทนประกันชีวิต
- พนักงานรับงาน/ พิสูจน์อักษร
- พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ ออกแบบสิ่งพิมพ์
- ฝ่ายขาย Bless Power ทั่วประเทศ
- ฝ่ายขาย Bless Power เขตพื้นที่ กทม.
- กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์/ เพิ่มผลผลิต/ ช่างเทคนิค
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเทคโนเซ็นเตอร์
- พนักงานขายเครดิต
- พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กทม./ตจว.)
- พนักงานขาย (เซลล์)
- ผู้ช่วยฝ่ายขาย (ประจำ Office)
- พนักงานธุรการ
- พนักงานบัญชี
- พนักงานออกแบบ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Supervisor (Electric)
- Supervisor (Mechanic)
- Foreman (Mechanic)
- หัวหน้าช่าง
- ช่างไฟฟ้า
- เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ
- ลูกค้าสัมพันธ์
- ช่างประจำอาคาร
- เลขาฝ่ายขาย
- ช่างประจำเครื่องฉีด
- ช่างซ่อมแม่พิมพ์
- ช่างซ่อมบำรุง
- Mechanic (Foreman)
- ช่างแอร์
- Supervisor (Mechanic)
- Forelady(Cleaner)
- แคชเชียร์
- ช่างซ่อมบำรุง
- เสมียน/ ธุรการ
- พนักงานขายหน้าร้าน (PC)
- พนักงานธุรการ
- Technical
- Fresh Food Trainee Programme
- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- พนักงานประจำสาขา / พนักงานรายวัน (Associate / Part-time)
- Sales Representative
- Technician Support
- Technical Function Admin
- Tool Service Technician
- Laser and CE welding Expert
- Machine Engineer
- Production Supervisor
- เจ้าหน้าที่เทคนิค ( Technician Mold & Setup Injection)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค ( Technician Jig &Tool)
- เจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาชิ้นส่วน ( Business Officer)
- หัวหน้างานส่วนจัดหาชิ้นส่วน ( Business Foreman )
- IT Support, Helpdesk Base on Bangkok
- วิศวกรฝ่ายผลิต
- วิศวกรฝ่ายเทคนิค
- Fitter/ Technician
- Electronics Technician
- พนักงานขาย
- ช่างเทคนิคสื่อสารโทรคมนาคม (Network Service/Network Quality)
- เจ้าหน้าที่ ICT Solution
- Technician Service
- Service Support
- ช่างเทคนิค
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- Electrical & Maintenance Supervisor / Technician / วิศวกรไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า
- Lather Technician , CNC Technician / ช่างกลึง,ช่าง CNC
- Welder Technician / ช่างเชื่อม-ประกอบ
- Production Staff / ช่างเทคนิคสายพาน
- นายช่างเทคนิค (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา)
- พนักงานการเงิน/ บัญชี/ งบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม
- เจ้าหน้าที่ Support
- เจ้าหน้าที่จัดหน้า-เรียงพิมพ์
- ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- Brand Promoter
- หัวหน้าแผนกขายฝึกหัด (New Gen Trainee)
- พนักงานจัดซื้อร้านสะดวกซื้อ
- พนักงานน้ำมันสายการบิน
- พนักงานธุรการ
- ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- Designer
- พนักงานคลังสินค้า, พนักงานดูแลการขนส่ง
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- ช่างเทคนิค
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ช่างเทคนิค
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ช่างเทคนิค/ธุรการเทคนิค
- Technician
- ช่างเทคนิค
- ช่างเทคนิคงานโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล (อ.แก่งคอย จ.สระบุรี)
- พนักงานปฏิบัติการประกันคุณภาพ (จ.สระบุรี) 2
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- นักศึกษาฝึกงาน
- พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband Direct Sales)
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานเดินเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบัญชี
- นักศึกษาฝึกงาน
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสโตร์ คลังสิ้นค้า
- เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค / ช่างผู้ดูแลควบคุมอาคาร / ช่างไฟ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (ประจำสาขาที่กรุงเทพฯ)
- ช่างยนต์ / ช่างประดับยนต์
- ธุรการ
- SALE เสนอบริการ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (สโตร์)
- เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- แจ้งซ่อม (SA) ช่างยนต์
- Telemarketing
- เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า
- ช่างกลึง และช่างมิลลิ่ง
- พนักงาน QC. เครื่องกล
- พนักงานช่าง (Technician)
- ช่างซ่อมบำรุง
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- พนักงานขาย เครดิต, Modern Trade (กรุงเทพ และต่างจังหวัด)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสินค้า (R&D) ประจำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- Call Center Inbound โครงการตลาดต่อยอด
- พนักงานขายนาฬิกา (PC)
- Key data officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
- Internship (นักศึกษาฝึกงาน)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงินประจำสำนักงาน
ปวช.
- เจ้าหน้าที่สนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- ผู้ช่วยพบาบาล หลายอัตรา
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่บำบัดผิวพรรณ ด่วน
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 5 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ Q.A.
- ช่างพิมพ์ออฟเซ็ต
- ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท UV
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- พนักงานรับส่งเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทั่วไป
- ตัวแทนประกันชีวิต
- พนักงานรับงาน/ พิสูจน์อักษร
- พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ ออกแบบสิ่งพิมพ์
- กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์/ เพิ่มผลผลิต/ ช่างเทคนิค
- พนักงานขายเครดิต
- ธุรการฝ่ายขาย
- พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กทม./ตจว.)
- พนักงานขาย (เซลล์)
- ผู้ช่วยฝ่ายขาย (ประจำ Office)
- พนักงานธุรการ
- พนักงานบัญชี
- เจ้าหน้าที่ขับรถส่งเอกสาร/สินค้า
- หัวหน้าช่าง
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างเชื่อม
- ลูกค้าสัมพันธ์
- ช่างประจำอาคาร
- ช่างประจำเครื่องฉีด
- ช่างซ่อมแม่พิมพ์
- ช่างซ่อมบำรุง
- Supervisor (Electric)
- ช่างแอร์
- Supervisor (Mechanic)
- Forelady(Cleaner)
- แคชเชียร์
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานขายหน้าร้าน (PC)
- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- พนักงานประจำสาขา / พนักงานรายวัน (Associate / Part-time)
- ช่างเทคนิค
- ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง
- ช่างเทคนิคงานโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล (อ.แก่งคอย จ.สระบุรี)
- พนักงานผลิต (อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- นักศึกษาฝึกงาน
- พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband Direct Sales)
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานเดินเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทำความสะอาด
- นักศึกษาฝึกงาน
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสโตร์ คลังสิ้นค้า
- เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค / ช่างผู้ดูแลควบคุมอาคาร / ช่างไฟ
- ช่างยนต์ / ช่างประดับยนต์
- SALE เสนอบริการ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (สโตร์)
- เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- แจ้งซ่อม (SA) ช่างยนต์
- Telemarketing
- ช่างกลึง และช่างมิลลิ่ง
- พนักงาน QC. เครื่องกล
- พนักงานช่าง (Technician)
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานขายนาฬิกา (PC)
- Key data officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
- ช่างประจำอาคาร / หัวหน้าช่างประจำอาคาร
- เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงินประจำสำนักงาน
ปริญญาตรี
- วิศวกรสนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- พยาบาลประจำการ หลายอัตรา
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา
- นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา
- เภสัชกร OPD/IPD/ผลิตยาฯ หลายอัตรา
- นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
- หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- หัวหน้าพัสดุ 1 อัตรา
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บัญชี 4 อัตรา
- ผู้จัดการสำนักงาน
- เลขานุการ
- ธุรการบัญชี
- ธุรการสำนักงาน
- ผู้จัดการสาขา
- เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและบริการ
- ทนายความ 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บังคับคดี 4 อัตรา
- การเงิน 4 อัตรา
- ธุรการ 4 อัตรา
- วิศวกรประจำโครงการ 2 อัตรา
- พนักงานขายประจำโครงการ 2 อัตรา
- นิติกรประจำบริษัท 1 อัตรา
- ผู้จัดการโรงงาน
- ผู้จัดการฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่าง ๆ
- นักวางแผนการเงิน
- ผู้จัดการตัวแทน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
- วิศวกรการเงิน
- ตัวแทนประกันชีวิต
- พนักงานรับงาน/ พิสูจน์อักษร
- พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ ออกแบบสิ่งพิมพ์
- ฝ่ายขาย Bless Power ทั่วประเทศ
- ฝ่ายขาย Bless Power เขตพื้นที่ กทม.
- กลุ่มงานขาย
- กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์/ เพิ่มผลผลิต/ ช่างเทคนิค
- กลุ่มงานผลิต/วางแผนการผลิต
- กลุ่มงานธุรการ
- กลุ่มงานฟาร์มไก่ และสุกร
- กลุ่มงานวิจัย/ พัฒนาผลิตภัณฑ์/ QA/ QC
- กลุ่มงานบัญชี/ สินเชื่อ/ การเงิน/ บริหารความเสี่ยง
- กลุ่มงานจัดซื้อ/ คลังสินค้า/ Logistic
- กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มงานสารสนเทศ
- วิศวกร(โยธา/ ไฟฟ้า/ เครื่องกล/อิเล็กทรอนิก) CP ALL
- วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง CP ALL
- วิศวกรจัดซื้อ CP ALL
- วิศวกร CPRAM (ลากหลุมแก้ว)
- หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมซ่อมสร้าง (สาขาขอนแก่น) CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- วิศวกรไฟฟ้า (สาขาเชียงใหม่) CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- ผจก.แผนกวิศวกรรมกลาง CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- วิศวกร (ไฟฟ้า/ เครื่องกล/ อุตสาหกรรม/ สิ่งแวดล้อม) CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- Officer IT Security (วิศวกรคอมพิวเตอร์, IT) Gosoft
- Programmer Gosoft
- Business Development เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- UI and UX Designer (Graphic Design) เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- Senior Web Programmer เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- วิศวกร VRF SOLUTION
- วิศวกรขาย FACILITY SOLUTION
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเทคโนเซ็นเตอร์
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
- พนักงานขายต่างจังหวัด
- เจ้าหน้าที่ IT Support
- ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)
- พนักงานขายห้างสรรพสินค้า
- พนักงานขายเครดิต
- พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กทม./ตจว.)
- หัวหน้าพนักงานขาย (ตจว.)
- พนักงานขาย (เซลล์)
- ผู้ช่วยฝ่ายขาย (ประจำ Office)
- พนักงานบัญชี
- พนักงานออกแบบ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- Sales Executive/Medical Retailer
- Sales Engineer
- Engineer (Electric / Mechanic)
- Supervisor (Electric)
- Supervisor (Mechanic)
- Foreman (Mechanic)
- ผู้จัดการอาคาร
- เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ
- ลูกค้าสัมพันธ์
- เลขาฝ่ายขาย
- Reception/ Operator
- พนักงานบัญชี (AR)
- พนักงานขายหน้าร้าน (PC)
- Financial Analyst
- ACCOUNTANT (Costing, G/L, A/P, A/R)
- Marketting
- Sales Representative / Sales Executive
- Customer Service Air Export/ Customer Service Sea Export
- Business Development Officer ( Backup Office )
- Finance officer
- Auditor Supervisor
- Sales Executive (พนักงานขายอสังหาฯประจำโครงการ เขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
- Sales Manager (บ้านเดี่ยว/คอนโด/ทาวน์เฮาส์)
- Application Development Specialist
- Marketing Strategist (Low Rise/ High Rise)
- Site Engineer (วิศวกรสนาม - แนวราบ)
- ธุรการประจำสำนักงานใหญ่
- ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน (เขตกทม.และปริมณฑล)
- หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร (เขตกทม.และปริมณฑล)
- ธุรการประจำโครงการ (โซนกทม.และปริมณฑล)
- พนักงานรายวัน (Part Time/Event Staff)
- นักศึกษาฝึกงานสาขาวิศวกรรมโยธา
- นักศึกษาฝึกงานสาขาการตลาดและการขาย
- Sales Engineer
- Customer Service Staff / Sales Coordinator
- Sales Staff / Sales Representative
- QC Engineer
- Production Engineer
- R&D Engineer
- Electrical Engineer
- Mechanical Engineer
- IT Staff
- Programmer
- Japanese Interpreter
- Logistic Staff
- Accounting Staff
- Finance Staff
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรบริการเทคนิค
- เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่วางแผนนโยบาย
- Sap Administrator
- IT Business Analyst
- Marketing Officer - Manager
- Financial and Accountant Officer - Manager
- Internal Audit Officer - Manager
- Customer Service Officer
- Digital Marketing Officer - Manager (Online)
- Public Relations Officer (CRS)
- Admin Officer
- Trainee
- Sales specialist
- Product specialist
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
- VP Fulfillment (WH)
- Warehouse Manager
- Return Manager
- Inventory Manager
- Assistant Outbound Manager
- Outbound Supervisor
- VP, Head of BD Strategy and Planning
- Technical Product Associate
- BI Analyst
- Educational Consultant (Sales Executive)
- Coach - English Tutor (Full Time/Part-Time)
- Promotor
- Telemarketing
- Sale Executive Officer
- Sale Supervisor
- Sales Coordinator Officer
- Admin Officer
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- หัวหน้างานแผนกการเงิน
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
- ผู้จัดการแผนกการเงิน
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- หัวหน้างานแผนกบัญชี
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
- ผู้จัดการแผนกบัญชี
- Sales ทั่วประเทศเฃ
- Sales Support
- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำพระราม 3 และชลบุรี
- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ทั่วประเทศ
- Administrative Support
- Customer Service
- Marketing Officer
- Digital Marketing
- Finance Officer
- Accounting Officer
- Administrative Coordinator
- Risk Analytic - Manager
- Risk Analytic
- Project Manager
- Business Consultant Manager
- Accounting Manager
- Accounting – Supervisor
- Business Analyst
- System Analyst
- Java Developer
- Net Programmer
- QC leader
- System Admin
- System Engineer /Network & Security - Infrastruet
- Business Development
- Business Intelligence
- Deta Warehouse Specialist
- Network Engineer
- It Operator
- Programmer Analyst
- System Analyst
- System Engineer
- Quality Assurance
- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจสาขา
- เจ้าหน้าที่ / การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ การตลาดสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ วิเคราะห์เครดิต
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์(เช่าซื้อ/สินเชื่อส่วนบุคคล/เงินฝากและประกัน)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติการ (สินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อเช่าซื้อ)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ ธนบดีธนกิจ (Relationship Manager)
- พนักงานการเงิน
- พนักงานบัญชี
- พนักงานธุรการ
- นิติกร
- Quality Assurance Engineer ( QA Engineer ) & Technical Service Engineer
- Maintenance Engineer
- Production Engineer
- Accounting Officer
- Finance Officer
- Sales Coordinator
- Marketing Officer
- Procurement Officer
- Administrative Officer
- Engineer
- Programmer
- Environment / Safety Staff
- Accountant
- Technician
- System Analyst
- Chief Accountant
- Chief Environment/Safety Staff
- Assistant Manager (HR)
- Assistant Manager (Safety)
- Investment Consultant (Marketing)
- Programmer
- IT Support
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ Admin, เจ้าหน้าที่ HR, เจ้าหน้าที่บัญชี
- Merchandiser
- Fashion Merchandiser
- Designer
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ (JAPAN)
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ (ENG)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ENG)
- เจ้าหน้าที่วิจัยสรีระ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย
- เจ้าหน้าที่วิจัย
- Graphic Designer
- Programmer
- เจ้าหน้าที่บริหารระบบ
- IT-Support
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- นักลงทุนสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคลังสินค้า
- เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก
- เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
- Merchandise Manager (Dry Food,Non Food,Fresh Food)
- Assistant Merchandise Manager
- E-Commerce Merchandising Manager (Grocery Dry Food)
- E-Commerce Operation Manager
- E-Commerce Business Development Manager
- Management Accounting
- Corporate Accountant
- DC and Cost Accounting
- HO Accounting
- Store Accounting
- Invoice Control Supervisor
- Master Data Group (MDG) Finance Analyst
- Business Development
- Store General Manager
- Assistant Store General Manager
- Customer Development Manager
- Marketing Coordinator
- Regional Sales Manager
- Sales Representative
- Area Sales Manager
- Field Sales Supervisor
- Channel Development Associate (Modern Trade)
- Brand Associate (Nepal Market)
- Head of Modern Trade
- Sales Training and Development Manager
- Financial Planning and Analysis Associate (Emerging Market)
- Corporate Security Manager
- QCA MANAGER
- QA SUPERVISOR
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เลขานุการประธานกรรมการ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (Import – Export Document)
- Sales Executive
- Telesales Call Center
- Associate Consultant
- Human Resources Officer
- Recruitment Consultant for Japanese Business
- Recruitment Specialist
- HR Shared Services Executive
- IT Officer
- Programmer
- Project Coordinator
- Engineers
- Accountant
- Marketing
- Pharmaceutical
- Sciences (R&D, Laboratory, QA & QC)
- Logistics
- ที่ปรึกษาการขาย
- PROGRAMMER
- IT SUPPORT
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- พนักงานการตลาด
- พนักงานบัญชี
- พนักงานบุคคล
- พนักงานจัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน DIY Mart
- เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสินค้า
- วิศวกรงานระบบ
- Graphic Designer
- IT
- Logistic
- พนักงานขาย (ประจำสาขา)
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- ที่ปรึกษาการขาย
- เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์(สถาปนิก)
- วิศวกรโยธา
- เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน และงบประมาณ
- IT Support
- Programmer
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME)
- เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales)
- เจ้าหน้าที่ประจำบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- Call Center Agent ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Business Coordinator) สัญญาจ้างรายปี
- เลขานุการ (สัญญาจ้างรายปี)
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ส่งออก-นำเข้า
- เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (โลจิสติกส์)
- เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เจ้าหน้าที่กฎหมาย
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- วิศวกร
- เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร
- เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Accountant Officer)
- เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (Accounting Officer)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อและโลจิสติกส์ (Purchasing and Logistics Officer)
- เจ้าหน้าที่การเงินและสินเชื่อ (Finance and Credit Officer)
- เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer)
- เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์การตลาด (Product Management Officer)
- เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Corporate Communication Officer)
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (Export Sale)
- วิศวกรพัฒนาเครื่องจักร (Design Engineer)
- หัวหน้างาน QC
- หัววหน้างานซ่อมบำรุง
- หัวหน้างานผลิต (Production Supervisor)
- Accountant
- Administration
- Data Analyst
- Graphic Designer
- Programmer, IT
- Help desk
- Receptionist
- Internship
- Event Representative/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด
- Sales & Marketing/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
- Marketing Management Trainee/ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขายและการตลาด
- Accounts Payable (Contract)
- Buyer Officer
- Customer Service Officer (IT)
- Intern Students (IT / HR. / Account / Buyer)
- Business Development Manager (IT)
- Account Manager (Sales)
- Inside Sales /Telesales ( IT )
- Technical Services Engineer (IT)
- Product Manager (IT)
- Product Executive (IT)
- Product Admin ( IT )
- Sales Administrative Staff
- Sales / Sales Coordinator
- Finance / Accounting Officer
- Supporting Staff
- Sales and Service Officer (AIS Shop)
- Accounting Officer
- Sales Officer
- HR Officer
- Purchasing Officer
- IT Support (NOC Analyst)
- Operation Engineering - Systems Engineer
- Operation Engineering - Network Engineer
- พนักงานบริการลูกค้า (Teller)
- เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- Investment Consultant
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service - Kiosk)
- เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
- IT – Database Administration
- IT Support (Helpdesk)
- เจ้าหน้าที่ MIS
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
- เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล
- เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ผู้จัดการโครงการ
- หัวหน้าส่วนงานธุรการขาย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- AVP Service & IT
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- AVP การเงิน
- VP-HR
- Service Engineer
- Installation Engineer
- Senior Presales
- Presales
- Service Manager
- IT Support
- วิศวกร (Engineer Staff)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Staff)
- เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Staff)
- เจ้าหน้าที่ IT Support
- เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์วัสดุศาสตร์ (Material Science Laboratory Staff)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี(Account Staff)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI (Corporate Planning Staff)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ(Purchase Staff)
- เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (Logistics Staff)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HRA Staff)
- เจ้าหน้าที่ Japanese Admin
- Business Administration Senior Supervisor
- Product Training Assistant Manager
- Business Coordination Senior Supervisor
- Marketing Assistant Manager
- New Business Development Assistant Manager
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย(Corporate Legal Staff)
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environment Staff)
- เจ้าหน้าที่จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Staff)
- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Safety Staff)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย(Sales Coordinator Staff)
- วิศวกรสนับสนุนการขาย (Sales Engineer Staff)
- Brand Communications Senior Supervisor
- Digital Services Senior Sup.-Assistant Manager
- Digital Services Manager - Senior Manager
- Assistant Project Manager
- E-Commerce Manager
- Call Center Senior Assistant
- Import Export Supervisor
- Inbound Warehouse Senior Manager
- Line Operation Assistant Manager
- Marketing Assistant
- Planning Senior Supervisor - Assistant Manager
- Receiving Assistant Manager
- Planning Supervisor
- System Assistant Manager
- ประจำฝ่ายวิศวกรรม
- ประจำฝ่ายผลิต
- ประจำฟาร์ม, โรงงาน, สำนักงาน
- ประจำฝ่ายบัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การขาย, การตลาด, บริหารธุรการขาย, คลังสินค้า, จัดส่ง, วิเคราะห์การตลาด, วิเคราะห์ระบบ
- ประจำฝ่ายบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายเอกสารต่างประเทศ, งานสวัสดิการสุขภาพ, งานบริหารสำนักงาน, งานประกันภัย, งานสถิติ, งานธุรการ, งานเลขานุการ
- Media Marketing Associate
- Game Operations Assistance – FIFA Online (Korea Translator)
- Full Stack Web Developer – IT Team
- Game Operations Assistant (Sales & Content) - Game
- Sales Representative – BKK area
- IT Account Administrator
- Financial Analyst
- IT Support
- Account Executive
- Finance Administrator
- Risk Analyst
- Customer Service Officer
- Technical Sales Engineer – General Metal Finishing
- Engineer วุฒิ วศ.บ. ทุกสาขา
- Executive Secretary
- Accounting Officer
- Marketing Officer
- Planning Officer
- Purchasing Officer
- Logistic Officer
- Interpreter Japanese Chinese
- IT Officer / Programmer
- HR Officer
- Safety Officer
- QA,QC Officer
- Supervisor
- ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
- ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- วิศวกรผลิต
- หัวหน้างานผลิต
- หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- หัวหน้างานประกันคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้านักลงทุนสัมพันธ์IR
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- เจ้าหน้าที่ส่วนวางแผน
- เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง
- เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนจัดส่งผลิตภัณฑ์
- วิศวกรฝ่ายผลิต QA/ QC / PE
- Programmer & IT
- ผู้ประสานงาน (ภาษาจีน)
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
- เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ (ภาษาจีน)
- R&D Software Developer (XYZ Printing)
- Software (Computer Vision ) Engineer
- Software (Robotics) Engineer
- Mechatronic Engineer
- Electronic / Electrical Engineer
- Tooling Engineer
- R&D Service Engineer (Automation /Robot project)
- Tool Control Engineering
- Production Engineering
- Die Casting Quality Engineering
- Logistics Engineering
- Production Training Engineering
- Japanese Interpreter (N 2- N1)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่วางแผน
- Production Engineer
- Design Engineer
- Purchasing Engineer
- Planning Engineer
- QC Engineer
- Import-Export Officer
- Training Officer
- Sales Engineer
- Technical Engineer
- Spec-in Engineer
- Installation Engineer
- Service Engineer
- Training Engineer
- Senior Accounting Officer
- Accounting Officer
- HR Officer
- Production Engineer (ชลบุรี)
- วิศวกรเทคนิคและควบคุมคุณภาพ (ชลบุรี, สมุทรปราการ)
- Sales Engineer (สมุทรปราการ)
- วิศวกรไฟฟ้า (สมุทรปราการ)
- วิศวกรซ่อมบำรุง (ชลบุรี)
- วิศวกรจัดซื้อ (สมุทรปราการ)
- Lean Engineer (สมุทรปราการ)
- Programmer (สมุทรปราการ)
- Help desk / IT Support (สมุทรปราการ)
- จป.วิชาชีพ (สมุทรปราการ)
- ผู้จัดการประกันคุณภาพ (QA MANAGER)
- R&D
- หัวหน้าแผนกบุคคล (สวัสดิการ)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
- หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (จัดส่ง)
- เจ้าหน้าที่บัญชี (AP / AR)
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- Sales Export
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- พนักงานธุรการ
- พนักงานขาย PC (ประจำห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ)
- พนักงานคลังสินค้า / QC / QA
- Marketing & Sale Engineer (ทั่วประเทศ)
- Customer Service Engineer
- Programmer
- Secretary Coordinator
- นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส
- เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต(ผสม)
- วิศวกรซ่อมบำรุง
- ช่างซ่อมบำรุง
- วิศวกรควบคุมงาน(Site Engineer)
- วิศวกรบริการ(Service Engineer) CONDOMINIUM
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย( Sales Executive)
- เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายนิติบุคคลหมู่บ้าน
- Production Engineer (Mechanical, IE)
- Production Engineer (Automation)
- Quality Assurance Engineer
- Research & Development Engineer
- Automation Engineer
- Furnace Engineer
- Electrical Engineer
- Mechanical Engineer(Project)
- Process Engineer(Project)
- Machine Maintenance Engineer
- Logistic Engineer
- Strategic and Business Development Executive
- Sales & Marketing Executive(Food&Non-food)
- Customer Service Engineer
- Black Belt Specialist
- Planning Officer
- Material Purchesing Officer
- Chemical Analyst
- Accounting Officer
- Process Development Engineer
- Process Engineer
- Equipment Engineer
- Test Engineer
- QA Engineer (Chemical)
- Sales Engineer
- Civil Engineer
- Sales Support
- Programmer iOS
- Programmer Android
- Programmer Web
- Process Engineer
- R&D Engineer
- Machine Development Engineer
- QA Engineer
- Software Engineer (Programmer)
- SCM Engineer
- วิศวกร
- สายงานโลจิสติกส์
- Programmer
- เทคโนโลยี อาหาร/ชีวภาพ
- เจ้าหน้าที่สถิติและวางแผน
- เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- Service Engineer
- Sales Engineer
- Sales Representative
- Business Development Executive
- Project Sales Engineer
- Support Engineer
- Project Engineer
- Design Engineer / Draftsman
- Programmer
- Senior Accountant
- Internship
- Sales Engineer / Executive
- ENGINEER ประจำโรงงาน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายในประเทศ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายต่างประเทศ
- จัดซื้อ
- Recruitment Manager
- AI &Farm Equipment Salesperson
- AI & Farm Equipment Sales Manager ( Roxell )
- Salesperson Swine Breeder & Fattening Pigs
- Salesperson Feed additives and Ingredients
- Salesperson Animal Feed (Shrimp & Poultry Feed )
- QA/QC-STAFF to Supervisor
- Wheat Flour Mill –QC staff to Supervisor
- Automation Engineer (PLC/SCADA)
- Business Development Officer
- Aquatic Animal Feed Products Development
- Swine Breeding and Genetic Improvement
- Animal Breed Development (Staff /Experts)
- Swine Diseases Experts (Work at Kanchanaburi)
- Swine Feed Development (Department / Division)
- Nursery& Replaced Department manager
- หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- วิศวกรจัดซื้อ
- หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ/ผู้จัดการส่วนงานคลังวัตถุดิบ
- Document Officer/เลขาการตลาด
- เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำฟาร์มท่าม่วง-กาญจนบุรี)
- พนักงานขายและการตลาด
- วิศวกรการผลิต, IPS, WCM
- เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
- ICT System Analyst & Developer
- Marketing and Sales Manager (Wheat flour)
- Warehouse Depatment Manager
- Vice President – HR& OD
- Engineer Trainee
- Business Trainee (Sales)
- Business Manager
- Presale Engineer
- Network Engineer
- System Engineer
- Developer / Programmer / Software
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- Management Trainee
- Mechanical Technician(Engineer)
- Electrical Technician(Engineer)
- C&I Technician(Engineer)
- Purchasing Officer
- Operator for Power Plant(Engineer)
- Performance Engineer
- Production Engineer
- Design Engineer
- Accounting Officer
- Purchasing Officer
- Environment Officer
- Programmer
- HR Officer
- Sales Officer
- Chemical Engineering
- Mechanical Engineering
- Import Logistics officer
- วิศวกรออกแบบ
- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- วิศวกรเคมี
- วิศวกรจัดซื้อ
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- โปรแกรมเมอร์
- IT Support
- พนักงานบัญชี
- Finance Officer
- Internal Audit Officer
- HRM / HRD Officer
- Sales and Marketing Officer
- BOI Officer
- จป.วิชาชีพ
- CSR
- ธุรการ
- Marketing Officer
- Accounting Officer
- Finance Officer
- Internal Auditor
- Administration
- Civil Engineer
- Customer Service Officer (Civil)
- Business Relation Officer
- Legal Officer
- Programmer
- Sales Executive
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรฝ่ายผลิต
- วิศวกรอุตสาหการ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำสำนักงาน
- Mechanical Engineer
- Piping Engineer
- Electrical Engineer
- Instrument and Control Engineer
- Civil Engineer
- Process Engineer
- Project Engineer
- Sales Engineer
- Mechanical Supervisor
- Piping Supervisor
- QA/QC Supervisor
- Safety Supervisor
- พนักงานขายทางวิศวกรรม (Sales Engineer)
- พนักงานขาย (Sales Executive)
- พนักงานขาย (ดูแลนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก) (Sales Executive)
- พนักงานบัญชี (Accountant)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (Procurement/Purchasing Officer)
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)
- วิศวอุตสาหการ (Industrial Engineer)
- พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
- วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Electronics Engineer)
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (Assistant Sales Manager)
- Store Management Trainee
- Fresh Food Trainee Programme
- ผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- พนักงานประจำสาขา / พนักงานรายวัน (Associate / Part-time)
- วิศวกรไฟฟ้า (กาญจนบุรี/ชลบุรี/เลย/ขอนแก่น)
- วิศวกรเครื่องมือวัด (กาญจนบุรี/ชลบุรี/เลย/ขอนแก่น)
- วิศวกรเครื่องกล (กาญจนบุรี/ชลบุรี/เลย/ขอนแก่น)
- วิศวกรเคมี (กาญจนบุรี/ชลบุรี/เลย/ขอนแก่น)
- โปรแกรมเมอร์ (ชลบุรี
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ)
- พนักงานธุรการอาคารนิติฯ (กรุงเทพฯ)
- Accounting Officer (กรุงเทพฯ)
- เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ (กรุงเทพฯ)
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรฝ่ายผลิต /Production
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- Accounting Officer
- Regulatory Officer
- Procurement Officer
- Corporate Communication Officer
- Graphic Designer
- Sr. Internal Audit
- Accounting Specialist
- Facility Support Officer
- Project Coordinator
- Developer
- Network Engineer
- Presales Engineer
- Project Management Engineer
- Sales Executive Officer
- Sales Engineer
- Logistics Officer
- Logistics Staff (Monthly Contract)
- IT Officer
- Analyst & ISO Officer
- Sr.Administration Officer
- Account Executive
- Coordinator
- Admin (Monthly Contract)
- Network Engineer
- System Engineer
- Programmer / Developer
- Technical Consultant Engineer
- เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- Internship Program
- Engineer (Instruments / Control / Electrical)
- Engineer (Automation Control / Information Technology)
- Sale Engineer (Instrument / Control / Electrical / Mechatronic)
- Sale Representative
- Admin Officer
- Production Operator 2D
- Production Operator 3D
- Rotomation
- Project Coordinator
- System Administration (Ubuntu)
- Software Developer
- SAP Junior ABAP Programmer
- SAP Functional Consultants
- SAP Junior BI Consultant
- Front-end Developer
- Chemist
- Microbiologist
- Technician
- Inspector
- Auditor
- Environmental Scientist
- Administrative Officer
- Sales & Marketing Executive
- Customer Service Officer
- Office Manager
- International Key Account Coordinator
- Co-ordinator
- Operation Executive
- Project Coordinator
- Product Manager
- Accounting & Finance
- Operation Manager – Japanese Speaking
- Assistant Guest Service Manager
- Guest Service Supervisor
- Guest Service Officer
- Guest Service Officer (Chinese Speaking)
- Night Guest Service Officer
- Revenue Mgt and Distribution Manager
- Assistant Marketing Manager
- Assistant Sales Manager
- Sales Executive
- Group Technology Executive
- Engineering Manager
- Engineering Officer
- Director of Human Resources
- Administrative Officer
- Finance Manager
- Programmer
- Sales Executive
- Customer Relation
- IT Support
- Engineer
- Data Operator
- ช่างพิมพ์
- นิติกร
- เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
- บัญชี
- พนักงานบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล
- เลขานุการ
- พนักงานพัฒนาสังคมชุมชน
- เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / IT
- นักงานบริหารงานทั่วไป
- วิศวกร
- Project Analyst
- เจ้าหน้าที่ Audit / วิทยากร
- Production Supervisor
- Process / Technical Engineer
- Injection Supervisor / Engineer
- Customer Service Officer
- Production Planner
- Sales Representative
- ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager)
- ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา (Estimate Manager)
- ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ( Asst.Project Manager)
- วิศวกรโครงการ ( Project Engineer )
- วิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer./QS)
- วิศวกรประมาณราคา ( Estimate Engineer )
- วิศวกรสนาม ( Site Engineer )
- วิศวกรประสานงาน ( Project Coodinator M&E)
- เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (Accounting Officer)
- พนักงานเขียนแบบ ( Draftman ) งานโครงสร้าง+สถาปัตย์
- ธุรการโครงการ (Site Admin )
- Engineer
- Planner
- Buyer
- HR Officer
- System Analyst
- Material Control
- Service Engineer (บ้านฉาง ระยอง)
- Service Engineer (บางปู สมุทรปราการ)
- Sales Engineer (ระยอง)
- Project Engineer (บางปู สมุทรปราการ)
- Bid and Proposal Engineer (ระยอง)
- Project Manager (กรุงเทพ)
- Sales Engineer (กรุงเทพ)
- 8. Advance Service Engineer (กรุงเทพ)
- Automation Sales Engineer (กรุงเทพ)
- Automation Service Engineer (กรุงเทพ)
- Senior Sales Engineer – Service (กรุงเทพ)
- Senior Sales Engineer – Industry (กรุงเทพ)
- Senior Service Engineer (บ้านฉาง ระยอง)
- Programmer / IT Support
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- เว็บมาสเตอร์ (Web Master)
- Sale Engineer
- วิศวกรออกแบบงานโลหะ / งานเครื่องเสียง
- วิศวกรที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
- วหน้าแผนก QC
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานขายสินค้า (จำนวนมาก)
- เซลล์ต่างจังหวัด / เซลล์กรุงเทพ ฯ
- ธุรการ(การขาย,ขายส่ง)
- ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / พนักงานบัญชี / การเงิน
- Industrial Engineer
- Process Engineer
- Sample Engineer
- Chemist
- Inventory Control Supervisor
- Network Engineer
- Software Engineer
- System Engineer
- elecommunication Engineer
- Programmer
- Sales
- Accounting
- Purchasing
- Sales Support & Administrator
- IT Support
- วิศวกรการผลิต
- วิศวกรงานซ่อมบำรุง
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานทดสอบน้ำมันเชี้อเพลิง
- เจ้าหน้าที่จัดซื้องานวิศววกรรม
- เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ , เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิตภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่ IT ( Support , System Engineer ,Network)
- Programmer
- Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์)
- System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)
- Product Developer (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)
- Web & Mobile Application Developer (นักพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น) หลายอัตรา
- Office Operator
- PHP Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา PHP)
- Database Administrator (ผู้ดูแลฐานข้อมูล)
- Software Tester (เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ)
- Secretary (เลขานุการ)
- BACK-END DEVELOPER
- FRONT-END DEVELOPER
- ANDROID DEVELOPER
- PROJECT MANAGER
- TECHNICAL PRODUCT / SYSTEM ANALYST
- BUSINESS DEVELOPMENT
- MARKETING EXECUTIVE
- SALES EXECUTIVE
- CUSTOMER SUPPORT
- พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
- พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Centre)
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development)
- เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Executive)
- Social Media Specialist
- SEO SEM Specialist
- เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Junior Talent Acquisition)
- Graphic Designer
- Software Engineer
- Programmer
- System Administrator /Database Administrator
- IT Support / Support Desk
- System Engineer / Network Engineer
- Technical Consultant
- Business Analyst / Business Consultant / Tester
- Sales Executive (IT Sales)
- Service Engineer / System Engineer / Technical Support Engineer
- Sales Engineer (Power & Telecommunication Products)
- Project Coordinator / Administrative Officer
- Accountant / Banking Officer / Accounting Solutions Consultant
- Logistic Staff
- QA Staff , QC Staff
- Production Staff
- เจ้าหน้าที่จป.
- วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องกล
- ช่างกล , ช่างยนต์ และ ช่างไฟฟ้า
- International Business Staff
- วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
- ผู้เชี่ยวชาญงานวางแผนผลิตและซัพพลาย (Supply Planning Specialist)
- ผู้จัดการเขตการขาย (Area Sales Executive)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค (Field Technical Executive)
- ผู้จัดการโครงการ-ที่ปรึกษาเทคนิค (Technical Consultant)
- นักออกแบบ (Interior Designer)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่งในประเทศ (Domestic Sales Coordinator)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)
- าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer)
- JAVA Developer
- Tester
- Server Supervisor
- Network Staff
- Software Architect
- BI
- Group Consolidator/Accounting
- Internal Audit Section Head
- Internal Audit Officer
- Market Research Analyst
- Business Development Officer
- Translator
- Junior System Engineer
- Network Engineer
- Oracle Database Administrator
- Data Scientist
- Auditor (Database & Programming)
- Content Writer (e-Learning)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
- วิศวกรอุตสาหการ
- วิศวกรอุตสาหการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (แพกเกิจจิ้ง/กระดาษ)
- Operations Engineer Trainees (สำหรับนิสิต/นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษา) ประจำโรงงงานบางเลน นครปฐม, แกลง ระยอง, สีคิ้ว นครราชสีมา และกาฬสินธุ์
- Quality Assurance Manager ประจำโรงงานบางเลน นครปฐม
- Safety Officer ประจำโรงงานบางเลน นครปฐม
- Senior Technical Buyer ประจำโรงงานบางเลน นครปฐม
- Assistant Purchasing Manager ประจำโรงงานแกลง จังหวัดระยอง
- Production Manager – Sweeteners ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- Project Engineer (Electrical) ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- Maintenance Engineer (C&I) ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- QA Supervisor (Raw Material)ประจำโรงงานสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- Plant HR Supervisor ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Agronomist (2 ตำแหน่ง) ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Process Engineer ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Maintenance Engineer (C&I) ประจำโรงงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
- Financial Controller ประจำสำนักงานบางนา
- Learning and Development Manager ประจำสำนักงานบางนา
- Supply Planner ประจำสำนักงานบางนา
- Senior Project Engineer – Electrical ประจำสำนักงานบางนา
- Senior Project Engineer – Mechanical ประจำสำนักงานบางนา
- Network Engineer
- Sales Engineer
- Technician Support
- Machine and Process Manager
- Injection Moulding Process Engineer
- Machine Automation Engineer
- Technical Function Admin
- Production System Expert
- Tool shop Planner (Work in shift pattern)
- Tool Service Technician
- Laser and CE welding Expert
- Manufacturing Manager
- Process Engineer
- Customer Quality Engineer
- Test Engimeer
- Machine Engineer
- Design Engineer
- Sale Engineer
- Production Supervisor
- Oracle Developer
- ISO Officer
- Document Control Officer
- Import-BOI Officer
- Japanese Interpreter
- ศวกรส่วนวิศวกรรมชิ้นส่วน (Parts Engineer)
- วิศวกรส่วนผลิตชิ้นส่วน (Parts Manufacturing Engineer)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค ( Technician Mold & Setup Injection)
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ ( QC Engineer )
- วิศวกรส่วนผลิตชิ้นส่วนความละเอียดสูง (Precision Parts QA/QC)
- วิศวกรส่วนผลิตชิ้นส่วนความละเอียดสูง (Precision Parts Production)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technician CNC Auto Late)
- วิศวกรส่วนวิศวกรรมการผลิต (Machine Engineer)
- เจ้าหน้าที่เทคนิค ( Technician Jig &Tool)
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น ( Japanese Interpreter Level 3 up)
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนและโลจิสติกส์ (BOI & Logistic Officer)
- เจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาชิ้นส่วน ( Business Officer)
- หัวหน้างานส่วนจัดหาชิ้นส่วน ( Business Foreman )
- เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ ( ISO Officer / Engineer)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Manager)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ( Procurement Officer ) สถานที่ทำงานอ่อนนุช
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
- Network Engineer
- Application Developer
- System Administrator Base on Bangkok
- IT Support, Helpdesk Base on Bangkok
- Trainee Base on Bangkok
- วิศวกรฝ่ายผลิต
- วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม
- วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
- วิศวกรฝ่ายรีด
- วิศวกรฝ่ายเทคนิค
- วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ
- Electronics Engineer (ENG)
- Data Analysis & Reporting Advisor
- Pipeline Effectiveness & Technical Advisor
- Software Engineer
- Marketing Section Manager
- Fitter/ Technician
- Researcher ( Physics)
- CNC Operator/ Machine Operator
- Corporate Secretary / Investor Relation
- Electronics Engineer (EOM/ Radio Electronics)
- Electronics Technician
- Software Engineer (Replacement - Kitsadapon)
- Procurement Engineer
- PGA Engineer
- Mechanical Engineer
- Sales Engineer (inspection)
- Inspection engineer (Marine)
- Researcher ( Sensor)
- RBI Engineer
- Data Programmer
- Mobile Application Developer
- Web Application Developer
- พนักงานขาย
- วิศวกรขาย
- พนักงานการตลาด
- โปรแกรมเมอร์ JAVA
- โปรแกรมเมอร์ .NET
- Mobile Application Developer
- วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วิศวกรควบคุมโครงการ
- พนักงานบัญชี และการเงิน
- พนักงานดูแลลูกค้า
- นักงานบริการเทคนิค
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง
- พนักงานจดทะเบียนลูกค้า
- พนักงานบุคคล
- พนักงานธุรการทั่วไป
- วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) กรุงเทพ
- วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) จ.ปราจีนบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยา
- วิศวกรโทรคมนาคม Network Operation Center (NOC)
- วิศวกรวางแผนโครงข่าย Network Planning
- วิศวกรโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ (ศูนย์ระยอง)
- ช่างเทคนิคสื่อสารโทรคมนาคม (Network Service/Network Quality)
- Business Development
- เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Communication Officer)
- เจ้าหน้าที่ ICT Solution
- พนักงานขาย (Sale Representative) กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (อยุธยาฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี)
- เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL (Accounting Officer)
- Project Manager
- Project Manager for Technical Support
- Management Trainee
- Sales Engineer
- Software Sales Engineer
- Sales Executive
- Executive Secretary
- Technician Service
- Service Support
- Programmer
- Telesales
- Graduate Analyst
- วิศวกรประมาณราคา
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโรงไฟฟ้า , วิศวกรโยธา
- ช่างเทคนิค
- Project Development
- Purchasing Supervisor
- Purchasing Engineer
- วิศวกรขาย, พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและตรวจประเมินระบบ ISO
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- หัวหน้าแผนกบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- เจ้าหน้าที่สรรหา
- หัวหน้าแผนกเขียนแบบ
- หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต(QC)
- System Analyst
- Back-End Web Application Developer
- Front-End Web Application Developer
- Implementer
- Java Programmer
- Web Developer
- Report Developer
- Programmer
- Web Programmer
- iOS Programmer
- Android Application Developer
- Sales Engineer
- Marketing
- Accounting Officer
- Trainee (Cooperative Education)
- Electrical & Maintenance Supervisor / Technician / วิศวกรไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า
- Project Engineer / วิศวกรออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์
- Sales Representative / พนักงานขาย
- Lather Technician , CNC Technician / ช่างกลึง,ช่าง CNC
- Sale Administration Officer / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- วิศวกร (โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, ทรัพยากรน้ำ, สำรวจ, ระบบควบคุม, สิ่งแวดล้อม, เคมี, อุตสาหการ)
- นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม,เคมี)
- พนักงานวิเคราะห์โครงการ
- พนักงานนโยบายและแผน
- พนักงานนโยบายและบริหารความเสี่ยง
- พนักงานงบประมาณและประเมินผล
- พนักงานตรวจสอบ
- นิติกร
- พนักงานคอมพิวเตอร์
- พนักงานการเงิน/ บัญชี/ งบประมาณ
- พนักงานจัดซื้อ
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเมคคาทรอนิคส์
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรการผลิต
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น ( N1, N2 )
- PROTOTYPE
- PROGRAMMER
- PROCESS IMPROVEMENT
- นักวิชาการ
- เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม
- เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม(ทำเว็ปไซด์)
- เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
- ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
- บรรณารักษ์
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พนักงานขายกรุงเทพฯและปริมณฑล
- พนักงานขายส่วนกลาง
- เจ้าหน้าที่จัดหน้า-เรียงพิมพ์
- เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การผลิต
- ผู้จัดการฝึกหัด
- Sale & Marketing
- Product specialist
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- Brand Promoter
- จ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- Sales and Marketing Representative / เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
- Brand Ambassador / เจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์สินค้าทางการตลาด
- หัวหน้าแผนกขายฝึกหัด (New Gen Trainee)
- พนักงานสื่อสารการตลาด
- พนักงานการตลาดร้านสะดวกซื้อ
- พนักงานจัดซื้อร้านสะดวกซื้อ
- พนักงานน้ำมันสายการบิน
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานบัญชี
- พนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Administator)
- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Branch Customer Care Officer : BCO)
- เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer : DSO)
- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (Credit Support Administration : CSA)
- Export Merchandiser
- เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ( Merchandiser )
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- Designer
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- สัตวแพทย์ (บริการวิชาการ , ขายเวชภัณฑ์)
- R&D / QA / QC/ LAB / PACKAGING
- Production / Planning
- พนักงานห้องปฎิบัติการ
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- วิศวกร / Maintenance Engineer
- Sales Engineer
- Site Engineer
- Programmer / System Analyst / Implementer
- พนักงานบัญชี / พนักงานการเงิน
- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
- พนักงานสิ่งแวดล้อม
- พนักงานคลังสินค้า, พนักงานดูแลการขนส่ง
- พนักงานการตลาด
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานบริการสำนักงาน (ธุรการ)
- พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
- ประชาสัมพันธ์/เลขานุการ
- พนักงานจัดซื้อ (วัตถุดิบ / พัสดุครุภัณฑ์)
- นักกฎหมาย
- นักโภชนาการ
- พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว , อาหารสด , อาหารสัตว์)
- ผู้จัดการร้าน CP Fresh mart
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
- โปรแกรมเมอร์ (PL/SQL)
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- พนักงานฝ่ายการโดยสาร (Passenger Service Agent)
- พนักงานติดตามสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Service Agent)
- พนักงานต้อนรับผู้โดยสาร (Premium Service Agent)
- พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง (Load Control)
- ผู้ควบคุมและประสานงาน งานบริการอากาศยานภาคพื้น (Turn Around Coordinator)
- พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Aircraft Load Master)
- พนักงานแคชเชียร์ (Front Cashier)
- IT Compliance
- Sale Area ดูแลเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
- Sales Promoter (พนักงานส่งเสริมการขาย)
- Event Support Staff (พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด)
- พนักงานขาย (PC ) ทั่วประเทศ
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- หัวหน้าสาขา Brand Shop
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- PR Supervisor
- เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- Java Programmer
- Web Developer
- Report Developer
- ช่างเทคนิค
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- Sale Engineering
- ช่างเทคนิค
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- Sale Engineering
- นักเทคโนโลยีการบรรจุ
- Sales Assitant
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
- เจ้าหน้าที่เทคนิค (พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม)
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานขายสินค้า
- เซลล์ต่างจังหวัด / เซลล์กรุงเทพ ฯ
- ธุรการ(การขาย,ขายส่ง)
- พนักงานแคชเชียร์ / เปิดบิล
- เว็บมาสเตอร์ (Web Master)
- Programmer
- IT Support
- พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)
- ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / พนักงานบัญชี / การเงิน
- เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
- พนักงานซ่อมบำรุงรักษา / ติดตั้งเครื่องเสียง
- พนักงานสโตร์
- พนักงานเช็กเกอร์ (ตรวจเช็คสินค้า) จำนวนมาก
- ช่างเทคนิค/ธุรการเทคนิค
- พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน ( Scoth )
- วิศวกรที่ปรึกษา
- Uniqlo Manager Candidate (UMC)
- Sales & Marketing officer
- Car Auction Officer
- IT Programmer
- Accounting Officer
- Internal Audit
- วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
- วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล
- วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล
- วิศวกรพลังงาน
- วิศวกรประจำสนาม (เครื่องกล,ไฟฟ้า สัญญาจ้าง)
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เครื่องกล,ไฟฟ้า)
- Draftsman Auto Cad
- HR manager
- Method engineer (Structural – Auto Cad)
- Automation Engineer
- Robotic Engineer
- Product Engineer
- Quality Engineer
- Test Engineer
- Programmer
- SAP Specialist
- Sourcing Engineer
- Buyer
- Production planning
- PCB Engineer
- SMT Engineer
- Technician
- Costing
- Translator & Interpreter (Japanese)
- Cost Control Staff
- Translator & Interpreter (Japanese) (บางคล้า ฉะเชิงเทรา)
- Translator & Interpreter (English) (บางคล้า ฉะเชิงเทรา)
- Translator & Interpreter/ Coordinator (Manufacturing Planning, NYS) (บางพลี สมุทรปราการ)
- Import & Admin Leader (Costing) (บางพลี สมุทรปราการ)
- Cost Control Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Translator & Interpreter (Japanese) (BTS นานา)
- Sales Admin Leader (BTS นานา)
- R&D Engineer (Electric Wires) (พระประแดง)
- Production Engineer (พระประแดง)
- Process Engineer (คลองสวน สมุทรปราการ)
- Compliance Section Manager (BTS นานา)
- Compliance Staff (BTS นานา)
- IT (Network & Server) (BTS นานา)
- IT (Programer) (BTS นานา)
- Translator & Interpreter (Japanese) (BTS อโศก)
- Translator & Interpreter/ Coordinator (Corporate Planning) (BTS อโศก)
- Translator & Interpreter/ Coordinator บัญชีและบริหาร (BTS นานา)
- ASEAN Development Department Manager (BTS อโศก)
- Internal Audit (Chief/Leader) (BTS นานา)
- Internal Audit Staff (BTS นานา)
- Sales Admin & GA Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Engineer: ASEAN Planning (BTS อโศก)
- D&D Engineer (BTS อโศก)
- D&D Engineer (Meter) (BTS อโศก)
- D&D Section Manager (BTS อโศก)
- Safety Staff (BTS อโศก)
- Sales Cost (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Delivery (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Admin (บางพลี สมุทรปราการ)
- Core Function Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Planning staff All (All location)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- Accounting staff (BTS นานา)
- Management Accounting staff (BTS นานา)
- Quantity Surveying Engineer (QS)
- Site Engineer / Site Architect
- วิศวกรออกแบบ
- วิศวกรการผลิต
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น ( N1, N2 )
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานบัญชี
- เจ้าหน้าที่ ส่วนงานความปลอดภัย
- ช่างเทคนิค
- วิศวกรไฟฟ้า
- Sales Engineer
- วิศวกรการผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- ช่างเทคนิค
- วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี)
- ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- วิศวกรประกันคุณภาพ-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำ คลองเตย)
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี))
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ขาย
- Sales Engineer
- Sales Representative
- Project Engineer
- Overseas Purchase Co-ordinator
- Junior Graphic Designer ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Web Developer (PHP Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- ผู้จัดการฝ่ายอารักขาพืชและขาย
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอารักขาพืชและขาย
- นักอารักขาพืชและขาย
- นักอารักขาพืช
- นักสัมพันธกิจพืชอัจฉริยะ
- Finance & Accounting Management Trainee
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(เงินเดือน)
- Demand Officer
- Sales Marketing Operations
- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
- Wealth Advisor
- Commercial Engineer (Domestic Market) (Bangkok)
- Customer Service (Export Market) (Bangkok)
- หัวหน้าแผนกบัญชีบริษัทในเครือ (ต่างประเทศ) (สนง.กรุงเทพฯ)
- หัวหน้างานบัญชีบริษัทในเครือ (ต่างประเทศ)
- หัวหน้างานประมวลบัญชี (สนง.กรุงเทพฯ)
- Executive Assistant to CEO (Bangkok)
- Programmer (สนง.กรุงเทพฯ)
- Network Administrator (สนง.กรุงเทพฯ)
- IT Support (อ.แก่งคอย จ.สระบุรี)
- Purchasing Department Manager (Kangkoi Plant, Saraburi)
- ช่างเทคนิคงานโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล (อ.แก่งคอย จ.สระบุรี)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- Engineer (Network Operations Center)
- พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband Direct Sales)
- บัญชี
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่แคชเชียร์-การเงิน
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ล่ามภาษาอังกฤษ
- เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Application Support
- Graphic Design / Video Editor
- เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้
- นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ขาย
- SME Business Associate Program
- AIS Contact Center (ภาษาไทย)
- AIS Contact Center (English)
- AIS Fibre Contact Center (Thai/Eng)
- Knowledge Base Development Staff
- Service Quality Assurance Officer (Thai/Eng)
- Social Media Contact Center (Thai/Eng)
- Project Sale
- Channel Sale
- Accounting Officer
- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบัญชี
- Secretary & Administration Staff
- Finance Manager (Treasurer) (not over85,000 Baht)
- MARKETING RESEARCH STAFF ( 1 ตำแหน่ง)
- Product Research Staff
- Programmer , สำนักงานใหญ่, กรุงเทพ
- Design Engineer
- Quality Engineer
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
- นักศึกษาฝึกงาน
- Marketing Officer - เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
- Call Center พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- Event marketing
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- Hr trainning
- Hr event
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- Intermarketing
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสโตร์ คลังสิ้นค้า
- เจ้าหน้าที่ it
- เจ้าหน้าที่ Programmer
- เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค / ช่างผู้ดูแลควบคุมอาคาร / ช่างไฟ
- Mechanical Design Engineer (ประจำสาขาที่ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (ประจำสาขาที่กรุงเทพฯ)
- Marketing Professional (Trading Business)
- มัณฑนากร (Interior Designer)
- เจ้าหน้าที่บุคคล ( สรรหา )
- วิศวกรโยธา (มีใบกว.) ประจำออฟฟิต
- สถาปนิก (มีใบประกอบวิชาชีพ)ประจำออฟฟิต
- ช่างเขียนแบบ
- เลขานุการผู้จัดการ( สาขาบริหารงานก่อสร้าง )
- บัญชี
- จัดซื้อ
- ธุรการ
- SALE เสนอบริการ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (สโตร์)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จบ.วิชาชีพ )
- เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรไฟฟ้า
- Telemarketing เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
- เลขานุการ
- Telemarketing
- นักพัฒนาโปรแกรม (SOFTWARE DEVELOPER/PROGRAMMER)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนการใช้งานระบบ
- ผู้จัดการฟาร์ม
- เลขานุการ ประธานบริษัทฯ
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรออกแบบเครื่องกล
- วิศวกรเครื่องกล
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- Government Liaison Officer
- HRD Officer
- Accounting Officer
- Instrument Engineer
- Mechanical Engineer
- Static Engineer
- Electrical Engineer
- Sales Engineer
- Procurement Officer
- Supply Planner
- customer service officer
- Researcher
- พนักงานขาย เครดิต, Modern Trade (กรุงเทพ และต่างจังหวัด)
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production manager) ประจำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสินค้า (R&D) ประจำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- Call Center Inbound โครงการตลาดต่อยอด
- ที่ปรึกษาการขาย (Hi-End Product) /Consultative Sales (Hi-End Product)
- ผู้จัดการการตลาดออนไลน์ (Online Marketing – Manager) ด่วน!!!
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ด่วน!!!
- พนักงานขายนาฬิกา (PC)
- Operation Executive
- Consumer Loan Officer (เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)
- Consumer Loan Sales Team Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)
- Telesales Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์)
- Key data officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
- Compliance Monitoring Officer (เจ้าหน้าที่งานติดตามกำกับธุรกิจองค์กร)
- Company Secretary & Coordination Officer (เจ้าหน้าที่งานเลขานุการและประสานงานองค์กร)
- General Accounting Staff (เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป)
- Legal Administrative Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย)
- Online Marketing Officer (เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์)
- Public Relations Officer (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)
- Internship (นักศึกษาฝึกงาน)
- ผู้จัดการอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
- เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงินประจำสำนักงาน
ปริญญาโท
- ผู้จัดการสำนักงาน
- เลขานุการ
- ธุรการบัญชี
- ผู้จัดการสาขา
- เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและบริการ
- ทนายความ 10 อัตรา
- Engineer (Electric / Mechanic)
- ประจำฝ่ายผลิต
- ประจำฝ่ายบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายเอกสารต่างประเทศ, งานสวัสดิการสุขภาพ, งานบริหารสำนักงาน, งานประกันภัย, งานสถิติ, งานธุรการ, งานเลขานุการ
- Store Management Trainee
- Fresh Food Trainee Programme
- Customer Service ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Investor Relation Manager (Bangkok)
- Accounting Officer
- Product Research Staff
- ผู้จัดการการตลาดออนไลน์ (Online Marketing – Manager) ด่วน!!!
ปริญญาเอก
- ผู้จัดการสำนักงาน
- เลขานุการ
ม.6
- แม่บ้านสำนักงาน
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- แม่บ้าน
- เจ้าหน้าที่บำบัดผิวพรรณ ด่วน
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 5 อัตรา
- พนักงานรับส่งเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทั่วไป
- พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กทม./ตจว.)
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างเชื่อม
- ลูกค้าสัมพันธ์
- ช่างประจำอาคาร
- พนักงานติดรถส่งของ
- พนักงานขับรถ
- Cook
- Cook Helper
- Bar Boy/ Bar Girl
- Waiter/ Waitress
- Bus Girl/Bus Boy
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- พนักงานประจำห้องแต่งตัว
- ช่างไม้
- พนักงานขายหน้าร้าน (PC)
- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- พนักงานประจำสาขา / พนักงานรายวัน (Associate / Part-time)
- พนักงานผลิต (อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband Direct Sales)
- พนักงานเดินเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทำความสะอาด
- พนักงานเสิร์ฟ/พ่อครัว/แม่ครัว
- พนักงานขับรถเจ้านาย (รถตู้)
- ขับรถผู้บริหาร
- Telemarketing
- เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า
- พนักงานขายนาฬิกา (PC)
ต่ำกว่า ม.6
- แม่บ้านสำนักงาน
- แม่บ้าน
- แม่บ้านประจำบ้าน
- พนักงานขายพรีออเดอร์
- test
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- แม่บ้าน
- พนักงานฝ่ายผลิต ด่วนสุด ๆ 150 อัตรา
- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ & พนักงานโหลดของ :TLGT
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างเชื่อม
- พนักงานติดรถส่งของ
- บิลเลียด มาร์คเกอร์
- Cook
- Cook Helper
- Bar Boy/ Bar Girl
- Waiter/ Waitress
- Bus Girl/Bus Boy
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- พนักงานประจำห้องแต่งตัว
- คนงาน/ คนสวน/ คนเลี้ยงม้า
- ช่างไม้
- พนักงานขายหน้าร้าน (PC)
- พนักงานประจำสาขา / พนักงานรายวัน (Associate / Part-time)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband Direct Sales)
- พนักงานทำความสะอาด
- พนักงานเสิร์ฟ/พ่อครัว/แม่ครัว
- ขับรถผู้บริหาร
- Telemarketing
- ช่างกลึง และช่างมิลลิ่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- พนักงานขายประจำต่างจังหวัด
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- แม่บ้าน
- พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยพนักงานขาย) (กทม./ตจว.)
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- พนักงานขับรถส่งสินค้า
- พนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ)
- นักเรียนช่วงปิดเทอม และนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งฝ่ายผลิต
- พนักงานขายเขตต่างจังหวัด
- พนักงานขับรถ/พนักงานส่งของ/พนักงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ธุรการ
- พนักงานเปิดบิล
- พนักงานจัดเรียงสินค้า
- พนักงานช่างกลึง CNC
- ช่างมิลลิ่ง
- พนักงานขาย (ต่างจังหวัด)
- พนักงานขับรถส่งของ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสินค้า
- ผู้จัดการ SITE งาน
- SUPERVISOR SITE งาน
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- PROJECT COORDINATOR
- MARKETING
- พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล
- พนักงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
- พนักงานสโตร์
- พนักงานประกันคุณภาพ
- F&A Officer
- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- Technician
- ช่างติดตั้ง (แผงโซล่าร์)
- ช่างไฟฟ้า, ช่างระบบบำบัดน้ำ, ช่าง Automation&Control
- Safety Officer
- Technician
- หัวหน้าส่วนไฟฟ้า โรงงานผลิตไฟฟ้า (กาญจนบุรี)
- หัวหน้าส่วนจัดหาวัตถุดิบ (ขอนแก่น)
- ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (กรุงเทพฯ)
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานฝ่ายผลิต
- Technician
- Technician (Monthly Contract)
- Bellman
- Technician
- Carpenter / Painter
- พนักงานฝ่ายผลิต
- พี่เลี้ยงเด็ก
- โฟร์แมน,โฟร์แมนอาวุสโส ( Foreman , Senior Foreman)
- ช่างสำรวจ ( Surveyor )
- ช่างไฟฟ้าประจำโครงการ (Site Electrician)
- พนักงานแคชเชียร์ / เปิดบิล
- Technical Support
- Technician & System (เจ้าหน้าที่เทคนิคและดูแลระบบ)
- เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้างแม่พิมพ์
- Pretty girl (P/G)
- เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Dept Collector)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center)
- เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
- ช่างคอมพิวเตอร์
- แคชเชียร์
- Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง/สโตร์)
- พนักงานสโตร์
- พนักงานขาย
- พนักงานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ Spa ประจำสาขา Terminal 21/ MBK/ทองหล่อ/ภูเก็ต/เชียงใหม่
- Customer Service ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- Junior Graphic Designer ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง/พระราม9)
- ช่างทำเล็บ ประจำสาขา สุขุมวิท 39
- นักศึกษาฝึกงาน
- พนักงานขับรถ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- Part-Time (รายได้เสริม 5,000-8,000 /เดือน)
- เจ้าหน้าที่ต้อนรับประจำสำนักงาน

งานใกล้รถไฟฟ้า BTS

สถานีอ่อนนุช
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีพระโขนง
- วิศวกรสนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีเอกมัย
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีทองหล่อ
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีอโศก
- Business Intelligence
- Deta Warehouse Specialist
- Network Engineer
- It Operator
- Programmer Analyst
- System Analyst
- System Engineer
- Quality Assurance
- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจสาขา
- เจ้าหน้าที่ / การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ การตลาดสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ วิเคราะห์เครดิต
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์(เช่าซื้อ/สินเชื่อส่วนบุคคล/เงินฝากและประกัน)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติการ (สินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อเช่าซื้อ)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ ธนบดีธนกิจ (Relationship Manager)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- Telemarketing เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
สถานีนานา
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีชิดลม
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีสยาม
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีราชเทวี
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
- โปรแกรมเมอร์ (PL/SQL)
- พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ช่างคอมพิวเตอร์
- แคชเชียร์
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีพญาไท
- พนักงานขายประจำต่างจังหวัด
- ประจำฝ่ายวิศวกรรม
- ประจำฝ่ายผลิต
- ประจำฟาร์ม, โรงงาน, สำนักงาน
- ประจำฝ่ายบัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การขาย, การตลาด, บริหารธุรการขาย, คลังสินค้า, จัดส่ง, วิเคราะห์การตลาด, วิเคราะห์ระบบ
- ประจำฝ่ายบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายเอกสารต่างประเทศ, งานสวัสดิการสุขภาพ, งานบริหารสำนักงาน, งานประกันภัย, งานสถิติ, งานธุรการ, งานเลขานุการ
- Network Engineer
- วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโรงไฟฟ้า , วิศวกรโยธา
- ช่างเทคนิค
- Project Development
- Purchasing Supervisor
- Purchasing Engineer
- วิศวกรขาย, พนักงานขาย
- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและตรวจประเมินระบบ ISO
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- หัวหน้าแผนกบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- เจ้าหน้าที่สรรหา
- หัวหน้าแผนกเขียนแบบ
- หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต(QC)
- เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้างแม่พิมพ์
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่แคชเชียร์-การเงิน
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ล่ามภาษาอังกฤษ
- เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Application Support
- Graphic Design / Video Editor
- เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้
- นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ขาย
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานเดินเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทำความสะอาด
- พนักงานเสิร์ฟ/พ่อครัว/แม่ครัว
- Project Sale
- Channel Sale
- Accounting Officer
- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบัญชี
สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- test
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่แคชเชียร์-การเงิน
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ล่ามภาษาอังกฤษ
- เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Application Support
- Graphic Design / Video Editor
- เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้
- นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ขาย
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานเดินเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทำความสะอาด
- พนักงานเสิร์ฟ/พ่อครัว/แม่ครัว
สถานีสนามเป้า
- วิศวกรสนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Administator)
- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Branch Customer Care Officer : BCO)
- เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer : DSO)
- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (Credit Support Administration : CSA)
- เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Dept Collector)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่แคชเชียร์-การเงิน
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ล่ามภาษาอังกฤษ
- เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Application Support
- Graphic Design / Video Editor
- เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้
- นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ขาย
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานเดินเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทำความสะอาด
- พนักงานเสิร์ฟ/พ่อครัว/แม่ครัว
สถานีอารีย์
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- AIS Contact Center (ภาษาไทย)
- AIS Contact Center (English)
- AIS Fibre Contact Center (Thai/Eng)
- Knowledge Base Development Staff
- Service Quality Assurance Officer (Thai/Eng)
- Social Media Contact Center (Thai/Eng)
สถานีสะพานควาย
- BACK-END DEVELOPER
- FRONT-END DEVELOPER
- ANDROID DEVELOPER
- PROJECT MANAGER
- TECHNICAL PRODUCT / SYSTEM ANALYST
- BUSINESS DEVELOPMENT
- MARKETING EXECUTIVE
- SALES EXECUTIVE
- CUSTOMER SUPPORT
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่แคชเชียร์-การเงิน
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ล่ามภาษาอังกฤษ
- เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- Application Support
- Graphic Design / Video Editor
- เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้
- นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ขาย
- ช่างซ่อมบำรุง
- พนักงานเดินเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทำความสะอาด
- พนักงานเสิร์ฟ/พ่อครัว/แม่ครัว
สถานีหมอชิต
- พนักงานการเงิน
- พนักงานบัญชี
- พนักงานธุรการ
- นิติกร
- JAVA Developer
- Tester
- Server Supervisor
- Network Staff
- Software Architect
- BI
- Group Consolidator/Accounting
- Internal Audit Section Head
- Internal Audit Officer
- Market Research Analyst
- Business Development Officer
- Translator
- วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) กรุงเทพ
- วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) จ.ปราจีนบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยา
- วิศวกรโทรคมนาคม Network Operation Center (NOC)
- วิศวกรวางแผนโครงข่าย Network Planning
- วิศวกรโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ (ศูนย์ระยอง)
- ช่างเทคนิคสื่อสารโทรคมนาคม (Network Service/Network Quality)
- Business Development
- เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Communication Officer)
- เจ้าหน้าที่ Network & Server Systems Administrators
- เจ้าหน้าที่ ICT Solution
- พนักงานขาย (Sale Representative) กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (อยุธยาฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี)
- เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL (Accounting Officer)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- เลขานุการ
- แจ้งซ่อม (SA) ช่างยนต์
- ขับรถผู้บริหาร
สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
- test
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีราชดำริ
- Service Engineer (บ้านฉาง ระยอง)
- Service Engineer (บางปู สมุทรปราการ)
- Sales Engineer (ระยอง)
- Project Engineer (บางปู สมุทรปราการ)
- Bid and Proposal Engineer (ระยอง)
- Project Manager (กรุงเทพ)
- Sales Engineer (กรุงเทพ)
- 8. Advance Service Engineer (กรุงเทพ)
- Automation Sales Engineer (กรุงเทพ)
- Automation Service Engineer (กรุงเทพ)
- Senior Sales Engineer – Service (กรุงเทพ)
- Senior Sales Engineer – Industry (กรุงเทพ)
- Senior Service Engineer (บ้านฉาง ระยอง)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีศาลาแดง
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีช่องนนทรี
- Chemist
- Microbiologist
- Technician
- Inspector
- Auditor
- Environmental Scientist
- Administrative Officer
- Sales & Marketing Executive
- Customer Service Officer
- Office Manager
- International Key Account Coordinator
- Co-ordinator
- Operation Executive
- Project Coordinator
- Product Manager
- Accounting & Finance
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีสุรศักดิ์
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีสะพานตากสิน
- test
สถานีกรุงธนบุรี
- test
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีโพธิ์นิมิตร
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีตลาดพลู
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีวัดด่าน
- Telemarketing
- Call Center Inbound โครงการตลาดต่อยอด

งานใกล้รถไฟฟ้า MRT

สถานีหัวลำโพง
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีสามย่าน
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- AIS Contact Center (ภาษาไทย)
- AIS Contact Center (English)
- AIS Fibre Contact Center (Thai/Eng)
- Knowledge Base Development Staff
- Service Quality Assurance Officer (Thai/Eng)
- Social Media Contact Center (Thai/Eng)
สถานีสีลม
- Investment Consultant (Marketing)
- Programmer
- IT Support
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ Admin, เจ้าหน้าที่ HR, เจ้าหน้าที่บัญชี
- Sales Administrative Staff
- Sales / Sales Coordinator
- Finance / Accounting Officer
- Supporting Staff
- Junior System Engineer
- Network Engineer
- Oracle Database Administrator
- Data Scientist
- Auditor (Database & Programming)
- Content Writer (e-Learning)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
- วิศวกรอุตสาหการ
- วิศวกรอุตสาหการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (แพกเกิจจิ้ง/กระดาษ)
- Uniqlo Manager Candidate (UMC)
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีลุมพินี
- test
- จ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- Quantity Surveying Engineer (QS)
- Site Engineer / Site Architect
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีคลองเตย
- Translator & Interpreter (Japanese)
- Cost Control Staff
- Translator & Interpreter (Japanese) (บางคล้า ฉะเชิงเทรา)
- Translator & Interpreter (English) (บางคล้า ฉะเชิงเทรา)
- Translator & Interpreter/ Coordinator (Manufacturing Planning, NYS) (บางพลี สมุทรปราการ)
- Import & Admin Leader (Costing) (บางพลี สมุทรปราการ)
- Cost Control Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Translator & Interpreter (Japanese) (BTS นานา)
- Sales Admin Leader (BTS นานา)
- R&D Engineer (Electric Wires) (พระประแดง)
- Production Engineer (พระประแดง)
- Process Engineer (คลองสวน สมุทรปราการ)
- Compliance Section Manager (BTS นานา)
- Compliance Staff (BTS นานา)
- IT (Network & Server) (BTS นานา)
- IT (Programer) (BTS นานา)
- Translator & Interpreter (Japanese) (BTS อโศก)
- Translator & Interpreter/ Coordinator (Corporate Planning) (BTS อโศก)
- Translator & Interpreter/ Coordinator บัญชีและบริหาร (BTS นานา)
- ASEAN Development Department Manager (BTS อโศก)
- Internal Audit (Chief/Leader) (BTS นานา)
- Internal Audit Staff (BTS นานา)
- Sales Admin & GA Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Engineer: ASEAN Planning (BTS อโศก)
- D&D Engineer (BTS อโศก)
- D&D Engineer (Meter) (BTS อโศก)
- D&D Section Manager (BTS อโศก)
- Safety Staff (BTS อโศก)
- Sales Cost (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Delivery (บางพลี สมุทรปราการ)
- Sales Admin (บางพลี สมุทรปราการ)
- Core Function Staff (บางพลี สมุทรปราการ)
- Planning staff All (All location)
- HR Chief (คลองสวน สมุทรปราการ)
- Accounting staff (BTS นานา)
- Management Accounting staff (BTS นานา)
- วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี)
- ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- วิศวกรประกันคุณภาพ-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำ คลองเตย)
- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี))
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เจ้าหน้าที่ขาย
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- วิศวกรสนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีสุขุมวิท
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- Telemarketing เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
สถานีเพชรบุรี
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีพระราม 9
- test
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- test
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีห้วยขวาง
- test
- Engineer Trainee
- Business Trainee (Sales)
- Business Manager
- Presale Engineer
- Network Engineer
- System Engineer
- Developer / Programmer / Software
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- Management Trainee
- ผู้จัดการฝึกหัด
- Sale & Marketing
- Product specialist
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- Pretty girl (P/G)
- Brand Promoter
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- Operation Executive
สถานีสุทธิสาร
- Network Engineer
- System Engineer
- Programmer / Developer
- Technical Consultant Engineer
- เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- Internship Program
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีรัชดาภิเษก
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีลาดพร้าว
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีพหลโยธิน
- Sales & Marketing officer
- Car Auction Officer
- IT Programmer
- Accounting Officer
- Internal Audit
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีสวนจตุจักร
- พนักงานการเงิน
- พนักงานบัญชี
- พนักงานธุรการ
- นิติกร
- Technical Sales Engineer – General Metal Finishing
- JAVA Developer
- Tester
- Server Supervisor
- Network Staff
- Software Architect
- BI
- Group Consolidator/Accounting
- Internal Audit Section Head
- Internal Audit Officer
- Market Research Analyst
- Business Development Officer
- Translator
- วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) กรุงเทพ
- วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunication Engineer) จ.ปราจีนบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยา
- วิศวกรโทรคมนาคม Network Operation Center (NOC)
- วิศวกรวางแผนโครงข่าย Network Planning
- วิศวกรโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ (ศูนย์ระยอง)
- ช่างเทคนิคสื่อสารโทรคมนาคม (Network Service/Network Quality)
- Business Development
- เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Communication Officer)
- เจ้าหน้าที่ Network & Server Systems Administrators
- เจ้าหน้าที่ ICT Solution
- พนักงานขาย (Sale Representative) กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (อยุธยาฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี)
- เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/GL (Accounting Officer)
- Programmer
- Web Programmer
- iOS Programmer
- Android Application Developer
- Sales Engineer
- Marketing
- Accounting Officer
- Trainee (Cooperative Education)
- วิศวกร (โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, ทรัพยากรน้ำ, สำรวจ, ระบบควบคุม, สิ่งแวดล้อม, เคมี, อุตสาหการ)
- นายช่างเทคนิค (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา)
- นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม,เคมี)
- พนักงานวิเคราะห์โครงการ
- พนักงานนโยบายและแผน
- พนักงานนโยบายและบริหารความเสี่ยง
- พนักงานงบประมาณและประเมินผล
- พนักงานตรวจสอบ
- นิติกร
- พนักงานคอมพิวเตอร์
- พนักงานการเงิน/ บัญชี/ งบประมาณ
- พนักงานจัดซื้อ
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
- เลขานุการ
- แจ้งซ่อม (SA) ช่างยนต์
- ขับรถผู้บริหาร
สถานีกำแพงเพชร
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน
สถานีบางซื่อ
- เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่การผลิต
- พนักงานประจำร้านอาหาร (ทั้งประจำและพาร์ทไทม์)
- ผู้จัดการร้านฝึกหัด
- นักศึกษาฝึกงาน

งานแยกตามบริษัทฯ

บริษัท ไพพ์ไลน์ จำกัด
- วิศวกรสนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สนาม 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
โรงพยาบาลหัวเฉียว
- พยาบาลประจำการ หลายอัตรา
- ผู้ช่วยพบาบาล หลายอัตรา
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา
- นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา
- เภสัชกร OPD/IPD/ผลิตยาฯ หลายอัตรา
- นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
- หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- หัวหน้าพัสดุ 1 อัตรา
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บัญชี 4 อัตรา
บริษัทในเครือ ESQAY GROUP
- ผู้จัดการสำนักงาน
- เลขานุการ
- ธุรการบัญชี
- ธุรการสำนักงาน
- แม่บ้านสำนักงาน
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ผู้จัดการสาขา
- เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและบริการ
- แม่บ้าน
- แม่บ้านประจำบ้าน
- เจ้าหน้าที่บำบัดผิวพรรณ ด่วน
บริษัท เอส.ที.ลอว์. แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
- ทนายความ 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บังคับคดี 4 อัตรา
- การเงิน 4 อัตรา
- ธุรการ 4 อัตรา
บริษัท ไพรเวท เนอวานา จำกัด
- วิศวกรประจำโครงการ 2 อัตรา
- พนักงานขายประจำโครงการ 2 อัตรา
- นิติกรประจำบริษัท 1 อัตรา
บริษัท อัลติเมท เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 5 อัตรา
บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
- ผู้จัดการโรงงาน
- ผู้จัดการฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่ Q.A.
- หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซ็ต
- ช่างพิมพ์ออฟเซ็ต
- ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท UV
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- พนักงานรับส่งเอกสาร
- พนักงานขับรถ
- พนักงานทั่วไป
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
- นักวางแผนการเงิน
- ผู้จัดการตัวแทน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
- วิศวกรการเงิน
- ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำกัด
- พนักงานขายประจำต่างจังหวัด
บริษัท โรงพิมพ์บุ้นเม้ง(2002) จำกัด
- พนักงานรับงาน/ พิสูจน์อักษร
- พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ ออกแบบสิ่งพิมพ์
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด
- ฝ่ายขาย Bless Power ทั่วประเทศ
- ฝ่ายขาย Bless Power เขตพื้นที่ กทม.
บริิษัท เบทาโกร จำกัด
- กลุ่มงานขาย
- กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์/ เพิ่มผลผลิต/ ช่างเทคนิค
- กลุ่มงานผลิต/วางแผนการผลิต
- กลุ่มงานธุรการ
- กลุ่มงานฟาร์มไก่ และสุกร
- กลุ่มงานวิจัย/ พัฒนาผลิตภัณฑ์/ QA/ QC
- กลุ่มงานบัญชี/ สินเชื่อ/ การเงิน/ บริหารความเสี่ยง
- กลุ่มงานจัดซื้อ/ คลังสินค้า/ Logistic
- กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มงานสารสนเทศ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน
- วิศวกร(โยธา/ ไฟฟ้า/ เครื่องกล/อิเล็กทรอนิก) CP ALL
- วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง CP ALL
- วิศวกรจัดซื้อ CP ALL
- วิศวกร CPRAM (ลากหลุมแก้ว)
- หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมซ่อมสร้าง (สาขาขอนแก่น) CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- วิศวกรไฟฟ้า (สาขาเชียงใหม่) CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- ผจก.แผนกวิศวกรรมกลาง CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- วิศวกร (ไฟฟ้า/ เครื่องกล/ อุตสาหกรรม/ สิ่งแวดล้อม) CPRAM(ลาดหลุมแก้ว)
- Officer IT Security (วิศวกรคอมพิวเตอร์, IT) Gosoft
- Programmer Gosoft
- Business Development เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- UI and UX Designer (Graphic Design) เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- Senior Web Programmer เคาน์เตอร์เซอร์วิส
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
- วิศวกร VRF SOLUTION
- วิศวกรขาย FACILITY SOLUTION
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเทคโนเซ็นเตอร์
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
- พนักงานขายต่างจังหวัด
- เจ้าหน้าที่ IT Support
- ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)
บริษัท ภัทรภาคย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- พนักงานขายห้างสรรพสินค้า
- พนักงานขายเครดิต
- พนักงานขายพรีออเดอร์
- ธุรการฝ่ายขาย
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- แม่บ้าน
test
- test
บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด
- พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กทม./ตจว.)
- พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยพนักงานขาย) (กทม./ตจว.)
- หัวหน้าพนักงานขาย (ตจว.)