ค้นหางานด่วน !

ค้นหางานกับเรา

พบงานทั้งหมด : 2,665

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

 10 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

-

ล่ามภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ, จีน, พม่า, อาหรับ)

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

 5 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

-

เจ้าหน้าที่โฆษณา

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

 3 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

เพื่อจัดทำแผนการโฆษณาและส่งเสริมการขายประกอบด้วยการโฆษณา การสร้างการรับรู้ จูงใจ ผู้บริโภคให้แวะชมสินค้า เพื่อนำไปสู่การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

 2 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบการดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และบริหาร จัดทำเอกสารจัดซื้อ ดูแลและจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อ ให้เพียงพอ และทันตามกำหนด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่าง

เจ้าหน้าที่ online marketing

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

 2 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบเรื่องการดำเนินการตามแผนการตลาด(Online) สร้างการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

 1 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งการค้นหาข้อมูล ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อต่างๆ พบปะลูกค้าและตรวจสอบสถานที่ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ จัดทำรายงานต่างๆ ด้านสินเชื่อ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสินเชื่อมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4841821
Engine by shopup.com