ค้นหางานด่วน !

ค้นหางานกับเรา

พบงานทั้งหมด : 2,646

พนักงานการเงิน

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

 2 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ประจำสำนักงานใหญ่

หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

 3 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ประจำโรงงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

 หลายอัตรา อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ประจำโรงงาน

สัตวแพทย์ประะจำฟาร์ม

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

 หลายอัตรา อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมงานฟาร์มไก่, สุกร

หัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

 หลายอัตรา อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและฟาร์ม

สัตวบาลการผลิตประจำฟาร์มไก่, สุกร

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

 หลายอัตรา อัตรา  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมงานการเลี้ยงไก่เนื้อ, ไก่ไข่, ไก่พ่อแม่พันธุ์, โรงฟัก, สุกรพันธุ์, สุกรขุน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 7463332
Engine by shopup.com