ค้นหางานด่วน !

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 350 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 - 2 กรกฎาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
ปฏิบัติการ 

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ     จำนวน  350  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

 

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์น็ตตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 - 2 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร  <คลิกที่นี่> 

สมัครออนไลน์  <คลิกที่นี่> 

03 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 10 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20525830
Engine by shopup.com