ค้นหางานด่วน !

เรื่องต้องรู้ก่อนตอบรับทำงานของ “มนุษย์เงินเดือน”

หมวดหมู่: HR

เรื่องต้องรู้ก่อนตอบรับทำงานของ “มนุษย์เงินเดือน”

          ในโลกการแข่งขันพนักงานประจำหรือเรียกกันว่า “มนุษย์เงินเดือน  คงไม่ปรารถนาอะไรไปมากกว่าการมีงานทำที่ดีตรงกับความสามารถ  มีสังคม  เพื่อนร่วมงานและบรรยากาศแวดล้อมในที่ทำงานที่ดี  รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถในการทำงาน   เมื่อ “มนุษย์เงินเดือน” คิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่และเลือกสถานที่ทำงาน  องค์ประกอบหลักเพื่อพิจารณาในการเข้าทำงานกับองค์กรใหม่  ซึ่งจะต้องเป็นคำตอบสุดท้ายที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ  แมนพาวเวอร์มาฝากมุมความคิดดีดีกับสิ่งที่ควรถามตัวเองก่อนตอบรับข้อเสนอกับการทำงานในองค์กรใหม่ ดังนี้

          1.ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สถานที่ตั้งของบริษัทมีความสะดวกในการเดินทาง 

          งานใหม่ของคุณจะทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  ใช้เวลาในการทำงานวันละกี่ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึง   กี่โมง  ทำงานเฉพาะวันธรรมดา หรือต้องทำงานวันเสาร์อาทิตย์ด้วย  มีระบบการทำงานเป็นรอบหรือเป็นกะ เวลาเลิกงาน หรือต้องเลิกงานดึกไหม  รวมไปถึงระยะการเดินทางไปทำงานของคุณก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คุณควรให้ความสำคัญ เพราะปัจจัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทั้งเงิน ทั้งเวลา รวมไปถึงสุขภาพ  คุณลองสำรวจเส้นทาง ไป-กลับ จับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไร ต้องสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานไปพร้อม ๆ กัน  ( Work-Life Balance )

          2. ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ พร้อมเป้าหมายขององค์กร

          การที่คุณจะพิจารณาส่งเอกสารสมัครงานเข้าไปองค์กรไหน  เชื่อว่าเรื่องชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คุณจะนำมาพิจารณาอยู่ในอันดับต้น ๆ และปัจจุบันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทที่สนใจได้ง่ายและสะดวก  และนอกจากข้อมูลประวัติของบริษัทโดยทั่วไปแล้ว   ยังต้องพิจารณาและดูอีกว่าบริษัทนั้นมีภาพลักษณ์ในสายตาของคนทั่วไปอย่างไร  เคยมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตอะไรบ้าง ลองสอบถามจากคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไร

          3. เงินตอบแทนและสวัสดิการ

        เรื่องค่าตอบแทนถือเป็นเรื่องที่ถูกยกให้เป็นอันดับต้น ๆ ในการพิจารณาเข้าทำงานเลยก็ว่าได้  ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ไปจนถึง วันหยุดพักร้อน ลากิจ ลาป่วยต่าง ๆ เราเองจะต้องเลือกว่าสิ่งตอบแทนการทำงานทั้งหมดนั้นคุ้มค่าหรือไม่  ลองหาข้อมูลดูว่าคนอื่น ๆ ที่ทำงานในสายงานเดียวกันได้รับเงินเดือนหรือสวัสดิการอย่างไร โดยเปรียบเทียบตัวคุณเอง หรือกับคนที่มีประสบการณ์และการศึกษาคล้ายคลึงกัน

           4. หน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า

         คุณควรพิจารณาขนาดและโครงสร้างขององค์กรว่าตำแหน่งที่กำลังจะเข้าไปทำนั้นมีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด หากคุณมีความสามารถมากพอจะต้องมองให้ไกลกว่าปัจจุบัน  และควรคิดทบทวนดูว่าตำแหน่งงานที่บริษัทเสนอมาให้กับคุณนั้นจะทำให้ได้เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือทักษะการทำงานมากแค่ไหน  แล้วตำแหน่งนั้นมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพหรือไม่

             5.สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการทำงาน  

            บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยในการพิจารณาอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานได้ สิ่งที่คุณพอจะทำได้คือ  การสังเกตจากการเข้าไปสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในออฟฟิศ ไปจนถึงลักษณะของเพื่อนร่วมงานในอนาคต  ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคุณด้วย

             6. กฎระเบียบและสัญญาจ้าง

              ก่อนที่จะต้องจรดปากกาเซ็นสัญญา ควรอ่านสัญญานั้นอย่างละเอียด เพราะจะมีผลผูกมัดไปตลอดการทำงานของคุณหรือแม้แต่หลังจากที่คุณออกจากงาน  เช่น  ในกรณีที่ตลาดธุรกิจของเรามีการแข่งขันกันสูง บริษัทจะต้องคิดเรื่องสัญญาอย่างรอบคอบ พวกเขาอาจมีเงื่อนไขให้คุณยอมรับว่าในอนาคตเมื่อคุณออกจากงานที่บริษัทแล้ว  คุณจะไม่สามารถไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งในวงการเดียวกันในระยะหนึ่ง   เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งอาจส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ หรือหากคุณมีหน้าที่ดูแลลูกค้า   นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามค่านิยมของแต่ละบริษัท   ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดได้ก็พร้อมที่จะเข้าทำงานได้โดยไม่ต้องกังวล

          อย่างไรก็ตามหลักการและปัจจัยทั้งหมดนี้เมื่อคุณพิจารณาแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักว่างานนี้หมาะกับคุณหรือไหม  ในทุกๆ แง่มุม  เพราะบางครั้งงานที่คุณสมัครไปอาจไม่ได้มีทุกอย่างครบตามที่คาดหวัง  แต่ขอให้พิจารณาองค์ประกอบที่ทำให้คุณคิดว่าถ้าได้ทำงานที่นี่แล้วจะมีความสุขกับงานและการใช้ชีวิตไปด้วยกัน  หากมั่นใจอย่างนั้นก็เตรียมพร้อมเดินหน้าสมัครงานให้ได้งานอย่างที่ตั้งใจได้เลย

21 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 531 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5798597
Engine by shopup.com