ค้นหางานด่วน !

ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ'62

หมวดหมู่: JOB FAIR

 

บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดงาน

ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ'62

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้า<คลิ๊ก>

 

 **หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครงานที่เป็นสมาชิก เว็บไซด์ Job2news.com

           สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนและเข้าร่วมสมัครงานได้เลย

 

สถานประกอบการที่เข้าร่วมรับสมัครงาน

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

 

 บูธที่ รายชื่อบริษัท วันที่ออกบูธ
     
1 บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
2 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
5 NIKON (THAILAND) CO.,LTD. ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
10 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด  ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
12 บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
13 บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
14 Bangkok Flight Services (BFS) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
15 CPA (Thailand) – TOEIC 21-22 ก.พ.62
16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
17 SGS (Thailand) Limited ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
JOBSUGOI.COM 22-ก.พ.-62
18 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
19 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
20 บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
21 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)  ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
22 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
23 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
26 บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
27 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
28 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด  ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
29 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
30 บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
31 PA & CA RECRUITMENT CO., LTD. ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
32 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
Bangkok Bank ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
33 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
34 บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท ไทยเจอร์เทค จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
35 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
36 บริษัท ไพน์ - แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
37 บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
SIAM MAKRO PCL. ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
38 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
21-22 ก.พ.62
39 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
21 ก.พ 62
บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
42 บริษัท แอดเวลท์301 จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
44 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
45 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
46 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
47 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 21 ก.พ 62
47 บริษัท ยูนีซัน จำกัด 22 ก.พ 62
48 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
49 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 21-22 ก.พ.62
50 Advanced Info Service Public  Co.,Ltd. ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
51 DTAC 21-22 ก.พ.62
52 บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
53 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
54 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 21 ก.พ 62
บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
57 บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
58 BENCHACHINDA  HOLDING  CO.,LTD. ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
59 บริษัท เทสโก้ โลตัส ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
60 ME BY TMB 21-22 ก.พ.62
61 บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
Pro One Group ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 22 ก.พ 62
62 บริษัท จีโอทาเลนท์ จํากัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21-22 ก.พ.62
63 บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ดูตำแหน่งงาน "คลิ๊ก" 21 ก.พ 62
CMC Biotech & Thai GL Group 22 ก.พ 62
64 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 21 ก.พ 62
64 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 22 ก.พ 62

 

06 มีนาคม 2562

ผู้ชม 1547 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5836545
Engine by shopup.com