ค้นหางานด่วน !

Air Asia เปิดรับสมัคร STUDENT AIRCRAFT MECHANIC 5th

หมวดหมู่: บริษัทชั้นนำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์เอเชีย

Air Asia

เปิดรับสมัคร STUDENT AIRCRAFT MECHANIC 5th

สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1-30 มิถุนายน 2562

คุณสมบัติ

          - สัญชาติไทย

          - อายุไม่เกิน 35 ปี (ปีปฏิทิน) โดยผู้สมัครเกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.2527 เป็นต้นไป

          - เพศชายพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)

          - มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ไม่บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และสัญญาณเสียง

          - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังจะจบการศึกษาและได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 มิถุนายน 2562 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิค หรือเทียบเท่า

          - ผ่านการทดสอบ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป (รับเฉพาะผลสอบแบบ Personal เท่านั้นและสอบตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

          - ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หากพบว่ามีประวัติทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเข้าเป็นพนักงาน)

สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairasiacareer.com

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 340 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5794454
Engine by shopup.com