ค้นหางานด่วน !

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่: งานเอกชน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

กำหนดการรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

 

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน

 

            นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงานต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพถูกต้องตามระเบียบที่ทางสถาบันกำหนด และกำลังศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

            1. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป(ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น เกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น )

            2. หลักสูตร ปวส.เฉพาะสายงานด้านช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี

 

วีธีปฏิบัติในการส่งนักศึกษามาขอเข้ารับการฝึกงาน

 

            สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

            1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน(ตามที่สถาบันฯกำหนด) ถึง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหารบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทฯ ให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน

            2. นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจำนงด้วยตนเอง และเข้าสัมภาษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) อาคาร 3 ชั้น 5 กองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร(IA) โดยแต่งการตามระเบียนที่บริษัทฯ กำหนดตามคู่มือนักศึกษาฝึกงาน เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้วจะดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา

            3. หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารยืนยันการรับเข้าฝึกงานพร้อมแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศ(เริ่มฝึกงาน)

 

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

วันเริ่มการฝึกงาน

กำหนดหมดเขตยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน

9 กันยายน 2562

31 กรกฎาคม 2562

7 ตุลาตม 2562

30 สิงหาคม 2562

11 พฤศจิกายน 2562

30 กันยายน 2562

9 ธันวาคม 2562

31 ตุลาคม 2562

 

            สำหรับนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด)

 

            1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชาวันเริ่มการฝึกงาน(ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน(ตามที่สถาบันฯกำหนด) ส่งมายัง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรับสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทฯ ให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน

            2. เฉพาะนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด) บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ โดยจะแจ้ง เวลา/สถานที่ ในการปฐมนิเทศเริ่มฝึกงานทาง Website www.thaiairways.com ในหัวข้อ About THAI/Careers

 

กำหนดการยื่นเอกสารขอฝึกงาน สำหรับนักศึกษาสถาบันภูมิภาค(ต่างจังหวัด)

 

วันเริ่มการฝึกงาน

กำหนดหมดเขตการยื่นเอกสารขอฝึกงาน

ประกาศรายชื่อ

7 ตุลาคม 2562

9 สิงหาคม 2562

31 สิงหาคม 2562

11 พฤศจิกายน 2562

6 กันยายน 2562

30 กันยายน 2562

9 ธันวาคม 2562

4 ตุลาคม 2562

31 ตุลาคม 2561

 

            อนึ่ง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันปฐมนิเทศเริ่มฝึกงานตามที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 

            ลักษณะการแต่งกาย

            นักศึกษาเมื่อมาสัมภาษณ์ ฝึกงาน หรือทุกครั้งที่มาติดต่อกับหน่วยงานบริษัทฯ จะต้องแต่งการสุภาพ เรียบร้อย ตามรายละเอียด ดังนี้

                        1. ผู้ชาย

                                    - ทรงผม            ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

                                    - เสื้อ                 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว และผูกเนคไทของทางสถาบัน หากไม่มีให้ใช้เนคไท สีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม

                                    - กางเกง            กางเกงขายาวสีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม คาดเข็มขัดของสถาบัน

                                    - รองเท้า            รองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ หรือสีสุภาพ

                        2. ผู้หญิง

                                    - ทรงผม            ผมสั้นหวีเรียบร้อย ถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย เครื่องประดับผมใช้สีสุภาพ ไม่ดัดผม หรือทำสีผม

                                    - เสื้อ                 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่รัดรูป หลวม หรือบางเกินไป ติดกระดุมของสถาบัน ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง

                                    - กระโปรง         กระโปรงสีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม ยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินข้อเท้า คาดเข็มขัดของสถาบัน

                                    - รองเท้า            หุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว

 

 

แหล่งข่าวจาก :    กองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร

                          บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

08 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 661 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6983252
Engine by shopup.com