ค้นหางานด่วน !

ก.แรงงาน ยกทีมเยือนฮ่องกง-มาเก๊า ติดตาม Super worker ในต่างแดน

หมวดหมู่: รวมบทความ

 

          นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ เดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2 -4 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ได้พบหารือข้อราชการกับนางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และประชุมหารือในประเด็นด้านการพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่มาทำงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้ข้อมูลและต้อนรับในการตรวจติดตามแรงงานไทยในฮ่องกง โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงด้วย

 

 

 

          นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในต่างประเทศ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการและความสำคัญ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย เนื่องจากในแถบเอเชีย อาทิ ฮ่องกง และไต้หวัน มีคนไทยเข้ามาทำงานและเปิดร้านอาหารเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ติดตามและให้กำลังใจแรงงานไทยที่ทำงานในฮ่องกง เป็นแรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ซึ่งในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการทดสอบฯ จำนวน 270 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเดนมาร์ก รัฐบาห์เรน สเปน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจุบันดำเนินการทดสอบและมีผู้ผ่านการทดสอบแล้ว 136 คน

           นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลจากสำนักงานแรงงานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รายงานว่ามีคนไทยทำงานในฮ่องกงราวๆ 30,000 คน มีร้านอาหารไทยประมาณ 279 แห่ง ในปี 2562 ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ที่ฮ่องกง ให้กับพ่อครัว-แม่ครัวไทย ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารและแม่บ้านที่ทำงานในสถานเอกอัครราชทูต จำนวน 24 คน ผ่านการทดสอบฯ 21 คน

 

 

          จากการตรวจเยี่ยมและติดตามแรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในฮ่องกงและมาเก๊า พบว่าผู้ผ่านการทดสอบสามารถนำผลที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ1 และระดับ 2 ไปประกอบการสมัครเข้าทำงาน ประกอบการพิจารณาปรับตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง รวมถึงนำไปต่อยอดเปิดร้านอาหารเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นๆ ได้ โดยผู้ผ่านการทดสอบฯ เห็นว่าการจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ ได้ขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงและมาเก๊า รวมทั้งเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยด้วย

          “การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านอาหารไทย เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลกของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก มีการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยและการส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ” อธิบดี กพร.กล่าว

 

ที่มา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 103 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4851882
Engine by shopup.com