ค้นหางานด่วน !

เลือกงานที่ “ใช่” มีชัยไปกว่าครึ่ง

หมวดหมู่: ข้อคิดคนหางาน

 

          การเลือกว่าจะสมัครงานในตำแหน่งอะไรและบริษัทไหนคือจุดเริ่มต้นสำคัญ ซึ่งคนหางานจะต้องหาคำตอบที่ “ใช่” และ “ชอบ” ให้แก่ตัวเอง จุดเด่นของคนแต่ละคนประกอบไปด้วยสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ถนัด เราควรจะเลือกงานที่เหมาะกับตัวเองโดยทบทวนว่าตัวเองมีอุปนิสัยอย่างไรและชอบอะไร มีคนจำนวนไม่น้อยที่เริ่มต้นด้วยการเหวี่ยงหางานไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็ต้องลาออกเพราะเบื่อหน่ายและไม่ชอบงานที่ทำความชอบในงานที่ทำมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีความสุขในทุกวันทำงานแล้ว คุณยังสามารถที่จะเติบโตในอาชีพการทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วยเทคนิคง่าย ๆ ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ คือ

 

          1. รู้จักตนเอง โดยเฉพาะด้านอุปนิสัย ความต้องการที่แท้จริง คุณสมบัติ (ได้แก่ ความรู้ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ) สุขภาพ การเดินทาง ทัศนคติที่เกี่ยวกับอาชีพและหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

 

          หลายครั้ง “ตำแหน่งที่ชอบ” ที่กำลังมองหาอยู่ อาจมาพร้อมความเป็นไปได้น้อยที่จะได้รับเลือกเข้าสัมภาษณ์งานด้วยเช่นกัน คุณต้องรับความจริงข้อนี้ให้ได้ อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ปัญหาหรอกในเมื่อคุณถามตัวเองตั้งหลายต่อหลายครั้งก่อนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าคุณอยากลองค้นหาตัวเองในอีกมุม ซึ่งน่าจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากกว่า

 

          คนเรานั้นมีความถนัดในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลาย ๆสิ่งด้วยกันทุกคน แต่มีระดับความสามารถมากน้อยแตกต่างกันไป บางคนมีความถนัดในการทำงานหลาย ๆ ด้าน แต่บางคนมีความถนัดในการทำงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ความถนัดก็คือ ระดับความสามารถของบุคคล ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ มาคู่กัน และสามารถที่จะนำประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการสำรวจตัวท่านเองว่าเป็นคนอย่างไร มีบุคลิกภาพอย่างไร ตลอดจนพฤติกรรมและลักษณะที่เป็นทั้งข้อดี ข้อเสีย มีความเชี่ยวชาญ ชอบงานประเภทใด และมีความถนัดทางด้านใด จะช่วยให้เราสามารถมองภาพที่เป็นตัวเองได้ทั้งหมด จอห์น แอล ฮอลแลนด์ได้จำแนกประเภทอาชีพตามบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 6 กลุ่มซึ่งสามารถตัดสินใจก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพดังนี้

 

          กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง และสิ่งที่เป็นรูปธรรม (REALISTIC)

          กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาวน์ปัญญาและความคิดนักวิชาการหรือผู้ใช้กิจกรรมทางปัญญาในการแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้(INVESTIGATIVE)

          กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (ARTISTIC)

          กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพที่ชอบสมาคม สังคมกับบุคคลอื่น มีความสนใจสังคม (SOCIAL)

          กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำมีธรรมชาติที่ชอบทำกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (ENTERPRISING)

          กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (CONVENTIONAL)

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถทดลองทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพได้ที่เว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา

         

          2. รู้จักอาชีพต่าง ๆ ที่เข้าข่ายเหมาะสมกับตนเอง ลักษณะของงาน อาชีพนั้น ๆ เงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หลักในการเลือกอาชีพง่าย ๆ คือ พิจารณาเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเองคุณมีโอกาสได้รับเลือกเข้าสัมภาษณ์งานสูงมาก หากเลือกสมัครงานในตำแหน่งที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการ เพราะบริษัทจะใช้คุณสมบัติของตำแหน่งที่ประกาศไว้เป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเป็นร้อยเป็นพันใบที่ถูกส่งเข้ามาทุกช่องทางถ้ามั่นใจว่ามีคุณสมบัติครบทุกข้อตามที่ระบุไว้ เป็นไปได้สูงที่ใบสมัครของคุณจะถูกเลือกออกมา ใครที่มีไม่ครบอย่าเพิ่งถอดใจ มีผู้สมัครไม่มากนักหรอกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดนั้น ขาดไปบ้างบางข้อก็ไม่ใช่ว่าทำงานในตำแหน่งนั้นไม่ได้ บริษัทไม่ยอมเสียโอกาสที่จะเรียกคุณเข้าไปคุยกันก่อนแน่นอน ถ้าคุณมีคุณสมบัติบางอย่างที่น่าสนใจ

 

          วิธีค้นหาตัวเองคือ ให้นึกถึงประสบการณ์ที่เคยได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ทำให้รู้สึกภูมิใจ ซึ่งจะใช้เทคนิค FAR (F-Filling A-Action R-Raeson) รู้สึกอย่างไร ทำอะไรเพื่อให้งานนั้นสำเร็จ และสุดท้ายผลลัพธ์เป็นอย่างไรซึ่งในส่วนที่ทำอะไร ต้องมองเป็น 2 ส่วนว่าใช้ทักษะอะไรและความรู้อะไรที่ทำให้งานนั้นสำเร็จ เมื่อสามารถตอบได้ก็จะเห็นแล้วว่าความสำเร็จเกิดจากทักษะตรงนี้ ให้คิดกลับไป 3-4 เหตุการณ์ ถ้าเจอว่าทักษะซ้ำเดิมก็แปลว่าเป็นทักษะที่ถนัดจริง ๆ เอามาบวกกับความชอบก็จะรู้แล้วว่านี่คือแนวทางอาชีพ ความถนัด เมื่อรู้แล้วว่างานที่ชอบและถนัดเป็นอย่างไร ให้ศึกษาตลาดแรงงานว่ามีตำแหน่งงานไหนบ้างที่เหมาะสมกับความถนัด ความชอบ ต้องรู้ตั้งแต่บริษัทนี้ทำธุรกิจอะไรค่าตอบแทนเป็นอย่างไร เหมาะสมกับการคาดหวังหรือไม่ เพราะตำแหน่งงานเดียวกัน ธุรกิจต่างกัน ให้ค่าตอบแทนที่ต่างกัน จากนั้นก็เลือกหางานที่ชอบได้ในเวลาต่อมา

07 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 198 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5798526
Engine by shopup.com