ค้นหางานด่วน !

“ชิม ช็อป ใช้”แจกเงินเที่ยวข้ามจังหวัด 1,000 บาท 10 ล้านคน

หมวดหมู่: รวมบทความ

 

            มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "ชิม ช็อป ใช้" สนับสนุนคนไทยเที่ยวข้ามจังหวัด แจกเงินเที่ยว 1,000 บาท ให้กับคนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน และยังนำค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวมาขอเงินคืนได้อีก 15 %(ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท)

 

            คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

            1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

            2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

            3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 1 จังหวัด โดยจะต้องไม่ใช่จังหวัดที่อยู่บนบัตรประชาชน โดยให้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ จำกัดเพียง 10 ล้านคนแรกเท่านั้น

 

            ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

            1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างวันที่ 24 กันยายน-22 พฤศจิกายน 2562

            2. เลือก 1 จังหวัดที่ต้องการจะเดินทางท่องเที่ยว (ต้องไม่ใช่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน)

            3. ติดตั้ง และสมัครแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งจะใช้เป็นระบบใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการโอนและใช้จ่ายเงิน 1,000 บาท รวมถึงรับเงินค่าท่องเที่ยวคืน 15%

            4. จากนั้น คุณจะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ

            5. คุณต้องเดินทางท่องเที่ยวและเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน หากใช้สิทธิไม่ครบตามวงเงิน 1,000 บาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที

               

            การใช้เงิน 1,000 บาทเพื่อการท่องเที่ยว

            1. การชำระเงินจะต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ

(ร้านค้า ร้านอาหาร) ที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น

            2. สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นร้านอาหารที่ส่วนราชการรับรอง -ส่วนค่าซื้อสินค้าท้องถิ่นนั้น จะต้องเป็นสินค้าโอทอป ร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

            3. สำหรับค่าที่พักนั้น จะต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

สำหรับร้านค้า

            1. ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จะต้องลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางภายใน 3 วัน หลังคณะรัฐมนตรีมีมติมาตรการถึง 13 ก.ย.2562

            2.จากนั้น ผู้ประกอบการต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงิน และเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า ผู้ประกอบการจะได้รับเงิน 1 วันทำการหลังรับชำระเงิน

*หมายเหตุ : ถุงเงิน เป็นแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้า

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 613 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5798706
Engine by shopup.com