ค้นหางานด่วน !

หนุ่มศิลปกรรม-สาวศิลปศาสตร์ “เป็นเกียรติและภูมิใจ” อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ปี 62

หมวดหมู่: หมวดหมู่บทความ

 

 

               อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล “โครงการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวได้ทำการคัดเลือกและจัดการประกวดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ได้รับคัดเลือกให้ผู้อัญเชิญตราฝ่ายหญิง ได้แก่“พิม” นางสาวธัญชนก  สุวรรณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ และผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายชาย ได้แก่ “ไทค์” นายธนพล แสงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

                พิม เล่าว่า ในการประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเมื่อปีที่แล้วตนเองได้มาประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากประสบการณ์เมื่อปีที่แล้ว จึงกลับไปพัฒนาตนเองและลงประกวดอีกครั้ง เพราะว่า ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องของการเรียน โดยผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ปราศจากรายวิชาที่ติด F และ W รูปร่างหน้าตาบุคลิกท่าทางมีความสง่า เป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมาะสมกับที่กรรมการได้คัดเลือก  “บุคลิกภาพ” เป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนสายงานบริการ นอกจากหน้าตาที่เป็นสิ่งแรกที่ทุกคนได้เห็น บุคลิกท่าทางในการวางตัวให้ถูกกาลเทศะยังเป็นเสน่ห์แก่ตัวเราด้วย ซึ่งตอนนี้เป็นนักศึกษาการวางตัวต้องให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต้องมีสติ ฝากถึงในเรื่องของการเลือกคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ ต้องคบเพื่อนที่ดี หลังจากสำเร็จการศึกษาอยากเป็นแอร์โฮสเตส ให้บริการบนเครื่องบิน มองว่างานบริการเป็นงานที่ตนเองชอบ ด้วยต้องอาศัยทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะในเรื่องของบุคลิกภาพ การพูด สิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ตนเองอยากทำงานสายวิชาชีพนี้

 

 

                ไทค์ เล่าว่า อยากเข้าประกวดผู้อัญเชิญตราตั้งแต่เรียนอยู่ปี 2 แต่ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 ตนเองจึงพยายามตั้งใจเรียนจนเกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์จึงสามารถลงประกวดได้ในปีนี้ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเป็นที่สุดในการเข้ามาเรียนที่นี่ เป็นเกียรติและภูมิใจต่อตนเอง ปัจจุบันเรียน เอกโขนยักษ์ สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา อนาคตอยากเป็นคุณครูสอนนักเรียน ชอบทำกิจกรรม โดยปี 2559 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศเดือนคณะศิลปกรรม เข้าทำงานช่วยสโมสรนักศึกษาคณะ และปี 2561 เข้ามาทำงานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา  นอกจากนี้ยังทำงานพิเศษ หารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้าน โดยเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออนไลน์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดีกว่าปล่อยเวลาทิ้งไป ขอบคุณคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้ทำหน้าที่อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย จะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ในมหาวิทยาลัย แบบอย่างในเรื่องของการแต่งกาย แต่งกายให้ถูกระเบียบ ถ้าทำจนเป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้จะติดตัวออกไป เป็นการฝึกตนเอง ซึ่งตนเองต้องสำเร็จการศึกษาออกไปสอนนักเรียน

 

 

 

                เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดขึ้น โดย “ราชมงคล” คือนามพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน

17 กันยายน 2562

ผู้ชม 299 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6177396
Engine by shopup.com