ค้นหางานด่วน !

‘สุชาติ’ ส่งที่ปรึกษาฯ ลุยเมืองกาญจน์ ดึงแรงงานภาคอิสระเข้าระบบประกันสังคมมาตรา 40

หมวดหมู่: หมวดหมู่บทความ

          รมว.แรงงาน ส่งที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ลุยพื้นที่กาญจนบุรี เปิดตัวโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 ดึงแรงงานภาคอิสระเข้าถึงหลักประกันความมั่นคงทางสังคม

 

 

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย นายทศพล กฤตวงษ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สู่สังคมผู้สูงอายุ กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องภาคแรงงานภาคอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ได้มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันมาพบปะกับพี่น้องแรงงานภาคอิสระหรือแรงงานนอกระบบของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพราะหากกลุ่มแรงงานนอกระบบมีความมั่นคงในชีวิตแล้วจะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิต ย่อมส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติโดยรวม

 

 

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่าย ผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับความคุ้มครองทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้แรงงานภาคอิสระตัดสินใจสมัคร เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไป

26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 25 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6984086
Engine by shopup.com