ค้นหางานด่วน !

จับกัง 1 สุชาติห่วงใยลูกจ้างดาราเทวีตกงานเร่งประกันสังคมเยียวยาว่างงาน

หมวดหมู่: หมวดหมู่บทความ

 

          กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการและมีการเลิกจ้างพนักงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพนักงานโรงแรมที่ถูกเลิกจ้าง สั่งการนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งให้หน่วยปฏิบัติลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิประกันสังคมแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนโดยด่วน

 


          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือกรณีดังกล่าวโดยด่วน ซึ่งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่า บริษัท ดาราเทวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมดาราเทวี ได้ประกาศยุติการดำเนินกิจการและเลิกจ้างพนักงานจำนวน 258 คน เนื่องจากประสบปัญหาจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้ได้มีการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว ชุดที่ 1 เมื่อ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 และชุดที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้รีบประสาน ฝ่ายบุคคล เพื่อติดต่อและเข้าให้คำแนะนำแก่ ลูกจ้างดังกล่าว และจากสถานการณ์โควิด – 19 มีลูกจ้าง บางส่วนได้ขึ้นทะเบียนว่างงานไว้แล้วจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทปิดกิจการ ลูกจ้างกลุ่มนี้ยังมีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง 70% เป็นเวลา 200 วัน สำหรับลูกจ้างที่ขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรไว้ขณะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำโดยให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อ เพื่อรับสิทธิสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องเดือนละ 600 บาท จนกว่าบุตรจะอายุครบ 6 ปี และในกรณีลูกจ้างกลุ่มที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำในเรื่อง การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยลูกจ้างอายุ 55 ปี บริบูรณ์จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ ตามระยะเวลาที่ได้ส่งเงินสมทบ และได้แนะนำให้สมัครมาตรา 39 หรือมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนและต้องเข้าถึงผู้ที่ได้รับ ความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของแรงงานเป็นเรื่องสำคัญ

30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 27 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6984060
Engine by shopup.com