ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 24 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.งานบัญชีด้านลูกหนี้

2.หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ด้านลูกหนี้)

3.งาน  Modern trade

4.ออกเอกสาร Credit Note และ Debit Note

5.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Reconciliation Statement)

6.คำนวณ ค่า Commission ของ PC Makro กับ Office Depot

รายละเอียด

1.ตัดการชำระหนี้ของลูกหนี้รายวัน และทำรายงานตรวจสอบกับแผนกการเงินทุกต้นเดือน

2.ตรวจเช็ค หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกหนี้ (ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวเสียภาษี, ยอดเงินที่หัก, วันที่หักภาษี) ว่าถูกต้องหรือไม่ แจ้งการแก้ไขและติดตามเอกสารที่ยังไม่ได้จากลูกหนี้

3.ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายที่ทาง Makro กับ Office Depot ได้แจ้งมา ว่าค่าใช้จ่ายที่หักนั้น เป็นค่าอะไรและถูกต้องหรือไม่ พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน

4.ออกเอกสาร Credit Note กรณี รับคืนสินค้าและราคาสินค้าผิด, Debit Note กรณี ราคาสินค้าผิด

5.กระทบยอดเงินฝากธนาคารทั้งด้านรับและด้านจ่าย

ด้านรับ ตรวจสอบรายได้จากการรับชำระเงินของลูกค้า การโอนเงินเข้าบัญชีถูกต้องหรือไม่ และยอดเงินที่ต่างกันเกิดจากสาเหตุใดและแก้ไขให้ถูกต้อง

ด้านจ่าย ตรวจสอบยอดเงินที่ธนาคารหักบัญชี กับค่าใช้จ่ายของบริษัท ว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

6.คำนวณ ค่า Commission ของ PC Makro กับ Office Depot ประจำสาขาที่มี PC ของสิ้นเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด
2534/107-109 ถ.ราษฎร์อุทิศ1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : personnel@creatuscorp.com โทร : 02-296-9700 แฟ็กซ์ : 02-295-5102 เว็บไซต์ : www.creatuscorp.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีคลองเตย
บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11665978
Engine by shopup.com