ค้นหางานด่วน !

Executive Secretary (เลขานุการกรรมการผู้จัดการ)

ประเภทงาน : เลขานุการประกาศวันที่ : 24 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สังคมศาสตร์
  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่จำกัดจำนวน ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร
- วางแผนจัดระบบงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อและดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
- ร่างหนังสือเชิญ จดหมายโต้ตอบต่างๆ เพื่อติดต่อกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสื่อความหมายเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตรงตามที่ผู้บริหารต้องการ
- ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร
- ติดตามงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด
- ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก นัดหมายคนขับรถ รวมถึงการทำวีซ่า และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง
- รับส่งอีเมล์ รายงานความคืบหน้า และดูแลเอกสารให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการค้นหา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, ครุศาสตร์ หรือคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยาและสื่อสารทางการแสดง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกับการใช้ภาษาในการสื่อสาร

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสื่อความได้ตรงตามที่ผู้บริหารต้องการ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft Word, Excel, Power Point และระบบ Online ต่างๆ ได้ดี

- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ละเอียด รอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- บุคลิกดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

- สามารถทำงานล่วงเวลาเป็นประจำได้ ทำงานในสภาวะที่กดดันได้

- หากเริ่มงานได้ทันที หรือเป็นคริสเตียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด
2534/107-109 ถ.ราษฎร์อุทิศ1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : personnel@creatuscorp.com โทร : 02-296-9700 แฟ็กซ์ : 02-295-5102 เว็บไซต์ : www.creatuscorp.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีคลองเตย
บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11734083
Engine by shopup.com