ค้นหางานด่วน !

Programmer

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 24 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. ทำงานร่วมกับฝ่ายขายหรือฝ่ายอื่นๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ Solution ใหม่ ๆเพื่อการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า
 2. ออกไปพบลูกค้าร่วมกับฝ่ายขาย หรือการติดต่อลูกค้าโดยตรง เพื่อทำ User Requirementในการเก็บข้อมูลในการออกแบบและเขียน Software ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 3. พัฒนา Software ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงการพัฒนา Software ใหม่ เพื่อรองรับสินค้าของบริษัทฯ และตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า
 4. การสาธิตการใช้งาน รวมทั้งการอบรมให้ความรู้กับลูกค้า ที่เป็นผู้ใช้งาน
 5. การให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้งาน Software ให้กับลูกค้า
 6. ศึกษารายละเอียดของสินค้าแบบเจาะลึก ทั้ง Hardware & Software
 7. ทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาที่ต้องดำเนินแก้ไข ให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :ด้านการเขียนและวิเคราะห์โครงสร้างของโปรแกรม

ความสามารถพิเศษ :มีทักษะความเข้าใจในภาษาอังกฤษ

มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware & Software เป็นอย่างดี

มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม C,C++,VB6 etc.

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด
2534/107-109 ถ.ราษฎร์อุทิศ1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : personnel@creatuscorp.com โทร : 02-296-9700 แฟ็กซ์ : 02-295-5102 เว็บไซต์ : www.creatuscorp.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีคลองเตย
บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11689371
Engine by shopup.com