ค้นหางานด่วน !

พนักงานคลังสินค้า, พนักงานดูแลการขนส่ง

ประเภทงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - วิทยาศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน Supervisor-Warehouse

 • วางแผน ควบคุมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุม ดูแล การรับ-จ่าย จัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้องมีคุณภาพ
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวันเพื่อความถูกต้อง
 • ควบคุมการดูแล การบันทึกข้อมูลการรับ-จ่าย วัตถุดิบให้ถูกต้อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดงาน Supervisor-Logistic

 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและการปฎิบัติการทางด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อทำให้การปฎิบัติทางด้านโลจิสติกส์สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 • ออกแบบและพัฒนากระบวนการทางด้านปฎิบัติการขนส่งใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • วิเคราะห์ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ควบคุมและบริหาร จัดการปฎิบัติการขนส่งให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รายละเอียดงาน Supervisor-Transportation

 • บริหารจัดการให้รถขนส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาภายใต้ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารความเสี่ยงในการส่งสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับผิดชอบได้
 • บริหาร port income  และ ratio การวิ่งของ supplier ที่เกี่ยวกับการขนส่งที่เหมะสม
 • ปรับปรุงการปฎิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาขนส่งอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารจัดการพื้นที่ภายในรถขนส่งให้เหมาะสมตามทรัพยากรที่มีอยู่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท  สาขาการจัดการโลจิสติกส์, Supply Chain Management, การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ ที่ผ่านการฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างดี 
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข การประเมินผลจากตัวเลข ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัด : อ.หนองแค จ.สระบุรี ได้ (วันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์) 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ซีพีเอฟ เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์ุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"

 

สวัสดิการและประโยชน์ของพนักงาน

 • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
 • เงินโบนัสประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ
 • สวัสดิการของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
 • สวัสดิการเงินยืมกรณีเจ็บป่วย หรือมรณกรรม
 • สวัสดิการช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
 • สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
 • เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ

วิธีการสมัคร

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : job@cpf.co.th โทร : 0-2641-0400 แฟ็กซ์ : 02-641-0100 เว็บไซต์ : http://apply.cpf.jobs/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีพระราม 9

แผนที่บริษัท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8522375
Engine by shopup.com