ค้นหางานด่วน !

ล่ามภาษาอังกฤษ

ประเภทงาน : งานโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/ท่องเที่ยวประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • อัตรา

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี

- วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีคะแนนสอบ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป

- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1726909
Engine by shopup.com