ค้นหางานด่วน !

MARKETING RESEARCH STAFF ( 1 ตำแหน่ง)

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • อัตรา

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดปุ๋ยในประเทศรวมทั้งขนาดของตลาดส่วนแบ่งการตลาดการแบ่งส่วน ตลาดและแนวโน้มตลาด

- เตรียมรายงานรายเดือนกับปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมี

- รวบรวมข้อมูลทางสถิติในการกำหนดราคาพืชอุตสาหกรรม, ภูมิอากาศ, ความจุการชลประทาน และการเคลื่อนไหว ของตลาดของคู่แข่ง

- ประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตลาดปุ๋ยเคมี

- จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 30 ปี พ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร, บริหารธุรกิจ-การตลาด,

สถิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีหน้าที่วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปุ๋ยเคมีและข้อมูลด้านเกษตรกรรม

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

- สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 3027453
Engine by shopup.com