ค้นหางานด่วน !

MARKETING RESEARCH STAFF ( 1 ตำแหน่ง)

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • อัตรา

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดปุ๋ยในประเทศรวมทั้งขนาดของตลาดส่วนแบ่งการตลาดการแบ่งส่วน ตลาดและแนวโน้มตลาด

- เตรียมรายงานรายเดือนกับปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมี

- รวบรวมข้อมูลทางสถิติในการกำหนดราคาพืชอุตสาหกรรม, ภูมิอากาศ, ความจุการชลประทาน และการเคลื่อนไหว ของตลาดของคู่แข่ง

- ประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตลาดปุ๋ยเคมี

- จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 30 ปี พ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร, บริหารธุรกิจ-การตลาด,

สถิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีหน้าที่วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปุ๋ยเคมีและข้อมูลด้านเกษตรกรรม

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

- สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการ (ประวัติการจ่าย ปี 2560 จ่าย 9 เดือน, 2559 จ่าย 9 เดือน, ปี 2558 จ่าย 6 เดือน, ปี2557 จ่าย 8 เดือน, 2556 จ่าย 10 เดือน, ปี 2555 จ่าย 7, ปี 2554 จ่าย 8 เดือน สถิติการจ่ายโบนัสทุกปีไม่ต่ำกว่า 5 เดือน)
 2. สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน คู่สมรส และบุตร
 3. ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เงินของขวัญสมรส
 6. เงินค่าทำศพพนักงานและครอบครัว
 7. เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 8. เงินช่วยอุปสมบท

     ฯลฯ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงเขตสาทร เขตแขวงทุ่งมหาเมฆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : recruitment@thaicentral.co.th โทร : 0-2639-8888 ต่อ 1511, 1512 แฟ็กซ์ : - เว็บไซต์ : www.tcccthai.com
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1686706
Engine by shopup.com