ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/ลูกค้าสัมพันธ์ประกาศวันที่ : 3 กันยายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • อัตรา

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานที่ท่านต้องการสมัคร

- รับนักศึกษาจบใหม่ ไม่ต้องมีประสบการณ์ 

- สามารถรับมือกับการทำงานที่มีความกดดันสูงได้

- มีความสามารถและทักษะทางด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความต้องการและเป้าหมายที่ชัดเจน ที่จะพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

- เกรดเฉลี่ยในทุกสายงานต้องไม่ต่ำกว่า 2.30

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 3027889
Engine by shopup.com