ค้นหางานด่วน !

มัณฑนากร (Interior Designer)

ประเภทงาน : สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่งประกาศวันที่ : 3 กันยายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สถาปัตยกรรม

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • อัตรา

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ประสานงานกับบริษัทผู้ออกแบบตกแต่งภายในและ Suppliers ในการออกแบบให้เหมาะสมและตรงตาม Concept
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบภายใน ของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้
 • ให้คำแนะนำเรื่องวัสดุ, อุปกรณ์ตกแต่งภายใน และสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับผู้ออกแบบและทางโครงการเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
 • ตรวจสอบหน้างานโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแบบและ Concept รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายและเพศหญิง
 • อายุ 28-32 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 4 - 6 ปี ด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน งานบ้านพักอาศัย งานโรงแรม -งานอาคารสูง
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์งานตกแต่งภายในให้ตรงตาม Concept และ Implement งานต่อได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Photoshop, Auto Cad 3D, sketch upและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ (Presentation)
 • ใฝ่รู้และพัฒนางานตนเองอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37 (ฝ่ายบุคคลและธุรการ) ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : lhrecruitment@lh.co.th โทร : 02-2308359
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1707933
Engine by shopup.com