ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จบ.วิชาชีพ )

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

3.ประเมินความเสียงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4.วิเคราะห์แผนโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

6.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน

7.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

1.ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

2.ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี              

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี

2.วุฒิ.ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / วิศวกรรมความปลอดภัย

3.ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.ผ่านการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานได้

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติที่ดี คิดบวก กล้าแสดงออก สามารถเป็นวิทยากรได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

รายละเอียดบริษัท 

เป็นผู้ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกสำหรับอุตสาหกรรมหนักภายใต้เครื่องหมายการค้า   HiPLE – ACE  ซึ่งเป็นกระดาษลอน  AA  และ  AAA

 

สวัสดิการ

1.เสื้อฟอร์ม

2.เบี้ยนขยัน

3.หอพักพนักงาน

4.เงินรางวัลพนักงานดีเด่น

5.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์

6.กิจกรรมกีฬาสีภายใน

7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

8.ตรวจสุขภาพประจำปี

9.จับฉลากประจำปี

10.ประกันอุบัติเหตุประเภทกลุ่ม

11.เงินค่าแนะนำพนักงาน

12.ทุนการศึกษาสำหรับบุตร

13.รถรับ-ส่งพนักงาน

14.เงินรางวัลประจำปี

15.เงินช่วยเหลืออื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
-79/1 ม.6 แขวงตำบลโคกขาม เขตอ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล์ : gunjanuth@uoi.co.th โทร : 034-812956 แฟ็กซ์ : - เว็บไซต์ : www.uoi.co.th

แผนที่บริษัท

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11723149
Engine by shopup.com