ค้นหางานด่วน !

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ประเภทงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

- วุฒิ ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 4 ปี ด้านการบริการงานขาย

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office / MS Project

- มีทักษะการวางแผนการทำงานที่ดี

- มีความรู้  เกี่ยวกับรายละเอียดของมอเตอร์ไฟฟ้า และเจนเนอเรเตอร์

- มีทักษะการประสานงานที่ดี

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับที่ดี

- มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีความซื่อสัตย์

- มีความพร้อมในการทำงานล่วงเวลาทุกเมื่อที่บริษัทฯ ร้องขอ

- มีความอดทน  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- มีใจรักงานบริการ  / ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครผ่าน www.job2news.com

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
98/4 หมู่ 6 แขวงสวนพริกไทย เขตเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
อีเมล์ : hrm2@amc.co.th 

โทร : 02-8310700-90 

แฟ็กซ์ : 02-8310791

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
98/4 หมู่ 6 แขวงสวนพริกไทย เขตเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
อีเมล์ : hrm2@amc.co.th โทร : 02-8310700-90 แฟ็กซ์ : 02-8310791

แผนที่บริษัท

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 15262424
Engine by shopup.com