ค้นหางานด่วน !

วิศวกรเครื่องกล

ประเภทงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/อุตสาหกรรมประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562

วิศวกรเครื่องกล

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย  อายุ  22 - 35  ปี

- วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิศวกรเครื่องกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีใบ กว.)

- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad หรือ Solid Works, MS Office และ Internet

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน และเขียนได้ดี

- มีทักษะในการเขียนแบบ  อ่านแบบ 

- มีความรู้เกี่ยวกับงาน Machine   

- ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

- มีการวางแผนการทำงาน

- ติดตามงาน  และประสานงานระหว่างแผนกได้ดี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4306134
Engine by shopup.com