ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่การตลาด

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  20000

 • ตำแหน่ง

  7 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี

- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป  สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป  สายงานการตลาด

- ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

- มีการวางแผนการทำงาน

- มีการติดตามงาน และประสานงานระหว่างแผนกได้ดี

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด  อ่าน  และเขียนในระดับที่ดี หากมีผลคะแนน Toeic, Toefl    และ Ielts อยู่ในเกณฑ์ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

- มีบุคลิกภาพดี 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี  

- มีทักษะการเจรจาต่อรองดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4306027
Engine by shopup.com