ค้นหางานด่วน !

ช่างกลึง และช่างมิลลิ่ง

ประเภทงาน : ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโลหะประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ต่ำกว่า ม.6
  - ปวช.
  - ปวส.

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

  1. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานเครื่องกล  อาทิเช่น   งานกลึง  งานมิลลิ่ง
  2. มีทักษะในการอ่านแบบ   เขียนแบบ      
  3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางด้านเครื่องกล    
             
             
             

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย 
อายุ 21 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.  สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า  ประสบการณ์  1 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ป.6    ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ

                      1. มีความอดทน  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
                      2. มีความรับผิดชอบสูง
                      3. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
                      4. มีความละเอียด  รอบคอบสูง
                      5. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4306184
Engine by shopup.com