ค้นหางานด่วน !

พนักงาน QC. เครื่องกล

ประเภทงาน : ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโลหะประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวช.
  - ปวส.

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. มีทักษะในการอ่านแบบ   เขียนแบบ  
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางด้านเครื่องกล

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย 
อายุ 21 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.  สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า  
ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

                   1. มีความอดทน  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
                   2. มีความรับผิดชอบสูง
                   3. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
                   4. มีความละเอียด  รอบคอบสูง
                   5. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4841595
Engine by shopup.com