ค้นหางานด่วน !

พนักงานช่าง (Technician)

ประเภทงาน : ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโลหะประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวช.
  - ปวส.

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. มีความรู้เรื่องเครื่องมือช่าง
2. มีความรู้ทางด้านงานช่าง
3. มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์  หรือช่างกล
4. มีความรู้   ความสามารถด้านเครื่องมือวัดทางเครื่องกล

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย 
อายุ 21 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.  สาขาช่างยนต์,  ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0 - 1 ปี  ทางด้านการตรวจสอบชิ้นงาน

คุณสมบัติอื่นๆ

                       1. มีความอดทน  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
                       2. มีพร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา    ทุกเวลาที่บริษัทฯ ต้องการ
                       3. มีความละเอียด  รอบคอบสูง
                       4. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน
                       5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4306151
Engine by shopup.com