ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ประเภทงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. สามารถใช้ โปรแกรม MS. Office  ได้ดี
2. สามารถ อ่าน เขียน  ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้
3. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร และเครื่องมือช่าง
4. มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
5. มีความสามารถในการวางแผน และแบ่งแยกความสำคัญของงานได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย / หญิง
อายุ 23 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี   สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1  ปี ขึ้นไป ด้านจัดซื้อ

คุณสมบัติอื่นๆ

                        1. มีความอดทน  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
                        2. มีความรับผิดชอบสูง
                        3. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
                        4. มีความละเอียด  รอบคอบสูง
                        5. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน
                        6. มีไหวพริบและสามารถเรียนรู้สินค้าได้รวดเร็ว
                        7. มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสาร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4306324
Engine by shopup.com