ค้นหางานด่วน !

Recruitment Officer (สรรหา Telesales)

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สังคมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000-18,000

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ดำเนินการสรรหาบุคคลการตำแหน่งพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์
 • ดำเนินการนำเสนอและสรรหาช่องทางในการสรรหาพนักงานใหม่ๆ
 • สามารถสัมภาษณ์งานเบื้องต้นได้
 • จัดทำรายงานด้านการสรรหาเพื่อการวิเคราะห์ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาฝ่ายขายตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, Internet
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ สนับสนุนการทำกิจกรรมพนักงาน
 • สามารถเดินทางได้ทั้งใน กรุงเทพฯเเละต่างจังหวัด

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6003782
Engine by shopup.com