ค้นหางานด่วน !

Sourcing Supervisor (สรรหาสินค้า สำหรับ ช่องทาง Tv และช่องทาง Online)

ประเภทงาน : อื่น ๆประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000-35,000

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • สรรหาและคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมให้มีความหลากหลายและมีสินค้าใหม่ขายดีอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการขายทาง TV และ Online
 • ดูแลยอดขายและGPขั้นต้นของสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • จัดทำข้อมูลการนำเสนอสินค้าเพื่อนำเสนอต่อช่องทางการขายที่รับผิดชอบ
 • ร่วมจัดทำPromotion และสนับสนุนการขายรวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • ดูแล บริหารจัดการสต๊อกสินค้าให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท
 • ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อสรรหาและพัฒนาแนวทางการทำตลาด การสรรหาสินค้าและสร้างเทคนิคส่งเสริมการขายใหม่ ๆ ให้กับสินค้าของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดส่งสินค้า เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาสินค้าตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, Internet
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

สวัสดิการที่จะได้รับ

-  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident  Fund) บริษัทจ่ายสมทบให้  2%

-  สหกรณ์ออมทรัพย์ (Saving Cooperation)ฝากเงิน 4% เงินกู้ 9% ต่อปี ตามอายุงาน

-  ประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต(Accident Insurance)  120,000 บาทต่อคน

-  กองทุนเงินทดแทน  บริษัทจ่ายแทนพนักงาน (58,000) บาท

-  ประกันสังคม (Social Security)ตามกฎหมายกำหนด

-  สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย  ธ.อาคารสงเคราะห์  ตามอายุงานและเงื่อนไขของธนาคาร

-  เงินช่วยเหลืองานศพและเครือข่ายฌาปนกิจ 15,000  บาทต่อราย ( พ่อ-แม่  บุตร สามี-ภรรยา )

-  วันหยุด 18  วันต่อปีกฎหมายกำหนด 13 วัน

-  เครื่องแบบพนักงานเสื้อบริษัท 

-  กระเช้าเยี่ยมไข้1,000 บาทต่อปี

-  การแจกทุนการศึกษาบุตรพนักงาน  ปีละ 40 ทุน (4  ประเภททุน)

-  การจ่าย Bonus ประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท

-  ปรับเงินเดือนเฉลี่ย  5% ทุกปีตามประเมินผลงานแต่ละบุคคล

-  โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (EJIP) ตามอายุงานและตำแหน่ง A-B-Keyman

-  สินค้าสวัสดิการ TV DIRECT ส่วนลดปกติ 20-30% ส่วนลดพิเศษ50-70%

-  ห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ   ทุกวันทำงาน จันทร์-ศุกร์

-  การฝึกอบรม-พัฒนา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ร่วมกันทั้งบริษัท

-  งานเลี้ยงประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

-  Long  Service Award 5-10-15-20  รางวัล ทองคำ และประกาศนียบัตร

-  การตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีตามโรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก

วิธีการสมัคร

มี 2 ช่องทาง

1. สมัครผ่านเว็บ www.job2news.com

2. สมัครด้วยตัวท่านเอง ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-666-0999 ต่อ 6885 e-mail : kataree_p@tvdirect,Recruitgroup@tvdirect.tv

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บจก.ทีวีไดเร็ค (มหาชน)
25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
อีเมล์ : kataree_p@tvdirect.tv โทร : 02-666-0999 ต่อ 6885,085-980-1649 แฟ็กซ์ : 02-666-0888 เว็บไซต์ : Recruitgroup@tvdirect.tv

แผนที่บริษัท

บจก.ทีวีไดเร็ค (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4556184
Engine by shopup.com