ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส (Senior Business Intelligence Developer )

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามตกลง

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • จัดทำ Business Intelligence เพื่อสนับสนุน Business Unit
 • พัฒนา Analytic Dashboard Model (mining) เพื่อการสนับสนุนการนำฐานข้อมูลไปใช้เชิงการตลาดและการขาย
 • จัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พัฒนาระบบ Corporate Dashboard
 • ฝึกอบรมให้กับ Business Unit User ในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย / หญิง
 • อายุ : ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ( SQL Language) , การเขียนโปรแกรม (MML,JavaScript หรือ ETL framework)
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Data Model , Database Design ,Data Mining และ Segmentation
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสถิติและมีประสบการณ์ในการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล (Excel,SPSS,SAS ฯลฯ)
 • มีความเชี่ยวชาญใน Query Data,Design Report และ Presentation
 • มีความมุ่งมั่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

สวัสดิการที่จะได้รับ

-  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident  Fund) บริษัทจ่ายสมทบให้  2%

-  สหกรณ์ออมทรัพย์ (Saving Cooperation)ฝากเงิน 4% เงินกู้ 9% ต่อปี ตามอายุงาน

-  ประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต(Accident Insurance)  120,000 บาทต่อคน

-  กองทุนเงินทดแทน  บริษัทจ่ายแทนพนักงาน (58,000) บาท

-  ประกันสังคม (Social Security)ตามกฎหมายกำหนด

-  สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย  ธ.อาคารสงเคราะห์  ตามอายุงานและเงื่อนไขของธนาคาร

-  เงินช่วยเหลืองานศพและเครือข่ายฌาปนกิจ 15,000  บาทต่อราย ( พ่อ-แม่  บุตร สามี-ภรรยา )

-  วันหยุด 18  วันต่อปีกฎหมายกำหนด 13 วัน

-  เครื่องแบบพนักงานเสื้อบริษัท 

-  กระเช้าเยี่ยมไข้1,000 บาทต่อปี

-  การแจกทุนการศึกษาบุตรพนักงาน  ปีละ 40 ทุน (4  ประเภททุน)

-  การจ่าย Bonus ประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท

-  ปรับเงินเดือนเฉลี่ย  5% ทุกปีตามประเมินผลงานแต่ละบุคคล

-  โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (EJIP) ตามอายุงานและตำแหน่ง A-B-Keyman

-  สินค้าสวัสดิการ TV DIRECT ส่วนลดปกติ 20-30% ส่วนลดพิเศษ50-70%

-  ห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ   ทุกวันทำงาน จันทร์-ศุกร์

-  การฝึกอบรม-พัฒนา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ร่วมกันทั้งบริษัท

-  งานเลี้ยงประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

-  Long  Service Award 5-10-15-20  รางวัล ทองคำ และประกาศนียบัตร

-  การตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีตามโรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก

วิธีการสมัคร

มี 2 ช่องทาง

1. สมัครผ่านเว็บ www.job2news.com

2. สมัครด้วยตัวท่านเอง ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-666-0999 ต่อ 6885 e-mail : kataree_p@tvdirect,Recruitgroup@tvdirect.tv

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บจก.ทีวีไดเร็ค (มหาชน)
25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
อีเมล์ : kataree_p@tvdirect.tv โทร : 02-666-0999 ต่อ 6885,085-980-1649 แฟ็กซ์ : 02-666-0888 เว็บไซต์ : Recruitgroup@tvdirect.tv

แผนที่บริษัท

บจก.ทีวีไดเร็ค (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4484509
Engine by shopup.com