ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส (Senior Business Intelligence Developer )

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามตกลง

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • จัดทำ Business Intelligence เพื่อสนับสนุน Business Unit
 • พัฒนา Analytic Dashboard Model (mining) เพื่อการสนับสนุนการนำฐานข้อมูลไปใช้เชิงการตลาดและการขาย
 • จัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พัฒนาระบบ Corporate Dashboard
 • ฝึกอบรมให้กับ Business Unit User ในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย / หญิง
 • อายุ : ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ( SQL Language) , การเขียนโปรแกรม (MML,JavaScript หรือ ETL framework)
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Data Model , Database Design ,Data Mining และ Segmentation
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสถิติและมีประสบการณ์ในการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล (Excel,SPSS,SAS ฯลฯ)
 • มีความเชี่ยวชาญใน Query Data,Design Report และ Presentation
 • มีความมุ่งมั่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6020692
Engine by shopup.com