ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเดินทาง ประจำที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

ประเภทงาน : งานโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/ท่องเที่ยวประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  50 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี ส่วนสูง 155 ซม.ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาเยอรมัน, ภาษาเกาหลี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEIC 300 คะแนนขึ้นไป)
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6177609
Engine by shopup.com