ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  10 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง  อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน)
 • มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและมีความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดี
 • ทำงานเป็นกะ เช้าทำงาน 3 วัน หยุด 3 วัน หรือ จันทร์ – ศุกร์ เข้างาน 8.00-17.00 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5984999
Engine by shopup.com