ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ - ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • อัตรา

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี-การเงิน นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และรักษาความลับ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2789815
Engine by shopup.com