ค้นหางานด่วน !

Manager Trainee

ประเภทงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พระราม 9, อ่อนนุช, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูแลในส่วนของงานขายและการทำการตลาด พัฒนางานขาย

วางแผนงานและบริหารงานขายให้เป็นไปตามแผนงานและตามยอดขายที่กำหนด

ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับ Team Sales WorkShop ในการขายและสามารถช่วย Team Sales Workshop ปิดการขายได้

พัฒนาทีมบุคลากรภายในแผนกขายให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

สามารถเพิ่มช่องทางในการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ และสร้างความมั่นใจให้กลุ่มลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 33 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการขับเคลื่อนทีมงานได้เป็นอย่างดี
 4. รักงานบริการ เอาใจใส่ต่อลูกค้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

     สวัสดิการ

     ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

     ค่าตอบแทนพิเศษ

     ประกันสุขภาพ

     เงินโบนัสตามผลงาน

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5172441
Engine by shopup.com