ค้นหางานด่วน !

Sale Executive

ประเภทงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประกาศวันที่ : 3 กันยายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1 ดูแลในส่วนของงานขายและการทำการตลาด พัฒนางานขาย

2 วางแผนงานและบริหารงานขายให้เป็นไปตามแผนงานและตามยอดขายที่กำหนด

3 ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับ Team Sales WorkShop ในการขายและสามารถช่วย Team Sales Workshop ปิดการขายได้

4 พัฒนาทีมบุคลากรภายในแผนกขายให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

5 สามารถเพิ่มช่องทางในการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ และสร้างความมั่นใจให้กลุ่มลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการของบริษัท

สวัสดิการ  : ประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 2. วุฒิ ม.6 – ปริญญาเอก
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. Image และบุคลิกภาพดี
 5. รักในงานขาย มีความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ที่ดี
 6. ชอบพูดชอบคุย สนใจเรื่องความสวยความงาม ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6019460
Engine by shopup.com