ค้นหางานด่วน !

Statistician

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 11 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่สถิติมีหน้าที่หลักในการจัดทำข้อมูลสถิติตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อเข้าใจตลาดและคู่แข่ง

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- จัดทำรายงานสถิติและข้อมูลของบริษัท

- วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อเข้าใจตลาดและคู่แข่ง

จัดทำข้อมูลสถิติตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ  22 – 30 ปี

- ป.ตรี  ขึ้นไป สาขาสถิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เกรดเฉลี่ย 2.50  ประสบการณ์  0–3 ปี   

- มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

- สามารถใช้โปรแกรม  MS Office   ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะการใช้ R Programming, Minitab, Python หรือโปรแกรมทางสถิติ เช่น SAS

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 10011883
Engine by shopup.com