ค้นหางานด่วน !

พนักงานธุรการสินไหม

ประเภทงาน : อื่น ๆประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวช.
  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • อัตรา

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ

เก็บเรื่อง  รับเอกสารอู่และศูนย์รถ อื่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย / หญิง อายุ  22 – 30 ปี

วุฒิ ปวส.– ป.ตรี  ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย 2.50  ประสบการณ์  0–5 ปี   

มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  

วิธีการสมัคร

สมัครได้ 2 ช่องทาง

1.สมัครผ่านเว็บ www.job2news.com

2.สมัครด้วยตัวท่านเอง ติดต่อ โทร 0-2248-0900, 0-2695-0800 E-mail : wasana_jit@thaivivat.co.th

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : Wasana_jit@thaivivat.co.th โทร : 0-2248-0900, 0-2695-0800 แฟ็กซ์ : 02-6950808 เว็บไซต์ : www.thaivivat.co.th
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1707896
Engine by shopup.com