ค้นหางานด่วน !

หัวหน้างานผลิต (Production Supervisor)

ประเภทงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพประกาศวันที่ : 20 กันยายน 2561

ประจำโรงงานหลวงฯที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • อัตรา

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ประจำโรงงานหลวงฯที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1986401
Engine by shopup.com