ค้นหางานด่วน !

Technician (ช่างเทคนิค)

ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุงประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม 2561

ช่างเทคนิค

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  10,000 - 12,000

 • ตำแหน่ง

  20 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-ควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิต

-ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 18 - 35 ปี
 3. จบ ปวส.  สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรม ,เทคนิคการผลิต ,อิเล็กทรอนิคส์  เป็นต้น
 4. มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร  CNC
 5. สามารถทำงานเข้ากะกลางคืน
 6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 7. รับนักศึกษาที่จบใหม่

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ประวัติบริษัท

           เราเป็นบริษัทฯ ที่ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิคส์ , อุปกรณ์มอเตอร์ ที่อยู่ภายใน Hard disk ซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ทั้ง Desk top, Note book และโทรศัพท์มือถือ และ ยังเริ่มผลิต ชิ้นส่วนของ Auto Part คือ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ อีกด้วย

สวัสดิการบริษัท

 1. วันทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์  ( วันเสาร์ยึดตามปฏิทินของบริษัท )
 2. เวลาทำงาน  08.00 - 17.00 น.
 3. ค่าอาหาร วันละ 27 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)   
 4. ค่ากะ วันละ 35 บาท (เฉพาะพนักงานที่ทำงานกลางคืน)   
 5. เบี้ยขยัน 600 / 700 / 900 ( อัตรก้าวหน้า )   
 6. ค่าครองชีพ 1,000 บาท ( ผ่านทดลองงาน )         
 7. สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 13,000 บาท (ผ่านทดลองงาน)     
 8. สวัสดิการเบิกเงินช่วยเหลือ: มงคลสมรส / บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต / ค่าคลอดบุตร 
 9. โบนัส ปีละ 1 ครั้ง / เงินรางวัลขยันหมั่นเพียร / ปรับเงินเดือน ปีละ 1 ครั้ง       
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ       
 11. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 
 12. มีรถ รับ-ส่ง พนักงาน   
 13. เสื้อยูนิฟอร์ม ( ฟรี )      
 14. เปิดสมุดบัญชีธนาคาร (ฟรี)
 15. กระเช้าเยี่ยมไข้  500 บาท
 16. เบิกพวงหรีดบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  800 บาท

วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัครงาน ดังนี้

 1. ส่งประวัติในการสมัคร ทาง E-Mail : maneerat.phiphikul@nidec.com
 2. สมัครด้วยตนเองที่ด้านหน้าบริษัท

เอกสารในการสมัครงาน  มีดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน 1 ใบ   ( พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง )
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1 ใบ   ( พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง )
 4. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ใบ  ( พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง )
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว              จำนวน 1 รูป 
 6. สำเนาเอกสารอื่น ๆ  ( ถ้ามี )   จำนวน  1 ใบ ( พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง )

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
150 หมู่ 5 แขวงลำไทร เขตวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
อีเมล์ : maneerat.phiphikul@nidec.com โทร : 035-215318 แฟ็กซ์ : 035-215319

แผนที่บริษัท

บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 15262317
Engine by shopup.com