ค้นหางานด่วน !

Information Management Officer

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561

เจ้าหน้าที่งานบริหารระบบข้อมูล

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - สังคมศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบ และ บันทึกข้อมูลสำหรับพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับ
2. จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานและเอกสารอื่นๆ ของพนักงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเพื่อใช้งานต่อไป
3. แจกจ่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทให้กับพนักงาน
4. จัดทำแบบประเมินผลการทดลองงานพนักงานใหม่ในระยะการทดลองงาน
5. จัดทำรายงานและสนับสนุนการให้ข้อมูลต่างๆ กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คำปรึกษาด้านงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานภายในองค์กร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

2.เพศหญิง อายุ 21-30 ปี

3.ประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 0-1 ปี

4.มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5.มีความอดทนสูง, ตรงต่อเวลาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

6.มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

7.มีทักษะ MS.Office : Wordเบื้องต้น เช่น Excel ใช้สูตรคำนวณ เบื้องต้นได้ ทำกราฟได้ ทำตารางได้ , Power Point เบื้องต้น

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บายก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ ยูเมะพลัสประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ

สวัสดิการบริษัท

 • ประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน
 • ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว(สามี/ภรรยา, บุตร) สำหรับพนักงานประจำ (จ่ายเองในราคาสวัสดิการ)
 • วันทำงานปกติ คือ 5 วันทำงาน / เวลาทำงานปกติ 09.00 00 น. (บางหน่วยงานจะหยุดตามตารางงาน รวมถึงเวลาบางหน่วยงานจะจัดเป็นกะ)
 • สวัสดิการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยถูกกับธนาคาร ธอส. (ตามเงื่อนไขตามธนาคารกำหนด)
 • สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดของบริษัทฯ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานประจำที่ผ่านการทดลองงาน สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้)
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี (ธันวาคม ตามผลประกอบการ, กุมภาพันธ์ ตามเกรดการประเมินผลงาน)
 • การขึ้นเงินเดือนประจำปีทุกเดือนกุมภาพันธ์
 • การเลื่อนขั้น/ตำแหน่งงานประจำปี (ตามเงื่อนไขการโปรโมทที่บริษัทฯ กำหนด)
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับพนักงานประจำ (Training Road Map)
 • กิจกรรมสัมพันธ์ / ท่องเที่ยวต่างจังหวัด / งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 1 ครั้ง ต่อปี
 • เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี และ เงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 • เงินช่วยเหลือในการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (หลัง 00 น.)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มที่ 8 วัน สูงสุดถึง 13 วันต่อปี (สามารถสะสมได้/เงื่อนไขสิทธิเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
 • สิทธิการลาประเภทต่างๆ เช่น การลาป่วย, การลากิจ, การลาเพื่อทำหมัน, การลาเพื่อสมรส, การลาบวช, การลาเพื่อร่วมพิธีศพ เป็นต้น
 • และอื่นๆ อีกมากมาย (สอบถามเพิ่มเติมได้ในวันสอบ-สัมภาษณ์)

วิธีการสมัคร


สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที !!!!
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
สมัครได้ที่ ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.easybuy.co.th
ติดต่อขอนัดหมายสัมภาษณ์ล่วงหน้า ทีมรับสมัครงาน โทร. 02-646-0123
E-mail: jobs@easybuy.co.th

แนะนำวิธีการเดินทาง
MRT สถานีสุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทยภัทร)
รถโดยสารประจำทาง 73, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529, ปอ.73, 73

เอกสารการสมัครงาน

 1. แนบ CV/Resume 
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด + นำเอกสารตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด + นำเอกสารตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว สวมใส่เสื้อเชิ้ต/สูท 1 รูป
 6. ผู้ชาย สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.8/สด.43) 1 ชุด
 7. ใบประกอบวิชาชีพ และ Certificate ต่างๆ เช่น TOEIC เป็นต้น
  [หลังสอบ-สัมภาษณ์ ต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่บริษัทฯ กำหนด]

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
252/246 ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : jobs@easybuy.co.th โทร : 026460123 แฟ็กซ์ : 026214487 เว็บไซต์ : www.easybuy.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิต, สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสีลม, สถานีสุทธิสาร

แผนที่บริษัท

อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 17713914
Engine by shopup.com