ค้นหางานด่วน !

Sale Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรขาย/Sale Engineer ประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561

ขายเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000 - 28,000

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ขายงานโครงการประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศ

- จัดการบริหารโครงการ

- ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอราคา

- ดูเเลฐานลูกค้าเดิมเเละหาฐานลูกค้าใหม่

- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรีวิศวะกรรมศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ /วิศวะกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง

- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5133563
Engine by shopup.com