ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและงานระบบ - งานตรวจสอบ

ประเภทงาน : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/วางแผนงานประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ไม่ระบุ

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ ของ ส.อ.ท. ตรวจสอบงานกิจกรรม งานโครงการ งานในหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ : ชาย/หญิง

- อายุ : 22 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ตามระเบียบของ ส.อ.ท.)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้


 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้

1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและการดำเนินการกับรัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม

วิธีการสมัคร

สนใจสามารถสอบถามและส่งรายละเอียดมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 02-345-1077 – 9   Email: hr.recruit.fti@gmail.com  

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : kanokwanp@off.fti.or.th โทร : 023451077-9 เว็บไซต์ : www.fti.or.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แผนที่บริษัท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11734130
Engine by shopup.com