ค้นหางานด่วน !

Marketing staff

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 11 มีนาคม 2564

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  10 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ดูแลและขยายฐานลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และวิเคราะห์เครดิตลูกค้าที่มาขอกู้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สาขาการเงิน , การจัดการ , การตลาด , เศรษฐศาสตร์  ,GPA 2.50 ขึ้นไป
2. มีทักษะในการเจรจา/พบปะลูกค้าได้อย่างดี
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ทางการเงินอยู่บ้าง
4. สามารถออกไปหาลูกค้านอกสถานที่ได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ


ประวัติและความเป็นมาของกลุ่มทิสโก้
ทิสโก้ เริ่มต้นธุรกิจในปี 2512 ในฐานะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย ชื่อ ทิสโก้ (TISCO) มาจาก ชื่อย่อภาษาอังกฤษของบริษัทในขณะนั้น ที่ใช้ว่า Thai Investment and Securities Company Limited 

ทิสโก้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย ทิสโก้ยกสถานะเป็น ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี 2548 ปัจจุบันธุรกิจหลักในกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้วย ธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการกองทุน

ตลอด 45 ปี ทิสโก้สร้างผลงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเป็นผู้นำในด้านต่างๆ อาทิ ธุรกิจเช่าซื้อ, ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
ธุรกิจธนบดี, ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ ด้วยผลงานอันโดดเด่นในด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินการลงทุน ปัจจุบันธนาคารทิสโก้ให้บริการทางธนาคารอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าบุคคล ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบรรษัท ผ่านเครือข่ายสาขา 52 แห่งทั่วประเทศ

ทิสโก้ตั้งปณิธานที่จะใช้ความรู้ความชำนาญของเรา ในการสร้างโอกาสที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยทิสโก้มุ่งมั่นที่จะทำความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเงินมาแบ่งปันสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บนความเชื่อที่ว่า 'โอกาส สร้างได้' และ เราจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง 'โอกาส' ในสังคมไทย

โดยนอกเหนือจากบทบาทด้านธุรกิจแล้ว ทิสโก้ยังมีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหลักๆ ได้แก่ การสนับสนุนการศึกษา และการให้ความรู้ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิต

วิธีการสมัคร

www.tisco.co.th/careers

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก เบอร์โทรศัพท์ 02-633-7125-6

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : pimpattra@tisco.co.th โทร : 02-633-7125-6 แฟ็กซ์ : 02-633-7150 เว็บไซต์ : www.tisco.co.th/careers
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง, สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสีลม, สถานีพระราม 9

แผนที่บริษัท

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 17713381
Engine by shopup.com