ค้นหางานด่วน !

Management Information System Officer

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานใหญ่สีลม

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  TBC

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาและเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อวางแผนและดำเนินงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าบุคคลให้สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้
 • ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าบุคคลของธนาคาร
 • ออกแบบ พัฒนา และทบทวนแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า
 • จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือ โท สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5  ปี ด้าน MIS และGenerate Report
 • ผู้สมัครชายต้องพ้นภาระทางทหาร
 • สามารถสื่อความได้ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์  
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ 
 • มีความคิดสร้างสรรค์  

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

เพราะธนาคารกรุงเทพเชื่อว่า "บุคลากรคือผู้ร่วมสานอนาคต" ธนาคารจึงพร้อมสนับสนุน และให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ แสดงความสามารถและศักยภาพ เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งต้องการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานในหลากหลายสายงาน

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน โดยมีศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ครบครัน รวมทั้งมีวิทยากรจากภายในและภายนอกธนาคารมาให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับชั้น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลาย และเข้าถึงง่าย เช่น e-Learning, Mobile Application นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ในการจัดอบรม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

วิธีการสมัคร

ลงทะเบียนที่ Link หรือ Scan QR Code ด้านล่างเพื่อรับข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://goo.gl/forms/naPvGpEp7OJc7yYQ2

Scan QR Code

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : bangkokbankcareer@gmail.com โทร : 02-031-3000 เว็บไซต์ : https://www.bangkokbank.com/Careers
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง, สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสีลม

แผนที่บริษัท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6488503
Engine by shopup.com