ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ จ.ตรัง, กระบี่, พังงา และภูเก็ต

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้พาณิชย์และบุคคลธุรกิจในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบของธนาคาร และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งรับผิดชอบในการวิเคราะห์เครดิตของลูกค้า สนับสนุนด้านการขาย และการบริการ แก่กลุ่มลูกค้าใหม่


ลักษณะงาน:

 1. เจรจาและดำเนินการแก้ไขหนี้ในความรับผิดชอบ
 2. ติดตามการผ่อนชำระและการปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกหนี้ที่สัญญาไว้กับธนาคาร
 3. จัดทำรายงานและปฏิบัติงานด้านการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 4. จัดทำ/เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การดำเนินคดีและการประเมินราคาหลักประกัน
 5. วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต รวมถึงการจัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต (Credit write-up) ทบทวนวงเงินเครดิต/ต่ออายุวงเงินเครดิต/ควบคุมการใช้วงเงินเครดิต
 6. ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดการบริการ แก่กลุ่มลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 2. การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
 4. ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
 5. ประสบการณ์ 0 - 3 ปี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

We create #Possibilities

Let’s be a part of our journey

KASIKORNBANK and the wholly-owned subsidiaries of KASIKORNBANK have always strived to develop our organization and offer financial product initiatives plus excellent service delivery to match our slogan, “Towards Service Excellence”. Our mission is to become Thailand’s most trustworthy financial institution that initiates new innovations and technologies to deliver the best services to our valued customers.

 KASIKORNBANK, as the digital banking leader, is readying for future changes and challenges by establishing KBTG, with the aim of boosting IT management and service efficiency, enhancing competitiveness amid global FinTech transitions, while maintaining business leadership. We aim to build Technology and Innovation capability to provide frictionless end-to-end services and comprehensive digital banking solutions that would create a disruptive force within the industry.

วิธีการสมัคร

Locations :

 :  Ratburana, Phahon Yothin and Chaeng wattana building

Recruitment Criteria :

 • Personality Test and/or Intelligence Test, Technical Test depend on position requirements
 • Interview/ Panel Interview
 • New graduates are welcomed

For more details :    https://www.kasikornbank.com/th/careers

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

KASIKORNBANK
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงแขวงราษฎร์บูรณะ เขตเขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล์ : parkinee.p@kasikornbank.com โทร : 024706862
KASIKORNBANK
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6982647
Engine by shopup.com