ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561

 •  กรุงเทพมหานคร
 •  ไม่ระบุ อัตรา

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • อัตรา

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้พาณิชย์และบุคคลธุรกิจในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบของธนาคาร และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งรับผิดชอบในการวิเคราะห์เครดิตของลูกค้า สนับสนุนด้านการขาย และการบริการ แก่กลุ่มลูกค้าใหม่


ลักษณะงาน:

 1. เจรจาและดำเนินการแก้ไขหนี้ในความรับผิดชอบ
 2. ติดตามการผ่อนชำระและการปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกหนี้ที่สัญญาไว้กับธนาคาร
 3. จัดทำรายงานและปฏิบัติงานด้านการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 4. จัดทำ/เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การดำเนินคดีและการประเมินราคาหลักประกัน
 5. วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต รวมถึงการจัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต (Credit write-up) ทบทวนวงเงินเครดิต/ต่ออายุวงเงินเครดิต/ควบคุมการใช้วงเงินเครดิต
 6. ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดการบริการ แก่กลุ่มลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 2. การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
 4. ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
 5. ประสบการณ์ 0 - 3 ปี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

Kasikornbank
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงแขวงราษฎร์บูรณะ เขตเขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล์ : surasee.b@kasikornbank.com โทร : 024706863
Kasikornbank
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1686970
Engine by shopup.com