ค้นหางานด่วน !

Business Manager(ประจำศูนย์กรุงเทพฯ)

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

 •  กรุงเทพมหานคร
 •  หลายอัตรา อัตรา

มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน,มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - วิทยาศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  สร้างฐานลูกค้าใหม่ และวิเคราะห์ความต้องการซื้อของลูกค้า

สร้างฐานลูกค้าใหม่ วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม

จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ

จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา

•(Knowledge culture)  ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขาย

 ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทักษะ/ลักษณะ      :  มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง

                                 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

                                 มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน

                                 มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ

                                 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office

                                 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)

                                 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต

                                 มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

"เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ"

สวัสดิการบริษัท

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าน้ำมัน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าวิชาชีพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
- กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- ลากิจ 10 วัน
- ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

วิธีการสมัคร

- สมัครทาง E-mail สามารถส่งเอกสารประวัติมาได้ทาง recruitment@inet.co.th
- โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ดังนี้ 061-397-7811, 092-250-6513, 093-124-1132 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@inet.co.th โทร : 02-257-7000 แฟ็กซ์ : 02-257-1379 เว็บไซต์ : www.inet.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีเพชรบุรี

แผนที่บริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11734528
Engine by shopup.com