ค้นหางานด่วน !

Business Trainee

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 4 เมษายน 2562

 •  
 •  หลายอัตรา อัตรา

มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน,มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - วิทยาศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  สร้างฐานลูกค้าใหม่ และวิเคราะห์ความต้องการซื้อของลูกค้า

สร้างฐานลูกค้าใหม่ วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม

จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ

จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา

•(Knowledge culture)  ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขาย

 ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทักษะ/ลักษณะ      :  มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง

                                 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

                                 มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน

                                 มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ

                                 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office

                                 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)

                                 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต

                                 มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6020053
Engine by shopup.com